Παρακολούθηση
David Caron
David Caron
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Marine Microbial Eukaryote Transcriptome Sequencing Project (MMETSP): illuminating the functional diversity of eukaryotic life in the oceans through transcriptome sequencing
PJ Keeling, F Burki, HM Wilcox, B Allam, EE Allen, LA Amaral-Zettler, ...
PLoS biology 12 (6), e1001889, 2014
8192014
Regulation of gross growth efficiency and ammonium regeneration in bacteria by substrate C: N ratio 1
JC Goldman, DA Caron, MR Dennett
Limnology and Oceanography 32 (6), 1239-1252, 1987
7011987
Technique for enumeration of heterotrophic and phototrophic nanoplankton, using epifluorescence microscopy, and comparison with other procedures
DA Caron
Applied and Environmental Microbiology 46 (2), 491-498, 1983
6571983
Relationships between bacteria and heterotrophic nanoplankton in marine and fresh waters: an inter-ecosystem comparison
RW Sanders, DA Caron, UG Berninger
Marine ecology progress series, 1-14, 1992
5811992
Marine bacterial, archaeal and protistan association networks reveal ecological linkages
JA Steele, PD Countway, L Xia, PD Vigil, JM Beman, DY Kim, CET Chow, ...
The ISME journal 5 (9), 1414-1425, 2011
5242011
Does low temperature constrain the growth rates of heterotrophic protists? Evidence and implications for algal blooms in cold waters
JM Rose, DA Caron
Limnology and Oceanography 52 (2), 886-895, 2007
3502007
Staining of heterotrophic protists for visualization via epifluorescence microscopy
EB Sherr, DA Caron, BF Sherr
Handbook of methods in aquatic microbial ecology, 213-227, 2018
3382018
Heterotrophic bacteria and bacterivorous protozoa in oceanic macroaggregates
DA Caron, PG Davis, LP Madin, JMN Sieburth
Science 218 (4574), 795-797, 1982
3381982
Mixotrophy in the marine plankton
DK Stoecker, PJ Hansen, DA Caron, A Mitra
Annu. Rev. Mar. Sci 9 (1), 311-335, 2017
3292017
Harmful algal blooms along the North American west coast region: History, trends, causes, and impacts
AJ Lewitus, RA Horner, DA Caron, E Garcia-Mendoza, BM Hickey, ...
Harmful algae 19, 133-159, 2012
2792012
The contribution of microorganisms to particulate carbon and nitrogen in surface waters of the Sargasso Sea near Bermuda
DA Caron, HG Dam, P Kremer, EJ Lessard, LP Madin, TC Malone, ...
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 42 (6), 943-972, 1995
2781995
Defining planktonic protist functional groups on mechanisms for energy and nutrient acquisition: incorporation of diverse mixotrophic strategies
A Mitra, KJ Flynn, U Tillmann, JA Raven, D Caron, DK Stoecker, F Not, ...
Protist 167 (2), 106-120, 2016
2682016
Production of heterotrophic bacteria inhabiting macroscopic organic aggregates (marine snow) from surface waters 1
AL Alldredge, JJ Cole, DA Caron
Limnology and Oceanography 31 (1), 68-78, 1986
2671986
Marine protistan diversity
DA Caron, PD Countway, AC Jones, DY Kim, A Schnetzer
Annual review of marine science 4 (1), 467-493, 2012
2642012
Experimental studies on an omnivorous microflagellate: implications for grazing and nutrient regeneration in the marine microbial food chain
JC Goldman, DA Caron
Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers 32 (8), 899-915, 1985
2611985
Role of protozoan grazing in relieving iron limitation of phytoplankton
K Barbeau, JW Moffett, DA Caron, PL Croot, DL Erdner
Nature 380 (6569), 61-64, 1996
2511996
Top-down controls on bacterial community structure: microbial network analysis of bacteria, T4-like viruses and protists
CET Chow, DY Kim, R Sachdeva, DA Caron, JA Fuhrman
The ISME journal 8 (4), 816-829, 2014
2482014
Protozoan nutrient regeneration
DA Caron
Ecology of marine protozoa, 1990
2421990
Microbial food web structure in the Arabian Sea: a US JGOFS study
DL Garrison, MM Gowing, MP Hughes, L Campbell, DA Caron, ...
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 47 (7-8), 1387-1422, 2000
2412000
Protistan Diversity Estimates Based on 18S rDNA from Seawater Incubations in the Western North Atlantic1
PD Countway, RJ Gast, P Savai, DA Caron
Journal of Eukaryotic Microbiology 52 (2), 95-106, 2005
2312005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20