Παρακολούθηση
Danny Dolev
Danny Dolev
Professor of Computer Science, The Hebrew University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.huji.ac.il - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the security of public key protocols
D Dolev, A Yao
IEEE Transactions on information theory 29 (2), 198-208, 1983
70431983
Non-malleable cryptography
D Dolev, C Dwork, M Naor
Proceedings of the twenty-third annual ACM symposium on Theory of computing …, 1991
20101991
On the minimal synchronism needed for distributed consensus
D Dolev, C Dwork, L Stockmeyer
Journal of the ACM (JACM) 34 (1), 77-97, 1987
9591987
Atomic broadcast: From simple message diffusion to Byzantine agreement
F Cristian, H Aghili, R Strong, D Dolev
Information and Computation 118 (1), 158-179, 1995
8551995
Authenticated algorithms for Byzantine agreement
D Dolev, HR Strong
SIAM Journal on Computing 12 (4), 656-666, 1983
7831983
The Byzantine generals strike again
D Dolev
Journal of algorithms 3 (1), 14-30, 1982
7421982
Sharing memory robustly in message-passing systems
H Attiya, A Bar-Noy, D Dolev
Journal of the ACM (JACM) 42 (1), 124-142, 1995
7081995
Atomic snapshots of shared memory
Y Afek, H Attiya, D Dolev, E Gafni, M Merritt, N Shavit
Journal of the ACM (JACM) 40 (4), 873-890, 1993
7071993
Transis: A communication sub-system for high availability
Y Amir, D Dolev, S Kramer, D Malki
Hebrew University of Jerusalem. Leibniz Center for Research in Computer …, 1991
6721991
Reaching approximate agreement in the presence of faults
D Dolev, NA Lynch, SS Pinter, EW Stark, WE Weihl
Journal of the ACM (JACM) 33 (3), 499-516, 1986
6481986
Perfectly secure message transmission
D Dolev, C Dwork, O Waarts, M Yung
Journal of the ACM (JACM) 40 (1), 17-47, 1993
5481993
The Transis approach to high availability cluster communication
D Dolev, D Malki
Communications of the ACM 39 (4), 64-70, 1996
5221996
Distributed computing meets game theory: robust mechanisms for rational secret sharing and multiparty computation
I Abraham, D Dolev, R Gonen, J Halpern
Proceedings of the twenty-fifth annual ACM symposium on Principles of …, 2006
4652006
Renaming in an asynchronous environment
H Attiya, A Bar-Noy, D Dolev, D Peleg, R Reischuk
Journal of the ACM (JACM) 37 (3), 524-548, 1990
3811990
Early stopping in Byzantine agreement
D Dolev, R Reischuk, HR Strong
Journal of the ACM (JACM) 37 (4), 720-741, 1990
3321990
Bounds on information exchange for Byzantine agreement
D Dolev, R Reischuk
Journal of the ACM (JACM) 32 (1), 191-204, 1985
3321985
An O (n log n) unidirectional distributed algorithm for extrema finding in a circle
D Dolev, M Klawe, M Rodeh
Journal of algorithms 3 (3), 245-260, 1982
3251982
On the possibility and impossibility of achieving clock synchronization
D Dolev, J Halpern, HR Strong
Proceedings of the sixteenth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1984
3071984
Fault-tolerant clock synchronization
JY Halpern, B Simons, R Strong, D Dolev
Proceedings of the third annual ACM symposium on Principles of distributed …, 1984
2441984
Shifting gears: Changing algorithms on the fly to expedite Byzantine agreement
A Bar-Noy, D Dolev, C Dwork, HR Strong
Proceedings of the Sixth Annual ACM Symposium on Principles of Distributed …, 1987
2151987
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20