Παρακολούθηση
Ioannis E. Zevgolis
Ioannis E. Zevgolis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα metal.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Probabilistic analysis of retaining walls
IE Zevgolis, PL Bourdeau
Computers and Geotechnics 37 (3), 359-373, 2010
782010
Slope failure incidents and other stability concerns in surface lignite mines in Greece
IE Zevgolis, AV Deliveris, NC Koukouzas
Journal of Sustainable Mining 18 (4), 182-197, 2019
512019
Stability and characterisation of spoil heaps in European surface lignite mines: a state-of-the-art review in light of new data
MS Masoudian, IE Zevgolis, AV Deliveris, AM Marshall, CM Heron, ...
Environmental Earth Sciences 78, 1-18, 2019
412019
Probabilistic design optimization and simplified geotechnical risk analysis for large open pit excavations
IE Zevgolis, AV Deliveris, NC Koukouzas
Computers and Geotechnics 103, 153-164, 2018
412018
Construction, storage capacity and economics of an underground warehousing–logistics center in Athens, Greece
IE Zevgolis, AA Mavrikos, DC Kaliampakos
Tunnelling and Underground Space Technology 19 (2), 165-173, 2004
402004
System reliability assessment of soil nail walls
IE Zevgolis, ZA Daffas
Computers and Geotechnics 98, 232-242, 2018
332018
System reliability analysis of the external stability of reinforced soil structures
IE Zevgolis, PL Bourdeau
Georisk 4 (3), 148-156, 2010
302010
Geotechnical characterization of fine-grained spoil material from surface coal mines
IE Zevgolis, AI Theocharis, AV Deliveris, NC Koukouzas, C Roumpos, ...
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 147 (7), 04021050, 2021
262021
Reliability and redundancy of the internal stability of reinforced soil walls
IE Zevgolis, PL Bourdeau
Computers and Geotechnics 84, 152-163, 2017
262017
Mechanically stabilized earth wall abutments for bridge support
IE Zevgolis, PL Bourdeau
Purdue University, 2007
212007
Geotechnical characterization of mining rock waste dumps in central Evia, Greece
IE Zevgolis
Environmental earth sciences 77 (16), 566, 2018
202018
Slope stability of deep surface coal mines in the presence of a weak zone
A Mikroutsikos, AI Theocharis, NC Koukouzas, IE Zevgolis
Geomechanics and Geophysics for Geo-energy and Geo-resources 7, 1-17, 2021
192021
System reliability of cantilever retaining walls with correlated failure modes
IE Zevgolis, PL Bourdeau
GeoCongress 2006: Geotechnical Engineering in the Information Technology Age …, 2006
162006
A Finite Element Investigation on Displacements of Reinforced Soil Walls Under the Effect of Typical Traffic Loads
IE Zevgolis
Transportation Infrastructure Geotechnology 5 (3), 153-164, 2018
142018
Numerical modelling of slope stability in open pit lignite mines: a comparative study
AV Deliveris, IE Zevgolis, NC Koukouzas
Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, Proceedings of the …, 2016
132016
Evaluation of geotechnical property variability: the case of spoil material from surface lignite mines
IE Zevgolis, NC Koukouzas, C Roumpos, AV Deliveris, AM Marshall
5th international civil protection conference, Kozani, Greece, 2018
122018
Laboratory evaluation of phosphogypsum for alternative uses
G Gaidajis, A Anagnostopoulos, A Garidi, E Mylona, IE Zevgolis
Environmental Geotechnics 5 (6), 310-323, 2017
122017
From climate conditions to the numerical slope stability analysis of surface coal mines
AI Theocharis, IE Zevgolis, AV Deliveris, R Karametou, NC Koukouzas
Applied Sciences 12 (3), 1538, 2022
112022
Α comprehensive geotechnical characterisation of overburden material from lignite mine excavations
AI Theocharis, IE Zevgolis, NC Koukouzas
Geomechanics and Geophysics for Geo-energy and Geo-resources 7 (2), 30, 2021
102021
Numerical and probabilistic analysis of reinforced soil structures
IE Zevgolis
Purdue University, 2007
102007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20