Kursad Demirutku
Kursad Demirutku
Verified email at tedu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Refining the theory of basic individual values.
SH Schwartz, J Cieciuch, M Vecchione, E Davidov, R Fischer, C Beierlein, ...
Journal of personality and social psychology 103 (4), 663, 2012
16932012
Temel değerlerin ölçümü: Portre değerler anketi¢nin türkçe uyarlaması
K Demirutku, N Sümer
Türk Psikoloji Yazıları 13 (25), 17-25, 2010
1002010
Parenting styles, internalization of values, and the self-concept
K Demirutku
67*2007
Using a personality-oriented job analysis to identify attributes to be assessed in officer selection
HC Sümer, N Sümer, K Demirutku, OS Çifci
Military Psychology 13 (3), 129-146, 2001
532001
Lay theories of causes of and cures for depression in a Turkish university sample
OC Çirakoğlu, D Kökdemir, K Demirutku
Social Behavior and Personality: an international journal 31 (8), 795-806, 2003
302003
Subay kişilik özelliklerinin ölçülmesi ve yapı geçerliği çalışması
HC Sümer, N Sümer, S Çifci, K Demirutku
Türk Psikoloji Dergisi 15 (45), 15-40, 2000
27*2000
Turkish adaptation of the portrait values questionnaire
K Demirutku
Unpublished Manuscript, Middle East Technical University. Ankara, 2004
202004
Araştırma teknikleri
N Sümer, K Demirutku, T Özkan
İstanbul: Morpa Kültür Yayınları 40, 2005
182005
Personality Processes and Individual Differences-Refining the Theory of Basic Individual Values
SH Schwartz, J Cieciuch, M Vecchione, E Davidov, R Fischer, C Beierlein, ...
Journal of Personality and Social Psychology 103 (4), 663, 2012
92012
Beşeri değerler ile devamsızlık tutumları ve gerekçeleri arasındaki ilişkiler
K DEMİRUTKU, S TEKİNAY
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (3), 505-519, 2016
8*2016
Portre değerler anketi¢nin (pda57) ve değer sıralama anketi¢nin (dsa19) psikometrik özellikleri
K Demirutku, Ö Gümüş-Dirilen
Yayınlanmamış ham veri, 2014
62014
Psikoloji derslerinde tümdengelim yönteminin kullanılması, internet uygulamaları ve notlandırma sistemi
DDK Kökdemir, K Demirutku
XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, 19-22, 2000
62000
Değerlerin edinilmesinde ailenin rolü
K Demirutku
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel …, 2017
52017
A Person-Oriented Job Analysis for Identifying Skills and Personality Attributes to be Assessed in Officer Selection
HC Sumer, N Sumer, K Demirutku
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIV ANKARA (TURKEY) DEPT OF PSYCHOLOGY, 2000
32000
İstatistiksel formüller ve tablolar
K Demirutku, NC Okay, A Yaman, FE Kıvanç, B Muratoğlu, Z Yeniçeri
Başken Ü. İİBF. Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları …, 2005
22005
Akademik yazım kuralları kitapçığı
D Kökdemir, K Demirutku, OC Çırakoğlu, G Işın, B Muratoğlu, P Sayın, ...
ELEŞTİREL–YARATICI DÜŞÜNME VE DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI http://www …, 2004
22004
Trafikte Çocuk Güvenliği: Temel Unsurlar, Tespitler ve Öneriler
B Öz, K Demirutku
Nobel Yayın Dağıtım, 2018
12018
Tiyatro izleyicisinin akış deneyimi: duygudurumların çeşitliliği, yoğunluğu ve değerliği hipotezlerinin sınanması
K Demirutku, D Ağaoğlu
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi 5 (3), 33-60, 2018
12018
Sosyal psikolojik açıdan benlik bilgisi
K Demirutku
12012
Development of a Personality Test Battery to be Used in Officer Selection in the Turkish Armed Forces
HC Sumer, N Sumer, N Sahin, N Sahin, K Demirutku
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIV ANKARA (TURKEY) DEPT OF PSYCHOLOGY, 2000
12000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20