Παρακολούθηση
Effie Papageorgiou
Effie Papageorgiou
Professor, University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Association of high blood pressure with body mass index, smoking and physical activity in healthy young adults
G Papathanasiou, E Zerva, I Zacharis, M Papandreou, E Papageorgiou, ...
The open cardiovascular medicine journal 9, 5, 2015
1592015
Effects of smoking on heart rate at rest and during exercise, and on heart rate recovery, in young adults
G Papathanasiou, D Georgakopoulos, E Papageorgiou, E Zerva, ...
Hellenic J Cardiol 54 (3), 168-77, 2013
1092013
The efficacy of probiotics as pharmacological treatment of cutaneous wounds: meta-analysis of animal studies
CG Tsiouris, M Kelesi, G Vasilopoulos, I Kalemikerakis, EG Papageorgiou
European Journal of Pharmaceutical Sciences 104, 230-239, 2017
702017
Reliability analysis of a two-unit general parallel system with (n-2) warm standbys
E Papageorgiou, G Kokolakis
European Journal of Operational Research 201 (3), 821-827, 2010
662010
Uric acid variation among regular blood donors is indicative of red blood cell susceptibility to storage lesion markers: a new hypothesis tested
VL Tzounakas, HT Georgatzakou, AG Kriebardis, EG Papageorgiou, ...
Transfusion 55 (11), 2659-2671, 2015
592015
Validity and reliability of the Greek version of the Modified Fatigue Impact Scale in multiple sclerosis patients
D Bakalidou, K Voumvourakis, Z Tsourti, E Papageorgiou, A Poulios, ...
International Journal of Rehabilitation Research 37 (3), 271-276, 2014
442014
Climate Changes Exacerbate the Spread of Ixodes ricinus and the Occurrence of Lyme Borreliosis and Tick-Borne Encephalitis in Europe—How Climate Models …
C Voyiatzaki, SI Papailia, MS Venetikou, J Pouris, ME Tsoumani, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (11), 6516, 2022
392022
Red blood cell abnormalities as the mirror of SARS-CoV-2 disease severity: a pilot study
A Bouchla, AG Kriebardis, HT Georgatzakou, SP Fortis, TP Thomopoulos, ...
Frontiers in physiology 12, 825055, 2022
332022
Clinimetric properties of WOMAC Index in Greek knee osteoarthritis patients: comparisons with both self-reported and physical performance measures
G Papathanasiou, S Stasi, L Oikonomou, I Roussou, E Papageorgiou, ...
Rheumatology international 35, 115-123, 2015
322015
Awareness, knowledge and risky behaviors of sexually transmitted diseases among young people in Greece
C Voyiatzaki, MS Venetikou, E Papageorgiou, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (19), 10022, 2021
302021
The efficacy study of the combination of tripeptide‐10‐citrulline and acetyl hexapeptide‐3. A prospective, randomized controlled study
V Raikou, A Varvaresou, I Panderi, E Papageorgiou
Journal of Cosmetic Dermatology 16 (2), 271-278, 2017
262017
Rapid detection of mycotoxins on foods and beverages with enzyme-linked immunosorbent assay
A Batrinou, D Houhoula, E Papageorgiou
Quality Assurance and Safety of Crops & Foods 12 (1), 40-49, 2020
242020
Validation of the Greek version of the device subscale of the Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology 2.0 (QUEST 2.0)
Y Koumpouros, A Karavasili, E Papageorgiou, P Siavelis
Assistive Technology 28 (3), 152-158, 2016
242016
Blood cell-derived microvesicles in hematological diseases and beyond
HT Georgatzakou, SP Fortis, EG Papageorgiou, MH Antonelou, ...
Biomolecules 12 (6), 803, 2022
212022
PYTHEIA: A scale for assessing rehabilitation and assistive robotics
Y Koumpouros, E Papageorgiou, A Karavasili, F Koureta
International Journal of Mechanical and Materials Engineering 10 (11), 522-526, 2016
212016
Coagulation abnormalities in renal pathology of chronic kidney disease: the interplay between blood cells and soluble factors
EG Pavlou, HT Georgatzakou, SP Fortis, KA Tsante, AG Tsantes, ...
Biomolecules 11 (9), 1309, 2021
202021
A two-unit general parallel system with (n− 2) cold standbys—Analytic and simulation approach
E Papageorgiou, G Kokolakis
European journal of operational research 176 (2), 1016-1032, 2007
182007
Development of a new psychometric scale (PYTHEIA) to assess the satisfaction of users with any assistive technology
Y Koumpouros, E Papageorgiou, A Karavasili
Advances in Human Factors and Ergonomics in Healthcare: Proceedings of the …, 2017
162017
Intraoperative initiation of a modified ARDSNet protocol increases survival of septic patients with severe acute respiratory distress syndrome
A Chalkias, T Xanthos, E Papageorgiou, A Anania, A Beloukas, ...
Heart & Lung 47 (6), 616-621, 2018
152018
Adaptation and psychometric properties evaluation of the Greek version of WHODAS 2.0. pilot application in Greek elderly population
Y Koumpouros, E Papageorgiou, E Sakellari, X Prapas, D Perifanou, ...
Health Services and Outcomes Research Methodology 18, 63-74, 2018
152018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20