Παρακολούθηση
Chih-Tsung Shen
Chih-Tsung Shen
Industrial Technology Research Institute of Taiwan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iis.sinica.edu.tw - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Color image enhancement using retinex with robust envelope
CT Shen, WL Hwang
2009 16th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 3141-3144, 2009
652009
Spatially-varying out-of-focus image deblurring with L1-2 optimization and a guided blur map
CT Shen, WL Hwang, SC Pei
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
472012
Edge-preserving image decomposition using L1 fidelity with L0 gradient
CT Shen, FJ Chang, YP Hung, SC Pei
SIGGRAPH Asia 2012 Technical Briefs 6, 1-4, 2012
402012
Color Enhancement With Adaptive Illumination Estimation for Low-Backlighted Displays
SC Pei, CT Shen
IEEE Transactions on Multimedia 19 (8), 1956-1961, 2017
232017
Visual Enhancement Using Constrained L0 Gradient Image Decomposition for Low Backlight Displays
SC Pei, CT Shen, TY Lee
Signal Processing Letter 19 (12), 813-816, 2012
212012
Blur image adjusting method
Y Chien, C Shen
US Patent 8,139,884, 2012
112012
Contrast enhancement on color images using iterative histogram rearrangement
PH Lin, CT Shen, CC Lin, HC Yen
Consumer Electronics (ISCE), 2009 IEEE International Symposium on, 382-386, 2009
102009
Viewing-Distance Aware Super-Resolution for High-Definition Display.
CT Shen, HH Liu, MH Yang, YP Hung, SC Pei
IEEE Transactions on Image Processing: a publication of the IEEE Signal …, 2015
92015
Saliency detection using superpixel belief propagation
SC Pei, WW Chang, CT Shen
2014 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 1135-1139, 2014
92014
Method and related device for restoring image for electronic device
YL Chien, CT Shen
US Patent 8,199,204, 2012
72012
A fast image fusion algorithm for image stabilization on hand-held consumer electronics
YJ Lin, CT Shen, CC Lin, HC Yen
Consumer Electronics (ICCE), 2009 IEEE International Conference on, 1-2, 2009
62009
High-dynamic-range parallel multi-scale retinex enhancement with spatially-adaptive prior
SC Pei, CT Shen
2014 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2720-2723, 2014
52014
Automatic multi-resolution joint image smoothing for depth map refinement
HL Luo, CT Shen, YC Chen, RH Wu, YP Hung
2013 2nd IAPR Asian Conference on Pattern Recognition, 284-287, 2013
52013
Image enhancement using piecewise transfer functions with segmentations
CT Shen, PH Lin, CC Lin, HC Yen
Consumer Electronics, 2008. ISCE 2008. IEEE International Symposium on, 1-4, 2008
52008
Visual enhancement using sparsity-based image decomposition for low backlight displays
CT Shen, Z Lu, YP Hung, SC Pei
2016 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2563-2566, 2016
42016
Edge-Computing Convolutional Neural Network with Homography-Augmented Data for Facial Emotion Recognition
YY Li, HJ Cheng, Y Liu, CT Shen
2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 3287-3291, 2019
32019
Spatially-varying super-resolution for HDTV
CT Shen, HH Liu, MS Lee, YP Hung, SC Pei
2013 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1195-1198, 2013
12013
Edge-preserving image decomposition based on guided upper/lower envelops.
SC Pei, CT Shen, WH Chu
2012 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2781-2784, 2012
12012
Propagation-Based Image and Depth Reconstruction from A Space-Variant Defocused Image
CT Shen, WL Hwang, YP Hung, SC Pei
Technical Report, No. TR-IIS-11-003, 2011
12011
Visual enhancement via reinforcement parameter learning for low backlighted display
CT Shen, CH Lai, YP Hung, SC Pei
SIGGRAPH Asia 2017 Technical Briefs 18, 1-4, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20