Παρακολούθηση
George Ch.Ioannidis
George Ch.Ioannidis
Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A comparative evaluation of photovoltaic electricity production assessment software (PVGIS, PVWatts and RETScreen)
CS Psomopoulos, GC Ioannidis, SD Kaminaris, KD Mardikis, NG Katsikas
Environmental Processes 2, 175-189, 2015
632015
Novel control design for the buck converter
G Ioannidis, A Kandianis, SN Manias
IEE Proceedings-Electric Power Applications 145 (1), 39-47, 1998
501998
A review of the potential for the recovery of wind turbine blade waste materials
CS Psomopoulos, K Kalkanis, S Kaminaris, GC Ioannidis, P Pachos
Recycling 4 (1), 7, 2019
362019
Wind turbine blade composite materials-End of life treatment methods
K Kalkanis, CS Psomopoulos, S Kaminaris, G Ioannidis, P Pachos
Energy Procedia 157, 1136-1143, 2019
272019
H∞ loop-shaping control schemes for the buck converter and their evaluation using μ-analysis
GC Ioannidis, SN Manias
IEE Proceedings-Electric Power Applications 146 (2), 237-246, 1999
231999
Brushed DC motor drives for industrial and automobile applications with emphasis on control techniques: A comprehensive review
DA Barkas, GC Ioannidis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, GA Vokas
Electronics 9 (6), 887, 2020
202020
AC-DC & DC-DC Converters for DC Motor Drives
GC Ioannidis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, P Pachos, H Villiotis, ...
International Conference on Electronics and Communication Systems 2013, 96-103, 2013
202013
A novel uninterruptible power supply system with sinusoidal input-output characteristics and simplified control circuit
G Ioannidis, E Xanthoulis, SN Manias
EPE-European Power Electronics and Drives Journal 8 (3), 21-26, 1999
19*1999
A novel uninterruptible power supply system with sinusoidal input-output characteristics and simplified control circuit
G Ioannidis, E Xanthoulis, SN Manias
1995 Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial …, 1995
19*1995
Electric Network Power Quality assessment using Fuzzy Expert System Methodology
GA Vokas, SD Kaminaris, PA Kontaxis, M Rangoussi, GC Ioannidis, ...
Mediterranean Conference and exhibition on Power Generation, Transmission …, 2012
142012
Small scale energy storage systems. A short review in their potential environmental impact
PI Kokkotis, CS Psomopoulos, GC Ioannidis, SD Kaminaris, PI Kokkotis, ...
Fresenius Environ. Bull 26, 5658-5665, 2017
102017
Fuzzy Total Power Quality Index for Electric Networks
PA Langouranis, SD Kaminaris, GA Vokas, TE Raptis, GC Ioannidis
IET MedPower 2014, 1-6, 2014
102014
Analysis and design of a novel fixed-frequency buck-boost zero-current zero-voltage switched converter
G Ioannidis, E Xanthoulis, SN Manias
IEE Proceedings-Electric Power Applications 145 (1), 33-38, 1998
101998
A review of structural health monitoring methods for composite materials
S Metaxa, K Kalkanis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, G Ioannidis
Procedia Structural Integrity 22, 369-375, 2019
92019
Recycling potential for low voltage and high voltage high rupturing capacity fuse links
CS Psomopoulos, DA Barkas, SD Kaminaris, GC Ioannidis, ...
Waste Management 70, 204-211, 2017
82017
The role of the New Commission’s proposal to minimize the Climate impacts of biofuel production in energy and transport sectors
CS Psomopoulos, N Chatziaras, GC Ioannidis, P Karaisas
Fresenius Environ. Bull 23, 2687-2694, 2014
82014
Review of wireless power transfer (WPT) on electric vehicles (EVs) charging
N Korakianitis, GA Vokas, G Ioannides
AIP Conference Proceedings 2190 (1), 020072, 2019
72019
Implementing the EcoDesign Directive in distribution transformers: First impacts review
C Charalampopoulos, CS Psomopoulos, GC Ioannidis, SD Kaminaris
AIMS Energy 5 (1), 113-124, 2017
62017
A power electronics conversion topology for regenerative fuel cell systems
PG Marambeas, S Papathanassiou, SN Manias, S Mouroutsos, ...
2008 IEEE Power Electronics Specialists Conference, 216-222, 2008
62008
A review of the potential for the recovery of wind turbine blade waste materials. Recycling 4 (1)
C Psomopoulos, K Kalkanis, S Kaminaris, G Ioannidis, P Pachos, ...
52019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20