Παρακολούθηση
Vasileios Ntinas
Vasileios Ntinas
Postdoctoral Research Associate, Technische Universität Dresden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-dresden.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Parallel fuzzy cellular automata for data-driven simulation of wildfire spreading
VG Ntinas, BE Moutafis, GA Trunfio, GC Sirakoulis
Journal of computational science 21, 469-485, 2017
612017
Experimental study of artificial neural networks using a digital memristor simulator
V Ntinas, I Vourkas, A Abusleme, GC Sirakoulis, A Rubio
IEEE transactions on neural networks and learning systems 29 (10), 5098-5110, 2018
572018
A digital memristor emulator for FPGA-based artificial neural networks
I Vourkas, A Abusleme, V Ntinas, GC Sirakoulis, A Rubio
2016 1st IEEE international verification and security workshop (IVSW), 1-4, 2016
382016
Memristor crossbar for adaptive synchronization
LV Gambuzza, M Frasca, L Fortuna, V Ntinas, I Vourkas, GC Sirakoulis
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 64 (8), 2124-2133, 2017
372017
Understanding the role of defects in silicon nitride-based resistive switching memories through oxygen doping
N Vasileiadis, P Karakolis, P Mandylas, V Ioannou-Sougleridis, ...
IEEE Transactions on Nanotechnology 20, 356-364, 2021
362021
Oscillation-based slime mould electronic circuit model for maze-solving computations
V Ntinas, I Vourkas, GC Sirakoulis, AI Adamatzky
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 64 (6), 1552-1563, 2017
362017
Power-efficient noise-induced reduction of ReRAM cell’s temporal variability effects
V Ntinas, A Rubio, GC Sirakoulis, ES Aguilera, M Pedro, A Crespo-Yepes, ...
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 68 (4), 1378-1382, 2020
252020
Modeling Physarum space exploration using memristors
V Ntinas, I Vourkas, GC Sirakoulis, AI Adamatzky
Journal of Physics D: Applied Physics 50 (17), 174004, 2017
232017
LC filters with enhanced memristive damping
V Ntinas, I Vourkas, GC Sirakoulis
2015 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2664-2667, 2015
232015
Multi-level resistance switching and random telegraph noise analysis of nitride based memristors
N Vasileiadis, P Loukas, P Karakolis, V Ioannou-Sougleridis, P Normand, ...
Chaos, Solitons & Fractals 153, 111533, 2021
192021
In-memory-computing realization with a photodiode/memristor based vision sensor
N Vasileiadis, V Ntinas, GC Sirakoulis, P Dimitrakis
Materials 14 (18), 5223, 2021
182021
A complete analytical solution for the on and off dynamic equations of a TaO memristor
V Ntinas, A Ascoli, R Tetzlaff, GC Sirakoulis
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 66 (4), 682-686, 2018
172018
Memristor crossbar arrays performing quantum algorithms
IA Fyrigos, V Ntinas, N Vasileiadis, GC Sirakoulis, P Dimitrakis, Y Zhang, ...
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 69 (2), 552-563, 2021
162021
Memristive learning cellular automata for edge detection
RE Karamani, IA Fyrigos, KA Tsakalos, V Ntinas, MA Tsompanas, ...
Chaos, Solitons & Fractals 145, 110700, 2021
162021
Closed‐form analytical solution for on‐switching dynamics in a TaO memristor
A Ascoli, V Ntinas, R Tetzlaff, GC Sirakoulis
Electronics Letters 53 (16), 1125-1126, 2017
162017
Cellular automata implementation of Oregonator simulating light-sensitive Belousov–Zhabotinsky medium
MA Tsompanas, IA Fyrigos, V Ntinas, A Adamatzky, GC Sirakoulis
Nonlinear Dynamics 104, 4103-4115, 2021
152021
Toward simplified physics-based memristor modeling of valence change mechanism devices
V Ntinas, A Ascoli, I Messaris, Y Wang, V Rana, S Menzel, R Tetzlaff
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 69 (5), 2473-2477, 2022
142022
Memristor hardware accelerator of quantum computations
IA Fyrigos, V Ntinas, GC Sirakoulis, P Dimitrakis, I Karafyllidis
2019 26th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems …, 2019
142019
Light sensitive Belousov–Zhabotinsky medium accommodates multiple logic gates
MA Tsompanas, IA Fyrigos, V Ntinas, A Adamatzky, GC Sirakoulis
Biosystems 206, 104447, 2021
132021
A new 1P1R image sensor with in-memory computing properties based on silicon nitride devices
N Vasileiadis, V Ntinas, IA Fyrigos, RE Karamani, V Ioannou-Sougleridis, ...
2021 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-5, 2021
122021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20