Παρακολούθηση
Athanasios  D. Panagopoulos
Athanasios D. Panagopoulos
Άλλα ονόματαA. Panagopoulos, A. D. Panagopoulos, A. Panagopoulus
Professor, School of Electrical & Computer Engineering, National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Satellite communications at Ku, Ka, and V bands: Propagation impairments and mitigation techniques
AD Panagopoulos, PDM Arapoglou, PG Cottis
IEEE communications surveys & tutorials 6 (3), 2-14, 2004
5272004
MIMO over satellite: A review
PD Arapoglou, K Liolis, M Bertinelli, A Panagopoulos, P Cottis, ...
IEEE communications surveys & tutorials 13 (1), 27-51, 2010
3422010
A survey on game theory applications in wireless networks
DE Charilas, AD Panagopoulos
Computer Networks 54 (18), 3421-3430, 2010
2592010
Wireless sensor networks: Current status and future trends
S Khan, ASK Pathan, NA Alrajeh
CRC press, 2016
1822016
Power allocation in cognitive satellite terrestrial networks with QoS constraints
S Vassaki, MI Poulakis, AD Panagopoulos, P Constantinou
IEEE Communications Letters 17 (7), 1344-1347, 2013
1302013
Field experiments testing the impact of radio advertisements on electoral competition
C Panagopoulos, DP Green
American Journal of Political Science 52 (1), 156-168, 2008
1232008
A survey of architectures and scenarios in satellite‐based wireless sensor networks: system design aspects
N Celandroni, E Ferro, A Gotta, G Oligeri, C Roseti, M Luglio, I Bisio, ...
International Journal of Satellite Communications and Networking 31 (1), 1-38, 2013
1102013
Millimeter wave technology in wireless PAN, LAN, and MAN
SQ Xiao, MT Zhou, Y Zhang
Auerbach Publications, 2008
1062008
Small satellites and CubeSats: Survey of structures, architectures, and protocols
F Davoli, C Kourogiorgas, M Marchese, A Panagopoulos, F Patrone
International Journal of Satellite Communications and Networking 37 (4), 343-359, 2019
802019
Long-term rain attenuation probability and site diversity gain prediction formulas
AD Panagopoulos, PDM Arapoglou, JD Kanellopoulos, PG Cottis
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 53 (7), 2307-2313, 2005
802005
Multi-satellite MIMO communications at Ku-band and above: Investigations on spatial multiplexing for capacity improvement and selection diversity for interference mitigation
KP Liolis, AD Panagopoulos, PG Cottis
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2007, 1-11, 2007
732007
On the rain attenuation dynamics: spatial‐temporal analysis of rainfall rate and fade duration statistics
AD Panagopoulos, JD Kanellopoulos
International Journal of Satellite Communications and Networking 21 (6), 595-611, 2003
702003
Dynamic power allocation for broadband multi-beam satellite communication networks
A Destounis, AD Panagopoulos
IEEE Communications letters 15 (4), 380-382, 2011
692011
Multiaccess radio network enviroments
DE Charilas, AD Panagopoulous
IEEE Vehicular Technology Magazine 5 (4), 40-49, 2010
642010
Investigation of rain attenuation in equatorial Kuala Lumpur
HY Lam, L Luini, J Din, C Capsoni, AD Panagopoulos
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 11, 1002-1005, 2012
602012
Robust secure beamforming for multibeam satellite communication systems
Z Lin, M Lin, J Ouyang, WP Zhu, AD Panagopoulos, MS Alouini
IEEE Transactions on Vehicular Technology 68 (6), 6202-6206, 2019
562019
Cooperative hybrid land mobile satellite–terrestrial broadcasting systems: Outage probability evaluation and accurate simulation
VK Sakarellos, C Kourogiorgas, AD Panagopoulos
Wireless Personal Communications 79 (2), 1471-1481, 2014
562014
Multidimensional rain attenuation stochastic dynamic modeling: Application to earth–space diversity systems
GA Karagiannis, AD Panagopoulos, JD Kanellopoulos
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 60 (11), 5400-5411, 2012
562012
Analysis of the rain outage performance of route diversity systems
JD Kanellopoulos, SG Koukoulas
Radio Science 22 (04), 549-565, 1987
561987
Calculation of the dynamic input parameter for a stochastic model simulating rain attenuation: A novel mathematical approach
SA Kanellopoulos, AD Panagopoulos, JD Kanellopoulos
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 55 (11), 3257-3264, 2007
552007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20