Παρακολούθηση
Christos Davatzikos
Christos Davatzikos
Director, Center for Biomedical Image Computing and Analytics, Professor of Radiology, and
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pennmedicine.upenn.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control
TS group
New England Journal of Medicine 373, 2103-2116, 2015
50392015
Longitudinal magnetic resonance imaging studies of older adults: a shrinking brain
SM Resnick, DL Pham, MA Kraut, AB Zonderman, C Davatzikos
Journal of Neuroscience 23 (8), 3295-3301, 2003
15612003
Deformable medical image registration: A survey
A Sotiras, C Davatzikos, N Paragios
IEEE transactions on medical imaging 32 (7), 1153-1190, 2013
14922013
The image biomarker standardization initiative: standardized quantitative radiomics for high-throughput image-based phenotyping
A Zwanenburg, M Vallières, MA Abdalah, HJWL Aerts, V Andrearczyk, ...
Radiology 295 (2), 328, 2020
13672020
Advancing the cancer genome atlas glioma MRI collections with expert segmentation labels and radiomic features
S Bakas, H Akbari, A Sotiras, M Bilello, M Rozycki, JS Kirby, JB Freymann, ...
Scientific data 4 (1), 1-13, 2017
13252017
HAMMER: hierarchical attribute matching mechanism for elastic registration
D Shen, C Davatzikos
IEEE transactions on medical imaging 21 (11), 1421-1439, 2002
11922002
Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge
S Bakas, M Reyes, A Jakab, S Bauer, M Rempfler, A Crimi, RT Shinohara, ...
arXiv preprint arXiv:1811.02629, 2018
9492018
Measurement of radiotracer concentration in brain gray matter using positron emission tomography: MRI-based correction for partial volume effects
HW Müller-Gärtner, JM Links, JL Prince, RN Bryan, E McVeigh, JP Leal, ...
Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 12 (4), 571-583, 1992
7731992
Classification of brain tumor type and grade using MRI texture and shape in a machine learning scheme
EI Zacharaki, S Wang, S Chawla, D Soo Yoo, R Wolf, ER Melhem, ...
Magnetic Resonance in Medicine: An Official Journal of the International …, 2009
7272009
Imaging cortical association tracts in the human brain using diffusion‐tensor‐based axonal tracking
S Mori, WE Kaufmann, C Davatzikos, B Stieltjes, L Amodei, ...
Magnetic Resonance in Medicine: An Official Journal of the International …, 2002
6512002
Benchmarking of participant-level confound regression strategies for the control of motion artifact in studies of functional connectivity
R Ciric, DH Wolf, JD Power, DR Roalf, GL Baum, K Ruparel, ...
Neuroimage 154, 174-187, 2017
6302017
One-year age changes in MRI brain volumes in older adults
SM Resnick, AF Goldszal, C Davatzikos, S Golski, MA Kraut, EJ Metter, ...
Cerebral cortex 10 (5), 464-472, 2000
6002000
Baseline and longitudinal patterns of brain atrophy in MCI patients, and their use in prediction of short-term conversion to AD: results from ADNI
C Misra, Y Fan, C Davatzikos
Neuroimage 44 (4), 1415-1422, 2009
5772009
Prediction of MCI to AD conversion, via MRI, CSF biomarkers, and pattern classification
C Davatzikos, P Bhatt, LM Shaw, KN Batmanghelich, JQ Trojanowski
Neurobiology of aging 32 (12), 2322. e19-2322. e27, 2011
5752011
Classifying spatial patterns of brain activity with machine learning methods: application to lie detection
C Davatzikos, K Ruparel, Y Fan, DG Shen, M Acharyya, JW Loughead, ...
Neuroimage 28 (3), 663-668, 2005
5562005
Longitudinal pattern of regional brain volume change differentiates normal aging from MCI
I Driscoll, C Davatzikos, Y An, X Wu, D Shen, M Kraut, SM Resnick
Neurology 72 (22), 1906-1913, 2009
5362009
Effect of intensive vs standard blood pressure control on probable dementia: a randomized clinical trial
JD Williamson, NM Pajewski, AP Auchus, RN Bryan, G Chelune, ...
Jama 321 (6), 553-561, 2019
5282019
Spatial patterns of brain atrophy in MCI patients, identified via high-dimensional pattern classification, predict subsequent cognitive decline
Y Fan, N Batmanghelich, CM Clark, C Davatzikos, ...
Neuroimage 39 (4), 1731-1743, 2008
5212008
Segmentation labels and radiomic features for the pre-operative scans of the TCGA-LGG collection
S Bakas, H Akbari, A Sotiras, M Bilello, M Rozycki, J Kirby, J Freymann, ...
The cancer imaging archive 286, 2017
5092017
Effects of intensive glucose lowering on brain structure and function in people with type 2 diabetes (ACCORD MIND): a randomised open-label substudy
LJ Launer, ME Miller, JD Williamson, RM Lazar, HC Gerstein, AM Murray, ...
The Lancet Neurology 10 (11), 969-977, 2011
5002011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20