Παρακολούθηση
Yannis Markonis
Yannis Markonis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fzp.czu.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Revisiting the recent European droughts from a long-term perspective
M Hanel, O Rakovec, Y Markonis, P Máca, L Samaniego, J Kyselý, ...
Scientific reports 8 (1), 1-11, 2018
3052018
Increased future occurrences of the exceptional 2018–2019 central european drought under global warming
V Hari, O Rakovec, Y Markonis, M Hanel, R Kumar
Scientific reports 10 (1), 1-10, 2020
293*2020
Review of GPM IMERG performance: A global perspective
RK Pradhan, Y Markonis, MRV Godoy, A Villalba-Pradas, KM Andreadis, ...
Remote Sensing of Environment 268, 112754, 2022
1572022
The 2018–2020 multi‐year drought sets a new benchmark in Europe
O Rakovec, L Samaniego, V Hari, Y Markonis, V Moravec, S Thober, ...
Earth's Future 10 (3), e2021EF002394, 2022
1202022
Europe under multi-year droughts: how severe was the 2014–2018 drought period?
V Moravec, Y Markonis, O Rakovec, M Svoboda, M Trnka, R Kumar, ...
Environmental Research Letters 16 (3), 034062, 2021
1022021
The rise of compound warm-season droughts in Europe
Y Markonis, R Kumar, M Hanel, O Rakovec, P Máca, A AghaKouchak
Science Advances 7 (6), eabb9668, 2021
1002021
Climatic Variability Over Time Scales Spanning Nine Orders of Magnitude: Connecting Milankovitch Cycles with Hurst–Kolmogorov Dynamics
Y Markonis, D Koutsoyiannis
Surveys in Geophysics 34 (2), 181-207, 2013
862013
The scientific legacy of Harold Edwin Hurst (1880–1978)
PE O’Connell, D Koutsoyiannis, HF Lins, Y Markonis, A Montanari, ...
Hydrological Sciences Journal 61 (9), 1571-1590, 2016
812016
Revisiting long-range dependence in annual precipitation
T Iliopoulou, SM Papalexiou, Y Markonis, D Koutsoyiannis
Journal of Hydrology 556, 891-900, 2018
652018
Scale-dependence of persistence in precipitation records
Y Markonis, D Koutsoyiannis
Nature Climate Change 6 (4), 399-401, 2016
652016
Persistent multi-scale fluctuations shift European hydroclimate to its millennial boundaries
Y Markonis, M Hanel, P Máca, J Kyselý, ER Cook
Nature communications 9 (1), 1767, 2018
552018
Assessment of water cycle intensification over land using a multi‐source global gridded precipitation dataset
Y Markonis, SM Papalexiou, M Martinkova, M Hanel
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 124 (21), 11175-11187, 2019
542019
Temporal and spatial variability of rainfall over Greece
Y Markonis, SC Batelis, Y Dimakos, E Moschou, D Koutsoyiannis
Theoretical and Applied Climatology 130, 217-232, 2017
522017
Global estimation of long-term persistence in annual river runoff
Y Markonis, Y Moustakis, C Nasika, P Sychova, P Dimitriadis, M Hanel, ...
Advances in Water Resources 113, 1-12, 2018
512018
Precise temporal disaggregation preserving marginals and correlations (DiPMaC) for stationary and nonstationary processes
SM Papalexiou, Y Markonis, F Lombardo, A AghaKouchak, ...
Water Resources Research 54 (10), 7435-7458, 2018
492018
Large expert-curated database for benchmarking document similarity detection in biomedical literature search
P Brown, R Consortium, Y Zhou
Database The Journal of Biological Databases and Curation 2019 (2019), 2019
362019
Floods in Greece
D Koutsoyiannis, N Mamassis, A Efstratiadis, N Zarkadoulas, Y Markonis
Changes of flood risk in Europe, 238-256, 2012
352012
Atmospheric circulation as a factor contributing to increasing drought severity in central Europe
O Lhotka, M Trnka, J Kyselý, Y Markonis, J Balek, M Možný
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 125 (18), e2019JD032269, 2020
342020
Increasing footprint of climate warming on flash droughts occurrence in Europe
J Shah, V Hari, O Rakovec, Y Markonis, L Samaniego, V Mishra, M Hanel, ...
Environmental Research Letters 17 (6), 064017, 2022
322022
A 250‐Year European Drought Inventory Derived From Ensemble Hydrologic Modeling
V Moravec, Y Markonis, O Rakovec, R Kumar, M Hanel
Geophysical Research Letters 46 (11), 5909-5917, 2019
302019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20