Παρακολούθηση
George Ch.Ioannidis
George Ch.Ioannidis
Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A comparative evaluation of photovoltaic electricity production assessment software (PVGIS, PVWatts and RETScreen)
CS Psomopoulos, GC Ioannidis, SD Kaminaris, KD Mardikis, NG Katsikas
Environmental Processes 2, 175-189, 2015
812015
Novel control design for the buck converter
G Ioannidis, A Kandianis, SN Manias
IEE Proceedings-Electric Power Applications 145 (1), 39-47, 1998
551998
A review of the potential for the recovery of wind turbine blade waste materials
CS Psomopoulos, K Kalkanis, S Kaminaris, GC Ioannidis, P Pachos
Recycling 4 (1), 7, 2019
54*2019
Wind turbine blade composite materials-End of life treatment methods
K Kalkanis, CS Psomopoulos, S Kaminaris, G Ioannidis, P Pachos
Energy Procedia 157, 1136-1143, 2019
482019
Brushed DC motor drives for industrial and automobile applications with emphasis on control techniques: A comprehensive review
DA Barkas, GC Ioannidis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, GA Vokas
Electronics 9 (6), 887, 2020
362020
AC-DC & DC-DC Converters for DC Motor Drives
GC Ioannidis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, P Pachos, H Villiotis, ...
International Conference on Electronics and Communication Systems 2013, 96-103, 2013
272013
H∞ loop-shaping control schemes for the buck converter and their evaluation using μ-analysis
GC Ioannidis, SN Manias
IEE Proceedings-Electric Power Applications 146 (2), 237-246, 1999
251999
A novel uninterruptible power supply system with sinusoidal input-output characteristics and simplified control circuit
G Ioannidis, E Xanthoulis, SN Manias
EPE-European Power Electronics and Drives Journal 8 (3), 21-26, 1999
20*1999
A review of structural health monitoring methods for composite materials
S Metaxa, K Kalkanis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, G Ioannidis
Procedia Structural Integrity 22, 369-375, 2019
172019
Small scale energy storage systems. A short review in their potential environmental impact
PI Kokkotis, CS Psomopoulos, GC Ioannidis, SD Kaminaris, PI Kokkotis, ...
Fresenius Environ. Bull 26 (9), 5658-5665, 2017
172017
Electric Network Power Quality assessment using Fuzzy Expert System Methodology
GA Vokas, SD Kaminaris, PA Kontaxis, M Rangoussi, GC Ioannidis, ...
Mediterranean Conference and exhibition on Power Generation, Transmission …, 2012
142012
Review of wireless power transfer (WPT) on electric vehicles (EVs) charging
N Korakianitis, GA Vokas, G Ioannides
AIP conference proceedings 2190 (1), 2019
122019
Fuzzy Total Power Quality Index for Electric Networks
PA Langouranis, SD Kaminaris, GA Vokas, TE Raptis, GC Ioannidis
IET MedPower 2014, 1-6, 2014
112014
The role of the new commission’s proposal to minimize the climate impacts of biofuel production in energy and transport sectors
CS Psomopoulos, N Chatziaras, GC Ioannidis, P Karaisas
Fresenius Environ. Bull 23, 2687-2694, 2014
102014
Analysis and design of a novel fixed-frequency buck-boost zero-current zero-voltage switched converter
G Ioannidis, E Xanthoulis, SN Manias
IEE Proceedings-Electric Power Applications 145 (1), 33-38, 1998
101998
Recycling potential for low voltage and high voltage high rupturing capacity fuse links
CS Psomopoulos, DA Barkas, SD Kaminaris, GC Ioannidis, ...
Waste management 70, 204-211, 2017
92017
Implementing the EcoDesign Directive in distribution transformers: First impacts review
C Charalampopoulos, CS Psomopoulos, GC Ioannidis, SD Kaminaris
AIMS Energy 5 (1), 113-124, 2017
92017
Condition Assessment of Power Transformers through DGA Measurements Evaluation Using Adaptive Algorithms and Deep Learning
DA Barkas, SD Kaminaris, KK Kalkanis, GC Ioannidis, CS Psomopoulos
Energies 16 (1), 54, 2023
82023
A power electronics conversion topology for regenerative fuel cell systems
PG Marambeas, S Papathanassiou, SN Manias, S Mouroutsos, ...
2008 IEEE Power Electronics Specialists Conference, 216-222, 2008
82008
Robust current assisted Hcontroller for boost converter in the presence of uncertainty and evaluation using μ-analysis
GC Ioannidis, SN Manias
2008 IEEE Power Electronics Specialists Conference, 3272-3278, 2008
72008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20