Παρακολούθηση
Ming Ding
Ming Ding
Principal Research Scientist & Science Lead, CSIRO, AU; Adjunct Professor@Swinburne; Editor@COMST
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα data61.csiro.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Federated learning with differential privacy: Algorithms and performance analysis
K Wei, J Li, M Ding, C Ma, HH Yang, F Farokhi, S Jin, TQS Quek, HV Poor
IEEE transactions on information forensics and security 15, 3454-3469, 2020
15802020
Survey on UAV cellular communications: Practical aspects, standardization advancements, regulation, and security challenges
A Fotouhi, H Qiang, M Ding, M Hassan, LG Giordano, A Garcia-Rodriguez, ...
IEEE Communications surveys & tutorials 21 (4), 3417-3442, 2019
9542019
Federated learning for internet of things: A comprehensive survey
DC Nguyen, M Ding, PN Pathirana, A Seneviratne, J Li, HV Poor
IEEE Communications Surveys & Tutorials 23 (3), 1622-1658, 2021
7912021
6G Internet of Things: A comprehensive survey
DC Nguyen, M Ding, PN Pathirana, A Seneviratne, J Li, D Niyato, ...
IEEE Internet of Things Journal 9 (1), 359-383, 2021
7422021
Towards 1 Gbps/UE in cellular systems: Understanding ultra-dense small cell deployments
D López-Pérez, M Ding, H Claussen, AH Jafari
IEEE Communications Surveys & Tutorials 17 (4), 2078-2101, 2015
5772015
Blockchain for secure ehrs sharing of mobile cloud based e-health systems
DC Nguyen, PN Pathirana, M Ding, A Seneviratne
IEEE access 7, 66792-66806, 2019
5192019
Federated learning meets blockchain in edge computing: Opportunities and challenges
DC Nguyen, M Ding, QV Pham, PN Pathirana, LB Le, A Seneviratne, J Li, ...
IEEE Internet of Things Journal 8 (16), 12806-12825, 2021
4512021
When machine learning meets privacy: A survey and outlook
B Liu, M Ding, S Shaham, W Rahayu, F Farokhi, Z Lin
ACM Computing Surveys (CSUR) 54 (2), 1-36, 2021
4352021
Federated learning for smart healthcare: A survey
DC Nguyen, QV Pham, PN Pathirana, M Ding, A Seneviratne, Z Lin, ...
ACM Computing Surveys (Csur) 55 (3), 1-37, 2022
4032022
Blockchain for 5G and beyond networks: A state of the art survey
DC Nguyen, PN Pathirana, M Ding, A Seneviratne
Journal of Network and Computer Applications 166, 102693, 2020
3842020
The impact of adverse weather conditions on autonomous vehicles: How rain, snow, fog, and hail affect the performance of a self-driving car
S Zang, M Ding, D Smith, P Tyler, T Rakotoarivelo, MA Kaafar
IEEE vehicular technology magazine 14 (2), 103-111, 2019
3512019
Performance impact of LoS and NLoS transmissions in dense cellular networks
M Ding, P Wang, D López-Pérez, G Mao, Z Lin
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (3), 2365-2380, 2015
3222015
On safeguarding privacy and security in the framework of federated learning
C Ma, J Li, M Ding, HH Yang, F Shu, TQS Quek, HV Poor
IEEE network 34 (4), 242-248, 2020
2732020
Blockchain and AI-based solutions to combat coronavirus (COVID-19)-like epidemics: A survey
DC Nguyen, M Ding, PN Pathirana, A Seneviratne
Ieee Access 9, 95730-95753, 2021
2392021
Path planning for UAV-mounted mobile edge computing with deep reinforcement learning
Q Liu, L Shi, L Sun, J Li, M Ding, F Shu
IEEE Transactions on Vehicular Technology 69 (5), 5723-5728, 2020
2302020
Integration of blockchain and cloud of things: Architecture, applications and challenges
DC Nguyen, PN Pathirana, M Ding, A Seneviratne
IEEE Communications surveys & tutorials 22 (4), 2521-2549, 2020
2172020
User-level privacy-preserving federated learning: Analysis and performance optimization
K Wei, J Li, M Ding, C Ma, H Su, B Zhang, HV Poor
IEEE Transactions on Mobile Computing 21 (9), 3388-3401, 2021
1902021
Privacy-preserved task offloading in mobile blockchain with deep reinforcement learning
DC Nguyen, PN Pathirana, M Ding, A Seneviratne
IEEE Transactions on Network and Service Management 17 (4), 2536-2549, 2020
1712020
Blockchain assisted decentralized federated learning (BLADE-FL): Performance analysis and resource allocation
J Li, Y Shao, K Wei, M Ding, C Ma, L Shi, Z Han, HV Poor
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 33 (10), 2401-2415, 2021
1582021
When federated learning meets blockchain: A new distributed learning paradigm
C Ma, J Li, L Shi, M Ding, T Wang, Z Han, HV Poor
IEEE Computational Intelligence Magazine 17 (3), 26-33, 2022
1532022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20