Παρακολούθηση
François Garillot
François Garillot
Facebook
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα garillot.net - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A machine-checked proof of the odd order theorem
G Gonthier, A Asperti, J Avigad, Y Bertot, C Cohen, F Garillot, SL Roux, ...
International conference on interactive theorem proving, 163-179, 2013
4482013
Packaging mathematical structures
F Garillot, G Gonthier, A Mahboubi, L Rideau
International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics, 327-342, 2009
1852009
State machine replication in the Libra Blockchain
S Bano, M Baudet, A Ching, A Chursin, G Danezis, F Garillot, Z Li, ...
https://developers.libra.org/docs/assets/papers/libra-consensus-state …, 2019
101*2019
A core calculus for Scala type checking
V Cremet, F Garillot, S Lenglet, M Odersky
International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science, 1-23, 2006
912006
The Libra Blockchain
Z Amsden, R Arora, S Bano, M Baudet, S Blackshear, A Bothra, ...
https://developers.libra.org/docs/assets/papers/the-libra-blockchain.pdf, 2019
542019
Simple types in type theory: Deep and shallow encodings
F Garillot, B Werner
International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics, 368-382, 2007
382007
Generic Proof Tools and Finite Group Theory
F Garillot
Ecole Polytechnique X, 2011
24*2011
Statically typed document transformation: An Xtatic experience
V Gapeyev, F Garillot, BC Pierce
Technical Reports (CIS), 61, 2005
192005
Taming the many EdDSAs
K Chalkias, F Garillot, V Nikolaenko
International Conference on Research in Security Standardisation, 67-90, 2020
152020
Non-interactive half-aggregation of EdDSA and variants of Schnorr signatures
K Chalkias, F Garillot, Y Kondi, V Nikolaenko
Cryptographers’ Track at the RSA Conference, 577-608, 2021
102021
Threshold schnorr with stateless deterministic signing from standard assumptions
F Garillot, Y Kondi, P Mohassel, V Nikolaenko
Annual International Cryptology Conference, 127-156, 2021
92021
Stream Processing with Apache Spark
G Maas, F Garillot
O'Reilly Media, 2019
6*2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12