Παρακολούθηση
Pranaba Kishor Muduli
Pranaba Kishor Muduli
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.iitd.ac.in
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spin-torque and spin-Hall nano-oscillators
T Chen, RK Dumas, A Eklund, PK Muduli, A Houshang, AA Awad, ...
Proceedings of the IEEE 104 (10), 1919-1945, 2016
3742016
Spin torque–generated magnetic droplet solitons
SM Mohseni, SR Sani, J Persson, TNA Nguyen, S Chung, Y Pogoryelov, ...
Science 339 (6125), 1295-1298, 2013
3282013
Experimental evidence of self-localized and propagating spin wave modes in obliquely magnetized current-driven nanocontacts
S Bonetti, V Tiberkevich, G Consolo, G Finocchio, P Muduli, F Mancoff, ...
Physical review letters 105 (21), 217204, 2010
2332010
Spin torque oscillator frequency versus magnetic field angle: The prospect of operation beyond 65 GHz
S Bonetti, P Muduli, F Mancoff, J Åkerman
Applied Physics Letters 94 (10), 2009
2212009
Mutually synchronized bottom-up multi-nanocontact spin–torque oscillators
S Sani, J Persson, SM Mohseni, Y Pogoryelov, PK Muduli, A Eklund, ...
Nature communications 4, 2731, 2013
1482013
Nonlinear frequency and amplitude modulation of a nanocontact-based spin-torque oscillator
PK Muduli, Y Pogoryelov, S Bonetti, G Consolo, F Mancoff, J Åkerman
Physical Review B 81 (14), 140408, 2010
1142010
Decoherence and mode hopping in a magnetic tunnel junction based spin torque oscillator
PK Muduli, OG Heinonen, J Åkerman
Physical review letters 108 (20), 207203, 2012
742012
Recent advances in nanocontact spin-torque oscillators
RK Dumas, SR Sani, SM Mohseni, E Iacocca, Y Pogoryelov, PK Muduli, ...
IEEE transactions on magnetics 50 (6), 1-7, 2014
702014
Frequency modulation of spin torque oscillator pairs
Y Pogoryelov, PK Muduli, S Bonetti, E Iacocca, F Mancoff, J Åkerman
Applied Physics Letters 98 (19), 2011
662011
Spin-torque oscillator linewidth narrowing under current modulation
Y Pogoryelov, PK Muduli, S Bonetti, F Mancoff, J Åkerman
Applied Physics Letters 98 (19), 2011
632011
Bias dependence of perpendicular spin torque and of free-and fixed-layer eigenmodes in MgO-based nanopillars
PK Muduli, OG Heinonen, J Åkerman
Physical Review B 83 (18), 184410, 2011
612011
Large spin current generation by the spin Hall effect in mixed crystalline phase Ta thin films
A Kumar, R Bansal, S Chaudhary, PK Muduli
Physical Review B 98 (10), 104403, 2018
582018
Spin transfer torque generated magnetic droplet solitons
S Chung, SM Mohseni, SR Sani, E Iacocca, RK Dumas, TN Anh Nguyen, ...
Journal of Applied Physics 115 (17), 2014
582014
Spin torque oscillators and RF currents—Modulation, locking, and ringing
PK Muduli, Y Pogoryelov, Y Zhou, F Mancoff, J Åkerman
Integrated Ferroelectrics 125 (1), 147-154, 2011
492011
Magnetic droplet solitons in orthogonal nano-contact spin torque oscillators
SM Mohseni, SR Sani, RK Dumas, J Persson, TNA Nguyen, S Chung, ...
Physica B: Condensed Matter 435, 84-87, 2014
482014
Self-powered room temperature broadband infrared photodetector based on MoSe2/germanium heterojunction with 35 A/W responsivity at 1550 nm
V Dhyani, M Das, W Uddin, PK Muduli, S Das
Applied Physics Letters 114 (12), 2019
472019
Antisymmetric contribution to the planar Hall effect of films grown on substrates
PK Muduli, KJ Friedland, J Herfort, HP Schönherr, KH Ploog
Physical Review B 72 (10), 104430, 2005
472005
Generation linewidth of mode-hopping spin torque oscillators
E Iacocca, O Heinonen, PK Muduli, J Åkerman
Physical Review B 89 (5), 054402, 2014
462014
Intrinsic frequency doubling in a magnetic tunnel junction–based spin torque oscillator
PK Muduli, OG Heinonen, J Åkerman
Journal of Applied Physics 110 (7), 2011
412011
Modulation of individual and mutually synchronized nanocontact-based spin torque oscillators
PK Muduli, Y Pogoryelov, F Mancoff, J Akerman
IEEE transactions on magnetics 47 (6), 1575-1579, 2011
372011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20