Παρακολούθηση
Matthew R. Walter
Matthew R. Walter
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ttic.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The DARPA urban challenge: autonomous vehicles in city traffic
M Buehler, K Iagnemma, S Singh
springer, 2009
8512009
Understanding natural language commands for robotic navigation and mobile manipulation
S Tellex, T Kollar, S Dickerson, M Walter, A Banerjee, S Teller, N Roy
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 25 (1), 1507-1514, 2011
7502011
Anytime motion planning using the RRT*
S Karaman, MR Walter, A Perez, E Frazzoli, S Teller
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1478-1483, 2011
7502011
A perception‐driven autonomous urban vehicle
J Leonard, J How, S Teller, M Berger, S Campbell, G Fiore, L Fletcher, ...
Journal of Field Robotics 25 (10), 727-774, 2008
5992008
What to talk about and how? selective generation using lstms with coarse-to-fine alignment
H Mei, M Bansal, MR Walter
arXiv preprint arXiv:1509.00838, 2015
2852015
Visually Navigating the RMS Titanic with SLAM Information Filters.
R Eustice, H Singh, JJ Leonard, MR Walter, R Ballard
Robotics: Science and Systems 2005, 57-64, 2005
2752005
Exactly sparse extended information filters for feature-based SLAM
MR Walter, RM Eustice, JJ Leonard
The International Journal of Robotics Research 26 (4), 335-359, 2007
2582007
Listen, attend, and walk: Neural mapping of navigational instructions to action sequences
H Mei, M Bansal, MR Walter
Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2016
2352016
Consistent cooperative localization
A Bahr, MR Walter, JJ Leonard
2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 3415-3422, 2009
2352009
Visually mapping the RMS Titanic: Conservative covariance estimates for SLAM information filters
RM Eustice, H Singh, JJ Leonard, MR Walter
The international journal of robotics research 25 (12), 1223-1242, 2006
1892006
Approaching the symbol grounding problem with probabilistic graphical models
S Tellex, T Kollar, S Dickerson, MR Walter, AG Banerjee, S Teller, N Roy
AI magazine 32 (4), 64-76, 2011
1712011
Reachability-guided sampling for planning under differential constraints
A Shkolnik, M Walter, R Tedrake
2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2859-2865, 2009
1662009
Sparse extended information filters: Insights into sparsification
R Eustice, M Walter, J Leonard
2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2005
1402005
Learning semantic maps from natural language descriptions
MR Walter, SM Hemachandra, BS Homberg, S Tellex, S Teller
Robotics: Science and Systems, 2013
1162013
Asymptotically-optimal path planning for manipulation using incremental sampling-based algorithms
A Perez, S Karaman, A Shkolnik, E Frazzoli, S Teller, MR Walter
2011 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2011
1152011
Coherent dialogue with attention-based language models
H Mei, M Bansal, MR Walter
Thirty-first AAAI conference on artificial intelligence, 2017
1072017
Learning models for following natural language directions in unknown environments
S Hemachandra, F Duvallet, TM Howard, N Roy, A Stentz, MR Walter
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5608-5615, 2015
952015
SLAM for ship hull inspection using exactly sparse extended information filters
M Walter, F Hover, J Leonard
2008 IEEE international conference on robotics and automation, 1463-1470, 2008
952008
Single-Cluster Spectral Graph Partitioning for Robotics Applications.
E Olson, MR Walter, SJ Teller, JJ Leonard
Robotics: Science and Systems, 265-272, 2005
952005
A voice-commandable robotic forklift working alongside humans in minimally-prepared outdoor environments
S Teller, MR Walter, M Antone, A Correa, R Davis, L Fletcher, E Frazzoli, ...
2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 526-533, 2010
892010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20