P. Takis Mathiopoulos
P. Takis Mathiopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the performance analysis of digital communications over generalized-K fading channels
PS Bithas, NC Sagias, PT Mathiopoulos, GK Karagiannidis, ...
IEEE Communications Letters 10 (5), 353-355, 2006
3842006
Nakagami: A Novel Stochastic Model for Cascaded Fading Channels
GK Karagiannidis, NC Sagias, PT Mathiopoulos
IEEE Transactions on Communications 55 (8), 1453-1458, 2007
2852007
Nonregenerative dual-hop cooperative links with selection diversity
TA Tsiftsis, GK Karagiannidis, PT Mathiopoulos, SA Kotsopoulos
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2006 (1), 017862, 2006
1932006
A novel blockchain-based product ownership management system (POMS) for anti-counterfeits in the post supply chain
K Toyoda, PT Mathiopoulos, I Sasase, T Ohtsuki
IEEE access 5, 17465-17477, 2017
1772017
Analytical level crossing rates and average fade durations for diversity techniques in Nakagami fading channels
CD Iskander, PT Mathiopoulos
IEEE Transactions on Communications 50 (8), 1301-1309, 2002
1492002
Performance analysis of dual selection diversity in correlated Weibull fading channels
NC Sagias, GK Karagiannidis, DA Zogas, PT Mathiopoulos, GS Tombras
IEEE Transactions on Communications 52 (7), 1063-1067, 2004
1452004
Diversity reception over generalized-K (KG) fading channels
PS Bithas, PT Mathiopoulos, SA Kotsopoulos
IEEE Transactions on Wireless Communications 6 (12), 4238-4243, 2007
1232007
Optimal decoding of coded PSK and QAM signals in correlated fast fading channels and AWGN: A combined envelope, multiple differential and coherent detection approach
D Makrakis, PT Mathiopoulos, DP Bouras
IEEE Transactions on Communications 42 (1), 63-75, 1994
1101994
A multiscale and hierarchical feature extraction method for terrestrial laser scanning point cloud classification
Z Wang, L Zhang, T Fang, PT Mathiopoulos, X Tong, H Qu, Z Xiao, F Li, ...
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 53 (5), 2409-2425, 2014
1072014
ADC and DSP challenges in the development of software radio base stations
AK Salkintzis, H Nie, PT Mathiopoulos
IEEE Personal Communications 6 (4), 47-55, 1999
1071999
Fast simulation of diversity Nakagami fading channels using finite-state Markov models
CD Iskander, PT Mathiopoulos
IEEE Transactions on Broadcasting 49 (3), 269-277, 2003
1002003
On the performance analysis of equal-gain diversity receivers over generalized Gamma fading channels
NC Sagias, GK Karagiannidis, PT Mathiopoulos, TA Tsiftsis
IEEE Transactions on Wireless Communications 5 (10), 2967-2975, 2006
802006
On the performance of iterative noncoherent detection of coded M-PSK signals
ID Marsland, PT Mathiopoulos
IEEE Transactions on Communications 48 (4), 588-596, 2000
722000
A terabit/second satellite system for European broadband access: a feasibility study
A Kyrgiazos, B Evans, P Thompson, PT Mathiopoulos, S Papaharalabos
International Journal of Satellite Communications and Networking 32 (2), 63-92, 2014
642014
A methodology for automated segmentation and reconstruction of urban 3-D buildings from ALS point clouds
D Chen, L Zhang, PT Mathiopoulos, X Huang
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2014
632014
Satellite communications: Research trends and open issues
A Vanelli-Corali, GE Corazza, GK Karagiannidis, PT Mathiopoulos, ...
2007 International Workshop on Satellite and Space Communications, 71-75, 2007
622007
A multilevel point-cluster-based discriminative feature for ALS point cloud classification
Z Zhang, L Zhang, X Tong, PT Mathiopoulos, B Guo, X Huang, Z Wang, ...
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 54 (6), 3309-3321, 2016
592016
Free-space optical communication with spatial modulation and coherent detection over HK atmospheric turbulence channels
KP Peppas, PT Mathiopoulos
Journal of Lightwave Technology 33 (20), 4221-4232, 2015
592015
Multiple differential detection of parallel concatenated convolutional (turbo) codes in correlated fast Rayleigh fading
ID Marsland, PT Mathiopoulos
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 16 (2), 265-275, 1998
591998
Selection diversity receivers in Weibull fading: outage probability and average signal-to-noise ratio
NC Sagias, PT Mathiopoulos, GS Tombras
Electronics Letters 39 (25), 1, 2003
572003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20