Παρακολούθηση
Pedro H. J. Nardelli
Pedro H. J. Nardelli
Lappeenranta University of Technology (FI); University of Oulu (FI)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lut.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the joint impact of beamwidth and orientation error on throughput in directional wireless poisson networks
J Wildman, PHJ Nardelli, M Latva-aho, S Weber
IEEE Transactions on Wireless Communications 13 (12), 7072-7085, 2014
1582014
Models for the modern power grid
PHJ Nardelli, N Rubido, C Wang, MS Baptista, C Pomalaza-Raez, ...
The European Physical Journal Special Topics 223 (12), 2423-2437, 2014
952014
Caching in wireless small cell networks: A storage-bandwidth tradeoff
S Tamoor-ul-Hassan, M Bennis, PHJ Nardelli, M Latva-Aho
IEEE Communications Letters 20 (6), 1175-1178, 2016
852016
Long-range low-power wireless networks and sampling strategies in electricity metering
M de Castro Tomé, PHJ Nardelli, H Alves
IEEE Transactions on Industrial Electronics 66 (2), 1629-1637, 2018
612018
Modeling and analysis of content caching in wireless small cell networks
S Tamoor-ul-Hassan, M Bennis, PHJ Nardelli, M Latva-Aho
2015 International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS), 765-769, 2015
612015
Efficiency of Wireless Networks under Different Hopping Strategies
PHJ Nardelli, P Cardieri, M Latva-aho
IEEE Trans. on Wireless Comm, 2011
602011
Aggregation and resource scheduling in machine-type communication networks: A stochastic geometry approach
OLA López, H Alves, PHJ Nardelli, M Latva-aho
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (7), 4750-4765, 2018
472018
On the average spectral efficiency of interference-limited full-duplex networks
H Alves, CHM De Lima, PHJ Nardelli, RD Souza, M Latva-Aho
2014 9th International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless …, 2014
472014
Optimal transmission capacity of ad hoc networks with packet retransmissions
PHJ Nardelli, M Kaynia, P Cardieri, M Latva-aho
IEEE Transactions on Wireless Communications 11 (8), 2760-2766, 2012
442012
Throughput optimization in wireless networks under stability and packet loss constraints
P Nardelli, M Kountouris, P Cardieri, M Latva-Aho
Mobile Computing, IEEE Transactions on 13 (8), 1883 - 1895, 2013
422013
What role do intelligent reflecting surfaces play in multi-antenna non-orthogonal multiple access?
AS De Sena, D Carrillo, F Fang, PHJ Nardelli, DB Da Costa, US Dias, ...
IEEE Wireless Communications 27 (5), 24-31, 2020
412020
Massive MIMO-NOMA networks with imperfect SIC: Design and fairness enhancement
AS de Sena, FRM Lima, DB da Costa, Z Ding, PHJ Nardelli, US Dias, ...
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (9), 6100-6115, 2020
392020
Implementing flexible demand: Real-time price vs. market integration
F Kühnlenz, PHJ Nardelli, S Karhinen, R Svento
Energy 149, 550-565, 2018
392018
Self-scheduling model for home energy management systems considering the end-users discomfort index within price-based demand response programs
MS Javadi, AE Nezhad, PHJ Nardelli, M Gough, M Lotfi, S Santos, ...
Sustainable Cities and Society 68, 102792, 2021
372021
Twenty-one key factors to choose an iot platform: Theoretical framework and its applications
M Ullah, PHJ Nardelli, A Wolff, K Smolander
IEEE Internet of Things Journal 7 (10), 10111-10119, 2020
292020
Key advances in pervasive edge computing for industrial Internet of Things in 5G and beyond
A Narayanan, AS De Sena, D Gutierrez-Rojas, DC Melgarejo, ...
IEEE Access 8, 206734-206754, 2020
272020
Massive MIMO–NOMA networks with multi-polarized antennas
AS de Sena, DB da Costa, Z Ding, PHJ Nardelli
IEEE Transactions on Wireless Communications 18 (12), 5630-5642, 2019
262019
What is Energy Internet? Concepts, technologies, and future directions
HM Hussain, A Narayanan, PHJ Nardelli, Y Yang
Ieee Access 8, 183127-183145, 2020
252020
Review of the state of the art on adaptive protection for microgrids based on communications
D Gutierrez-Rojas, PHJ Nardelli, G Mendes, P Popovski
IEEE Transactions on Industrial Informatics 17 (3), 1539-1552, 2020
252020
Maximizing the link throughput between smart meters and aggregators as secondary users under power and outage constraints
PHJ Nardelli, M de Castro Tomé, H Alves, CHM de Lima, M Latva-Aho
Ad Hoc Networks 41, 57-68, 2016
252016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20