Παρακολούθηση
Jörg Freyhof
Jörg Freyhof
Museum für Naturkunde
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mfn.berlin
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Handbook of European freshwater fishes
M Kottelat, J Freyhof
Publications Kottelat, 2007
36212007
The impact of conservation on the status of the world’s vertebrates
M Hoffmann, C Hilton-Taylor, A Angulo, M Böhm, TM Brooks, ...
science 330 (6010), 1503-1509, 2010
15872010
Essential biodiversity variables
HM Pereira, S Ferrier, M Walters, GN Geller, RHG Jongman, RJ Scholes, ...
Science 339 (6117), 277-278, 2013
12712013
To be, or not to be, a non‐native freshwater fish?
GH Copp, PG Bianco, NG Bogutskaya, T Erős, I Falka, MT Ferreira, ...
Journal of Applied Ichthyology 21 (4), 242-262, 2005
6572005
European red list of freshwater fishes
J Freyhof, E Brooks
International Union for the Conservation of Nature (IUCN), 2017
3222017
Spatial heterogeneity in the Mediterranean Biodiversity Hotspot affects barcoding accuracy of its freshwater fishes
MF Geiger, F Herder, MT Monaghan, V Almada, R Barbieri, M Bariche, ...
Molecular ecology resources 14 (6), 1210-1221, 2014
3122014
Phylogenetic relationships and biogeographical patterns in Circum-Mediterranean subfamily Leuciscinae (Teleostei, Cyprinidae) inferred from both mitochondrial and nuclear data
S Perea, M Böhme, P Zupančič, J Freyhof, R Šanda, M Özuluğ, A Abdoli, ...
BMC evolutionary biology 10 (1), 1-27, 2010
2552010
An invasive lineage of sculpins, Cottus sp. (Pisces, Teleostei) in the Rhine with new habitat adaptations has originated from hybridization between old …
AW Nolte, J Freyhof, KC Stemshorn, D Tautz
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 272 (1579), 2379-2387, 2005
2432005
DNA barcode reference libraries for the monitoring of aquatic biota in Europe: Gap-analysis and recommendations for future work
H Weigand, AJ Beermann, F Čiampor, FO Costa, Z Csabai, S Duarte, ...
Science of the Total Environment 678, 499-524, 2019
2332019
Phylogeny and polyploidy: resolving the classification of cyprinine fishes (Teleostei: Cypriniformes)
L Yang, T Sado, MV Hirt, E Pasco-Viel, M Arunachalam, J Li, X Wang, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 85, 97-116, 2015
2322015
Phylogeography of the bullhead Cottus gobio (Pisces: Teleostei: Cottidae) suggests a pre‐Pleistocene origin of the major central European populations
CC Englbrecht, J Freyhof, A Nolte, K Rassmann, U Schliewen, D Tautz
Molecular Ecology 9 (6), 709-722, 2000
1962000
Phylogenetic relationships of Danio within the order Cypriniformes: a framework for comparative and evolutionary studies of a model species
RL Mayden, KL Tang, KW Conway, J Freyhof, S Chamberlain, M Haskins, ...
Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental …, 2007
1762007
Systematics of the subfamily danioninae (Teleostei: Cypriniformes: Cyprinidae)
KL Tang, MK Agnew, MV Hirt, T Sado, LM Schneider, J Freyhof, ...
Molecular phylogenetics and Evolution 57 (1), 189-214, 2010
1642010
The Alliance for Freshwater Life: A global call to unite efforts for freshwater biodiversity science and conservation
W Darwall, V Bremerich, A De Wever, AI Dell, J Freyhof, MO Gessner, ...
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 28 (4), 1015-1022, 2018
1542018
Reconciling fossils and molecules: Cenozoic divergence of cichlid fishes and the biogeography of Madagascar
M Vences, J Freyhof, R Sonnenberg, J Kosuch, M Veith
Journal of Biogeography 28 (9), 1091-1099, 2001
1482001
Taxonomic diversity of European Cottus with description of eight new species (Teleostei: Cottidae)
J Freyhof, M Kottelat, A Nolte
Ichthyological Exploration of Freshwaters 16 (2), 107, 2005
1332005
Phylogenetic relationships of the algae scraping cyprinid genus Capoeta (Teleostei: Cyprinidae)
BA Levin, J Freyhof, Z Lajbner, S Perea, A Abdoli, M Gaffaroğlu, M Özuluğ, ...
Molecular phylogenetics and evolution 62 (1), 542-549, 2012
1112012
Resource partitioning in a tropical stream fish assemblage
F Herder, J Freyhof
Journal of Fish Biology 69 (2), 571-589, 2006
1092006
Europe's freshwater biodiversity under climate change: distribution shifts and conservation needs
D Markovic, S Carrizo, J Freyhof, N Cid, S Lengyel, M Scholz, ...
Diversity and Distributions 20 (9), 1097-1107, 2014
1082014
Genome differentiation in a species pair of coregonine fishes: an extremely rapid speciation driven by stress-activated retrotransposons mediating extensive ribosomal DNA …
R Symonová, Z Majtánová, A Sember, GBO Staaks, J Bohlen, J Freyhof, ...
BMC Evolutionary Biology 13 (1), 1-11, 2013
1072013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20