Παρακολούθηση
Lars Johansson
Lars Johansson
Uppsala
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα radiol.uu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017
A Afshin, PJ Sur, KA Fay, L Cornaby, G Ferrara, JS Salama, EC Mullany, ...
The Lancet 393 (10184), 1958-1972, 2019
30062019
Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019
CJL Murray, AY Aravkin, P Zheng, C Abbafati, KM Abbas, ...
The Lancet 396 (10258), 1223-1249, 2020
24602020
Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2016: a systematic …
E Gakidou, A Afshin, AA Abajobir, KH Abate, C Abbafati, KM Abbas, ...
The Lancet 390 (10100), 1345-1422, 2017
22102017
Global, regional and national sodium intakes in 1990 and 2010: a systematic analysis of 24 h urinary sodium excretion and dietary surveys worldwide
J Powles, S Fahimi, R Micha, S Khatibzadeh, P Shi, M Ezzati, RE Engell, ...
BMJ open 3 (12), e003733, 2013
8572013
Effects of dapagliflozin on body weight, total fat mass, and regional adipose tissue distribution in patients with type 2 diabetes mellitus with inadequate glycemic control on …
J Bolinder, Ö Ljunggren, J Kullberg, L Johansson, J Wilding, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 97 (3), 1020-1031, 2012
8312012
Rivaroxaban with or without aspirin in patients with stable peripheral or carotid artery disease: an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial
SS Anand, J Bosch, JW Eikelboom, SJ Connolly, R Diaz, P Widimsky, ...
The Lancet 391 (10117), 219-229, 2018
7582018
MR-IMPACT: comparison of perfusion-cardiac magnetic resonance with single-photon emission computed tomography for the detection of coronary artery disease in a multicentre …
J Schwitter, CM Wacker, AC van Rossum, M Lombardi, N Al-Saadi, ...
European heart journal 29 (4), 480-489, 2008
6862008
Dapagliflozin maintains glycaemic control while reducing weight and body fat mass over 2 years in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on metformin
J Bolinder, Ö Ljunggren, L Johansson, J Wilding, AM Langkilde, ...
Diabetes, Obesity and Metabolism 16 (2), 159-169, 2014
4992014
MTH1 inhibition eradicates cancer by preventing sanitation of the dNTP pool
H Gad, T Koolmeister, AS Jemth, S Eshtad, SA Jacques, CE Ström, ...
Nature 508 (7495), 215-221, 2014
4732014
Effects of n-6 PUFAs compared with SFAs on liver fat, lipoproteins, and inflammation in abdominal obesity: a randomized controlled trial
H Bjermo, D Iggman, J Kullberg, I Dahlman, L Johansson, L Persson, ...
The American journal of clinical nutrition 95 (5), 1003-1012, 2012
4692012
Shifts in fish communities along the productivity gradient of temperate lakes—patterns and the importance of size‐structured interactions
L Persson, S Diehl, L Johansson, G Andersson, SF Hamrin
Journal of Fish Biology 38 (2), 281-293, 1991
4471991
Overfeeding polyunsaturated and saturated fat causes distinct effects on liver and visceral fat accumulation in humans
F Rosqvist, D Iggman, J Kullberg, J Cedernaes, HE Johansson, A Larsson, ...
Diabetes 63 (7), 2356-2368, 2014
3682014
Rivaroxaban with or without aspirin in patients with stable coronary artery disease: an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial
SJ Connolly, JW Eikelboom, J Bosch, G Dagenais, L Dyal, F Lanas, ...
The Lancet 391 (10117), 205-218, 2018
3362018
Predator regulation and primary production along the productivity gradient of temperate lake ecosystems
L Persson, G Andersson, SF Hamrin, L Johansson
Complex interactions in lake communities, 45-65, 1988
3071988
Relationship between circulating FGF23 and total body atherosclerosis in the community
MAI Mirza, T Hansen, L Johansson, H Ahlström, A Larsson, L Lind, ...
Nephrology Dialysis Transplantation 24 (10), 3125-3131, 2009
2772009
Effects of dapagliflozin and n-3 carboxylic acids on non-alcoholic fatty liver disease in people with type 2 diabetes: a double-blind randomised placebo-controlled study
JW Eriksson, P Lundkvist, PA Jansson, L Johansson, M Kvarnström, ...
Diabetologia 61 (9), 1923-1934, 2018
2462018
Dapagliflozin has no effect on markers of bone formation and resorption or bone mineral density in patients with inadequately controlled type 2 diabetes mellitus on metformin
Ö Ljunggren, J Bolinder, L Johansson, J Wilding, AM Langkilde, ...
Diabetes, Obesity and Metabolism 14 (11), 990-999, 2012
2222012
The utility of superparamagnetic contrast agents in MRI: theoretical consideration and applications in the cardiovascular system
A Bjørnerud, L Johansson
NMR in Biomedicine: An International Journal Devoted to the Development and …, 2004
2202004
Studies on the TBA test for rancidity grading: II. TBA reactivity of different aldehyde classes
R Marcuse, L Johansson
Journal of the American Oil Chemists Society 50 (10), 387-391, 1973
2111973
The Swedish cardiopulmonary BioImage study: objectives and design
G Bergström, G Berglund, A Blomberg, J Brandberg, G Engström, ...
Journal of internal medicine 278 (6), 645-659, 2015
2062015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20