Παρακολούθηση
Epaminondas Mitronikas
Epaminondas Mitronikas
Associate Professor, Electrical and Computer Engineering Department
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new stator resistance tuning method for stator-flux-oriented vector-controlled induction motor drive
ED Mitronikas, AN Safacas, EC Tatakis
IEEE transactions on industrial electronics 48 (6), 1148-1157, 2001
1352001
A novel approach for broken bar fault diagnosis in induction motors through torque monitoring
KN Gyftakis, DV Spyropoulos, JC Kappatou, ED Mitronikas
IEEE Transactions on Energy Conversion 28 (2), 267-277, 2013
1282013
Asynchronous machine rotor fault diagnosis technique using complex wavelets
IP Tsoumas, G Georgoulas, ED Mitronikas, AN Safacas
IEEE Transactions on Energy Conversion 23 (2), 444-459, 2008
1022008
An improved sensorless vector-control method for an induction motor drive
ED Mitronikas, AN Safacas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 52 (6), 1660-1668, 2005
952005
Detection of induction motor faults in inverter drives using inverter input current analysis
IP Georgakopoulos, ED Mitronikas, AN Safacas
IEEE Transactions on industrial electronics 58 (9), 4365-4373, 2010
912010
Open-Circuit Fault Diagnosis for Matrix Converter Drives and Remedial Operation Using Carrier-Based Modulation Methods
P Potamianos, E Mitronikas, A Safacas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (1), 531-545, 2014
812014
Automatic pattern identification based on the complex empirical mode decomposition of the startup current for the diagnosis of rotor asymmetries in asynchronous machines
G Georgoulas, IP Tsoumas, JA Antonino-Daviu, V Climente-Alarcón, ...
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (9), 4937-4946, 2013
622013
Detection of Backlash Phenomena Appearing in a Single Cement Kiln Drive using the Current and the Electromagnetic Torque Signature
I Bogiatzidis, A Safacas, E Mitronikas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 60 (8), 3441 - 3453, 2013
472013
A novel control strategy applicable for a dual AC drive with common mechanical load
IX Bogiatzidis, AN Safacas, ED Mitronikas, GA Christopoulos
IEEE transactions on industry applications 48 (6), 2022-2036, 2012
312012
A Review on the Faults of Electric Machines Used in Electric Ships
DV Spyropoulos, ED Mitronikas
Advances in Power Electronics 2013, 2013
282013
Design of a PID controller for a linearized magnetic bearing
TK Psonis, PG Nikolakopoulos, E Mitronikas
International Journal of Rotating Machinery 2015, 2015
242015
Bounded Nonlinear Stabilizing Speed Regulators for VSI-Fed Induction Motors in Field-Oriented Operation
GC Konstantopoulos, AT Alexandridis, ED Mitronikas
IEEE Transactions on Control Systems Technology 22 (3), 1112 - 1121, 2014
242014
Hall-effect sensor fault identification in brushless DC motor drives using wavelets
E Mitronikas, D Papathanasopoulos, G Athanasiou, S Tsotoulidis
2017 IEEE 11th International Symposium on Diagnostics for Electrical …, 2017
192017
The influence of the broken bar fault on the magnetic field and electromagnetic torque in 3-phase induction motors
DV Spyropoulos, KN Gyftakis, J Kappatou, ED Mitronikas
2012 XXth international conference on electrical machines, 1868-1874, 2012
192012
A comparative study of induction motor current signature analysis techniques for mechanical faults detection
I Tsoumas, E Mitronikas, G Georgoulas, A Safacas
2005 5th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines …, 2005
192005
Induction motor stator fault diagnosis technique using Park vector approach and complex wavelets
DV Spyropoulos, ED Mitronikas
2012 XXth International Conference on Electrical Machines, 1730-1734, 2012
182012
Experience derived from the conversion of a conventional car to a hybrid electric vehicle-analysis of the powertrain
AP Asimakopoulos, BT Boumis, CE Patsias, DA Safacas, EE Mitronikas
SPEEDAM 2010, 1040-1045, 2010
172010
Induction motor mixed fault diagnosis based on wavelet analysis of the current space vector
I Tsoumas, E Mitronikas, A Safacas
2005 International Conference on Electrical Machines and Systems 3, 2186-2191, 2005
172005
Detection of eccentricity in inverter-fed induction machines using wavelet analysis of the stator current
IP Georgakopoulos, ED Mitronikas, AN Safacas, IP Tsoumas
2008 IEEE Power Electronics Specialists Conference, 487-492, 2008
142008
Fault tolerant control of a brushless DC motor with defective position sensors
DA Papathanasopoulos, ED Mitronikas
2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM), 1503-1509, 2018
132018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20