Παρακολούθηση
Epaminondas Mitronikas
Epaminondas Mitronikas
Assistant Professor, Electrical and Computer Engineering Department
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new stator resistance tuning method for stator-flux-oriented vector-controlled induction motor drive
ED Mitronikas, AN Safacas, EC Tatakis
IEEE transactions on industrial electronics 48 (6), 1148-1157, 2001
1322001
A novel approach for broken bar fault diagnosis in induction motors through torque monitoring
KN Gyftakis, DV Spyropoulos, JC Kappatou, ED Mitronikas
IEEE Transactions on Energy Conversion 28 (2), 267-277, 2013
1202013
Asynchronous machine rotor fault diagnosis technique using complex wavelets
IP Tsoumas, G Georgoulas, ED Mitronikas, AN Safacas
IEEE Transactions on Energy Conversion 23 (2), 444-459, 2008
1022008
Detection of induction motor faults in inverter drives using inverter input current analysis
IP Georgakopoulos, ED Mitronikas, AN Safacas
IEEE Transactions on industrial electronics 58 (9), 4365-4373, 2010
902010
An improved sensorless vector-control method for an induction motor drive
ED Mitronikas, AN Safacas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 52 (6), 1660-1668, 2005
902005
Open-Circuit Fault Diagnosis for Matrix Converter Drives and Remedial Operation Using Carrier-Based Modulation Methods
P Potamianos, E Mitronikas, A Safacas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (1), 531-545, 2014
762014
Automatic pattern identification based on the complex empirical mode decomposition of the startup current for the diagnosis of rotor asymmetries in asynchronous machines
G Georgoulas, IP Tsoumas, JA Antonino-Daviu, V Climente-Alarcón, ...
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (9), 4937-4946, 2013
612013
Detection of Backlash Phenomena Appearing in a Single Cement Kiln Drive using the Current and the Electromagnetic Torque Signature
I Bogiatzidis, A Safacas, E Mitronikas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 60 (8), 3441 - 3453, 2013
452013
A novel control strategy applicable for a dual AC drive with common mechanical load
IX Bogiatzidis, AN Safacas, ED Mitronikas, GA Christopoulos
IEEE transactions on industry applications 48 (6), 2022-2036, 2012
252012
Bounded Nonlinear Stabilizing Speed Regulators for VSI-Fed Induction Motors in Field-Oriented Operation
GC Konstantopoulos, AT Alexandridis, ED Mitronikas
IEEE Transactions on Control Systems Technology 22 (3), 1112 - 1121, 2014
242014
Design of a PID controller for a linearized magnetic bearing
TK Psonis, PG Nikolakopoulos, E Mitronikas
International Journal of Rotating Machinery 2015, 2015
222015
A Review on the Faults of Electric Machines Used in Electric Ships
DV Spyropoulos, ED Mitronikas
Advances in Power Electronics 2013, 2013
222013
A comparative study of induction motor current signature analysis techniques for mechanical faults detection
I Tsoumas, E Mitronikas, G Georgoulas, A Safacas
2005 5th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines …, 2005
222005
The influence of the broken bar fault on the magnetic field and electromagnetic torque in 3-phase induction motors
DV Spyropoulos, KN Gyftakis, J Kappatou, ED Mitronikas
2012 XXth international conference on electrical machines, 1868-1874, 2012
192012
Induction motor mixed fault diagnosis based on wavelet analysis of the current space vector
I Tsoumas, E Mitronikas, A Safacas
2005 International Conference on Electrical Machines and Systems 3, 2186-2191, 2005
182005
Induction motor stator fault diagnosis technique using Park vector approach and complex wavelets
DV Spyropoulos, ED Mitronikas
2012 XXth International Conference on Electrical Machines, 1730-1734, 2012
162012
Experience derived from the conversion of a conventional car to a hybrid electric vehicle-analysis of the powertrain
AP Asimakopoulos, BT Boumis, CE Patsias, DA Safacas, EE Mitronikas
SPEEDAM 2010, 1040-1045, 2010
162010
Hall-effect sensor fault identification in brushless DC motor drives using wavelets
E Mitronikas, D Papathanasopoulos, G Athanasiou, S Tsotoulidis
2017 IEEE 11th International Symposium on Diagnostics for Electrical …, 2017
152017
Design of a wavelet multiresolution controller for a fuel cell powered motor drive system
S Tsotoulidis, E Mitronikas, A Safacas
The XIX International Conference on Electrical Machines-ICEM 2010, 1-6, 2010
132010
Detection of eccentricity in inverter-fed induction machines using wavelet analysis of the stator current
IP Georgakopoulos, ED Mitronikas, AN Safacas, IP Tsoumas
2008 IEEE Power Electronics Specialists Conference, 487-492, 2008
132008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20