Παρακολούθηση
Enrique Frias-Martinez
Enrique Frias-Martinez
Director of the AI/Data Science Program, Universidad Camilo Jose Cela,
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucjc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
From mobile phone data to the spatial structure of cities
T Louail, M Lenormand, OG Cantu Ros, M Picornell, R Herranz, ...
Scientific reports 4 (1), 1-12, 2014
3982014
Characterizing urban landscapes using geolocated tweets
V Frias-Martinez, V Soto, H Hohwald, E Frias-Martinez
2012 International conference on privacy, security, risk and trust and 2012 …, 2012
2352012
Spectral clustering for sensing urban land use using Twitter activity
V Frias-Martinez, E Frias-Martinez
Engineering Applications of Artificial Intelligence 35, 237-245, 2014
2062014
An agent-based model of epidemic spread using human mobility and social network information
E Frias-Martinez, G Williamson, V Frias-Martinez
2011 IEEE third international conference on privacy, security, risk and …, 2011
1972011
Prediction of socioeconomic levels using cell phone records
V Soto, V Frias-Martinez, J Virseda, E Frias-Martinez
International conference on user modeling, adaptation, and personalization …, 2011
1812011
Support vector machines versus multi-layer perceptrons for efficient off-line signature recognition
E Frias-Martinez, A Sanchez, J Velez
Engineering Applications of Artificial Intelligence 19 (6), 693-704, 2006
1702006
Exploiting foursquare and cellular data to infer user activity in urban environments
A Noulas, C Mascolo, E Frias-Martinez
2013 IEEE 14th international conference on mobile data management 1, 167-176, 2013
1612013
Modeling human behavior in user-adaptive systems: Recent advances using soft computing techniques
E Frias-Martinez, G Magoulas, S Chen, R Macredie
Expert Systems with Applications 29 (2), 320-329, 2005
1542005
Cross-checking different sources of mobility information
M Lenormand, M Picornell, OG Cantú-Ros, A Tugores, T Louail, ...
PloS one 9 (8), e105184, 2014
1522014
Assessing the potential of ride-sharing using mobile and social data: a tale of four cities
B Cici, A Markopoulou, E Frias-Martinez, N Laoutaris
Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and …, 2014
1452014
Survey of data mining approaches to user modeling for adaptive hypermedia
E Frias-Martinez, SY Chen, X Liu
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2006
1352006
Uncovering the spatial structure of mobility networks
T Louail, M Lenormand, M Picornell, O Garcia Cantu, R Herranz, ...
Nature communications 6 (1), 1-8, 2015
1342015
Automated land use identification using cell-phone records
V Soto, E Frías-Martínez
Proceedings of the 3rd ACM international workshop on MobiArch, 17-22, 2011
1272011
Evaluation of a personalized digital library based on cognitive styles: Adaptivity vs. adaptability
E Frias-Martinez, SY Chen, X Liu
International Journal of Information Management 29 (1), 48-56, 2009
1182009
Automated user modeling for personalized digital libraries
E Frias-Martinez, G Magoulas, S Chen, R Macredie
International Journal of Information Management 26 (3), 234-248, 2006
1092006
Estimation of urban commuting patterns using cellphone network data
V Frias-Martinez, C Soguero, E Frias-Martinez
Proceedings of the ACM SIGKDD international workshop on urban computing, 9-16, 2012
892012
Characterizing dense urban areas from mobile phone-call data: Discovery and social dynamics
MR Vieira, V Frias-Martinez, N Oliver, E Frias-Martinez
2010 IEEE Second International Conference on Social Computing, 241-248, 2010
832010
Comparing and modelling land use organization in cities
M Lenormand, M Picornell, OG Cantú-Ros, T Louail, R Herranz, ...
Royal Society open science 2 (12), 150449, 2015
812015
Robust land use characterization of urban landscapes using cell phone data
V Soto, E Frias-Martinez
Proceedings of the 1st Workshop on Pervasive Urban Applications, in …, 2011
812011
The role of human factors in stereotyping behavior and perception of digital library users: a robust clustering approach
E Frias-Martinez, SY Chen, RD Macredie, X Liu
User Modeling and User-Adapted Interaction 17 (3), 305-337, 2007
762007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20