Παρακολούθηση
Alexander Rind
Alexander Rind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fhstp.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interactive Information Visualization to Explore and Query Electronic Health Records
A Rind, TD Wang, W Aigner, S Miksch, K Wongsuphasawat, C Plaisant, ...
Foundations and Trends in Human-Computer Interaction 5 (3), 207-298, 2013
3312013
A Survey of Visualization Systems for Malware Analysis
M Wagner, F Fischer, R Luh, A Haberson, A Rind, D Keim, W Aigner
Eurographics Conference on Visualization (EuroVis) State of The Art Reports …, 2015
1472015
Viewing Visual Analytics as Model Building
N Andrienko, T Lammarsch, G Andrienko, G Fuchs, D Keim, S Miksch, ...
Computer Graphics Forum 37 (6), 275-299, 2018
1152018
Visual analytics for model selection in time series analysis.
M Bögl, W Aigner, P Filzmoser, T Lammarsch, S Miksch, A Rind
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 19 (12), 2237-2246, 2013
762013
The Role of Explicit Knowledge: A Conceptual Model of Knowledge-Assisted Visual Analytics
P Federico, M Wagner, A Rind, A Amor-Amorós, S Miksch, W Aigner
Proc. VAST, 2017
752017
Task Cube: A Three-Dimensional Conceptual Space of User Tasks in Visualization Design and Evaluation
A Rind, W Aigner, M Wagner, S Miksch, T Lammarsch
Information Visualization 15 (4), 288-300, 2016
662016
Visual Exploration of Time-oriented Patient Data for Chronic Diseases: Design Study and Evaluation
A Rind, W Aigner, S Miksch, S Wiltner, M Pohl, T Turic, F Drexler
Proceedings of USAB 2011: Information Quality in e-Health, 301-320, 2011
632011
Comparative Evaluation of an Interactive Time-Series Visualization that Combines Quantitative Data with Qualitative Abstractions
W Aigner, A Rind, S Hoffmann
Computer Graphics Forum 31 (3), 995-1004, 2012
542012
A Knowledge-Assisted Visual Malware Analysis System: Design, Validation, and Reflection of KAMAS
M Wagner, A Rind, N Thür, W Aigner
Computers & Security 67, 1–15, 2017
502017
Visually exploring multivariate trends in patient cohorts using animated scatter plots
A Rind, W Aigner, S Miksch, S Wiltner, M Pohl, F Drexler, B Neubauer, ...
Ergonomics and Health Aspects of Work with Computers: International …, 2011
502011
TimeBench: A Data Model and Software Library for Visual Analytics of Time-Oriented Data
A Rind, T Lammarsch, W Aigner, B Alsallakh, S Miksch
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 19 (12), 2247-2256, 2013
472013
KAVAGait: Knowledge-assisted visual analytics for clinical gait analysis
M Wagner, D Slijepcevic, B Horsak, A Rind, M Zeppelzauer, W Aigner
IEEE transactions on visualization and computer graphics 25 (3), 1528-1542, 2018
452018
EvalBench: A Software Library for Visualization Evaluation
W Aigner, S Hoffmann, A Rind
Computer Graphics Forum 32 (3), 41-50, 2013
402013
Problem Characterization and Abstraction for Visual Analytics in Behavior-Based Malware Pattern Analysis
M Wagner, W Aigner, A Rind, H Dornhackl, K Kadletz, R Luh, P Tavolato
VizSec, 2014
392014
Patient development at a glance: An evaluation of a medical data visualization
M Pohl, S Wiltner, A Rind, W Aigner, S Miksch, T Turic, F Drexler
Human-Computer Interaction–INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International …, 2011
392011
Qualizon Graphs: Space-Efficient Time-Series Visualization with Qualitative Abstractions
P Federico, S Hoffmann, A Rind, W Aigner, S Miksch
Proceedings of the Working Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI2014), 2014
382014
Evaluating information visualization on mobile devices: Gaps and challenges in the empirical evaluation design space
K Blumenstein, C Niederer, M Wagner, G Schmiedl, A Rind, W Aigner
Proceedings of the Sixth Workshop on Beyond Time and Errors on Novel …, 2016
352016
etBlogAnalysis—Mining Virtual Communities using Statistical and Linguistic Methods for Quality Control in Tourism
K Waldhör, A Rind
Information and Communication Technologies in Tourism 2008, 453-462, 2008
332008
Analysing Interactivity in Information Visualisation
M Pohl, S Wiltner, S Miksch, W Aigner, A Rind
KI-Künstliche Intelligenz 26 (2), 151-159, 2012
292012
VisuExplore: gaining new medical insights from visual exploration
A Rind, S Miksch, W Aigner, T Turic, M Pohl
Proceedings of the 1st International Workshop on Interactive Systems in …, 2010
282010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20