Παρακολούθηση
Angelo A. Salatino
Angelo A. Salatino
Άλλα ονόματαAngelo Antonio Salatino, Angelo Salatino
Research Associate, Knowledge Media Institute, Open University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα open.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Computer Science Ontology: a large-scale taxonomy of research areas
AA Salatino, T Thanapalasingam, A Mannocci, F Osborne, E Motta
International Semantic Web Conference, 187-205, 2018
1112018
The CSO Classifier: Ontology-driven detection of research topics in scholarly articles
AA Salatino, F Osborne, T Thanapalasingam, E Motta
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 296-311, 2019
602019
Automatic classification of springer nature proceedings with smart topic miner
F Osborne, A Salatino, A Birukou, E Motta
International Semantic Web Conference, 383-399, 2016
472016
AUGUR: forecasting the emergence of new research topics
AA Salatino, F Osborne, E Motta
Proceedings of the 18th ACM/IEEE on joint conference on digital libraries …, 2018
402018
How are topics born? Understanding the research dynamics preceding the emergence of new areas
AA Salatino, F Osborne, E Motta
PeerJ Computer Science 3, e119, 2017
37*2017
The computer science ontology: A comprehensive automatically-generated taxonomy of research areas
AA Salatino, T Thanapalasingam, A Mannocci, A Birukou, F Osborne, ...
Data Intelligence 2 (3), 379-416, 2020
362020
Integrating knowledge graphs for analysing academia and industry dynamics
S Angioni, AA Salatino, F Osborne, DR Recupero, E Motta
Adbis, tpdl and eda 2020 common workshops and doctoral consortium, 219-225, 2020
292020
Classifying Research Papers with the Computer Science Ontology
AA Salatino, T Thanapalasingam, A Mannocci, F Osborne, E Motta
212018
Trans4E: Link prediction on scholarly knowledge graphs
M Nayyeri, GM Cil, S Vahdati, F Osborne, M Rahman, S Angioni, ...
Neurocomputing 461, 530-542, 2021
18*2021
Improving editorial workflow and metadata quality at springer nature
AA Salatino, F Osborne, A Birukou, E Motta
International Semantic Web Conference, 507-525, 2019
182019
Ontology forecasting in scientific literature: Semantic concepts prediction based on innovation-adoption priors
AE Cano-Basave, F Osborne, AA Salatino
European Knowledge Acquisition Workshop, 51-67, 2016
162016
Advanced classification of Alzheimer's disease and healthy subjects based on EEG markers
V Bevilacqua, AA Salatino, C Di Leo, G Tattoli, D Buongiorno, D Signorile, ...
2015 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-5, 2015
162015
Researchflow: Understanding the knowledge flow between academia and industry
A Salatino, F Osborne, E Motta
International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management …, 2020
152020
Detection of Embryonic Research Topics by Analysing Semantic Topic Networks
AA Salatino, E Motta
Semantics, Analytics, Visualization. Enhancing Scholarly Data: Second …, 2016
112016
Early detection and forecasting of research trends
A Salatino
102015
Link prediction of weighted triples for knowledge graph completion within the scholarly domain
M Nayyeri, GM Cil, S Vahdati, F Osborne, A Kravchenko, S Angioni, ...
IEEE Access 9, 116002-116014, 2021
7*2021
AIDA: A knowledge graph about research dynamics in academia and industry
S Angioni, A Salatino, F Osborne, DR Recupero, E Motta
Quantitative Science Studies 2 (4), 1356-1398, 2021
62021
The aida dashboard: Analysing conferences with semantic technologies
S Angioni, S Angelo, O Francesco, R Diego, M Enrico
19th International Semantic Web Conference on Demos and Industry Tracks …, 2020
62020
First progresses in evaluation of resonance in staff selection through speech emotion recognition
V Bevilacqua, P Guccione, L Mascolo, PP Pazienza, AA Salatino, ...
International Conference on Intelligent Computing, 658-671, 2013
62013
Integrating knowledge graphs for comparing the scientific output of academia and industry
S Angioni, F Osborne, A Salatino, D Reforgiato Recupero, E Motta
CEUR WS, 2019
52019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20