Παρακολούθηση
Georgia Koutrika
Georgia Koutrika
Athena Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imis.athena-innovation.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Can social bookmarking improve web search?
P Heymann, G Koutrika, H Garcia-Molina
Proceedings of the 2008 International Conference on Web Search and Data …, 2008
6952008
Fighting spam on social web sites: A survey of approaches and future challenges
P Heymann, G Koutrika, H Garcia-Molina
IEEE Internet Computing 11 (6), 36-45, 2007
3782007
Entity resolution with iterative blocking
SE Whang, D Menestrina, G Koutrika, M Theobald, H Garcia-Molina
Proceedings of the 2009 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2009
3212009
The DELOS digital library reference model. Foundations for digital libraries
L Candela, D Castelli, N Ferro, Y Ioannidis, G Koutrika, C Meghini, ...
ISTI-CNR, 2007
250*2007
FlexRecs: expressing and combining flexible recommendations
G Koutrika, B Bercovitz, H Garcia-Molina
Proceedings of the 2009 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2009
2172009
Personalization of queries in database systems
G Koutrika, Y Ioannidis
Proceedings. 20th International Conference on Data Engineering, 597-608, 2004
2122004
A survey on representation, composition and application of preferences in database systems
K Stefanidis, G Koutrika, E Pitoura
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 36 (3), 1-45, 2011
1862011
Meta-blocking: Taking entity resolutionto the next level
G Papadakis, G Koutrika, T Palpanas, W Nejdl
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 26 (8), 1946-1960, 2013
1782013
Combating spam in tagging systems
G Koutrika, FA Effendi, Z Gyöngyi, P Heymann, H Garcia-Molina
Proceedings of the 3rd international workshop on Adversarial information …, 2007
1692007
Setting the foundations of digital libraries
L Candela, YI Castelli, S Ross, C Thanos, P Pagano, G Koutrika, ...
D-Lib 13 (3/4), 2007
1682007
Personalized queries under a generalized preference model
G Koutrika, Y Ioannidis
21st International Conference on Data Engineering (ICDE'05), 841-852, 2005
1682005
Data clouds: summarizing keyword search results over structured data
G Koutrika, ZM Zadeh, H Garcia-Molina
Proceedings of the 12th international conference on extending database …, 2009
1262009
Fairness in rankings and recommendations: an overview
E Pitoura, K Stefanidis, G Koutrika
The VLDB Journal, 1-28, 2022
1242022
Précis: from unstructured keywords as queries to structured databases as answers
A Simitsis, G Koutrika, Y Ioannidis
The VLDB Journal 17, 117-149, 2008
1242008
Questioning yahoo! answers
Z Gyongyi, G Koutrika, J Pedersen, H Garcia-Molina
WWW Workshop on Question Answering on the Web, 2008
1102008
Schema-agnostic vs schema-based configurations for blocking methods on homogeneous data
G Papadakis, G Alexiou, G Papastefanatos, G Koutrika
Proceedings of the VLDB Endowment 9 (4), 312-323, 2015
932015
Extracting, linking and integrating data from public sources: A financial case study
D Burdick, M Hernández, H Ho, G Koutrika, R Krishnamurthy, LC Popa, ...
Available at SSRN 2666384, 2015
932015
Information seeking: convergence of search, recommendations, and advertising
H Garcia-Molina, G Koutrika, A Parameswaran
Communications of the ACM 54 (11), 121-130, 2011
932011
On the selection of tags for tag clouds
P Venetis, G Koutrika, H Garcia-Molina
Proceedings of the fourth ACM international conference on Web search and …, 2011
922011
Pr é cis: The Essence of a Query Answer
G Koutrika, A Simitsis, Y Ioannidis
22nd International Conference on Data Engineering (ICDE'06), 69-69, 2006
872006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20