Παρακολούθηση
Stephanos P. Kilias
Stephanos P. Kilias
Professor of Economic Geology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
New insights into hydrothermal vent processes in the unique shallow-submarine arc-volcano, Kolumbo (Santorini), Greece
SP Kilias, P Nomikou, D Papanikolaou, PN Polymenakou, A Godelitsas, ...
Scientific reports 3 (1), 2421, 2013
1282013
Active geothermal systems with entrained seawater as modern analogs for transitional volcanic-hosted massive sulfide and continental magmato-hydrothermal mineralization: The …
J Naden, SP Kilias, DPF Darbyshire
Geology 33 (7), 541-544, 2005
100*2005
Genesis of the Olympias carbonate-hosted Pb-Zn (Au, Ag) sulfide ore deposit, eastern Chalkidiki Peninsula, northern Greece
SI Kalogeropoulos, SP Kilias, DC Bitzios, M Nicolaou, RA Both
Economic Geology 84 (5), 1210-1234, 1989
711989
Fossilized iron bacteria reveal a pathway to the biological origin of banded iron formation
E Chi Fru, M Ivarsson, SP Kilias, S Bengtson, V Belivanova, F Marone, ...
Nature communications 4 (1), 2050, 2013
672013
Epithermal gold mineralisation in the active Aegean volcanic arc: The Profitis Ilias deposit, Milos Island, Greece
SP Kilias, J Naden, I Cheliotis, TJ Shepherd, H Constandinidou, ...
Mineralium Deposita 36, 32-44, 2001
672001
Arsenic stress after the Proterozoic glaciations
E Chi Fru, E Arvestål, N Callac, A El Albani, S Kilias, A Argyraki, ...
Scientific Reports 5 (1), 17789, 2015
332015
Metagenomic investigation of the geologically unique H ellenic V olcanic A rc reveals a distinctive ecosystem with unexpected physiology
A Oulas, PN Polymenakou, R Seshadri, HJ Tripp, M Mandalakis, ...
Environmental microbiology 18 (4), 1122-1136, 2016
322016
Origin of the Rubian carbonate-hosted magnesite deposit, Galicia, NW Spain: mineralogical, REE, fluid inclusion and isotope evidence
SP Kilias, M Pozo, M Bustillo, MG Stamatakis, JP Calvo
Mineralium Deposita 41, 713-733, 2006
302006
The Kallisti Limnes, carbon dioxide-accumulating subsea pools
R Camilli, P Nomikou, J Escartín, P Ridao, A Mallios, SP Kilias, A Argyraki
Scientific reports 5 (1), 12152, 2015
282015
Sedimentary mechanisms of a modern banded iron formation on Milos Island, Greece
E Chi Fru, S Kilias, M Ivarsson, JE Rattray, K Gkika, I McDonald, Q He, ...
Solid Earth 9 (3), 573-598, 2018
262018
Evidence of Mn-oxide biomineralization, Vani Mn deposit, Milos, Greece
SP Kilias, K Detsi, A Godelitsas, M Typas, J Naden, Y Marantos
Irish Association of Economic Geologists, 2007
252007
Analysis of potential field anomalies in Lavrion mining area, Greece
GN Tsokas, A Stampolidis, AD Angelopoulos, S Kilias
Geophysics 63 (6), 1965-1970, 1998
241998
Fluid inclusion evidence for the physicochemical conditions of sulfide deposition in the Olympias carbonate-hosted Pb-Zn (Au, Ag) sulfide ore deposit, E. Chalkidiki peninsula …
SP Kilias, SI Kalogeropoulos, J Konnerup-Madsen
Mineralium Deposita 31, 394-406, 1996
241996
Do fluid inclusions preserve δ18O values of hydrothermal fluids in epithermal systems over geological time? Evidence from paleo-and modern geothermal systems, Milos Island …
J Naden, SP Kilias, MJ Leng, I Cheliotis, TJ Shepherd
Chemical geology 197 (1-4), 143-159, 2003
222003
Alteration pattern and fluid inclusions of gold-bearing quartz veins in Archean trondhjemite near Wawa, Ontario, Canada
PA Studemeister, S Kilias
Economic Geology 82 (2), 429-439, 1987
221987
Marble-hosted submicroscopic gold mineralization at Asimotrypes area, mount Pangeon, southern Rhodope core complex, Greece
DG Eliopoulos, SP Kilias
Economic Geology 106 (5), 751-780, 2011
182011
Genomic adaptation of Pseudomonas strains to acidity and antibiotics in hydrothermal vents at Kolumbo submarine volcano, Greece
P Bravakos, M Mandalakis, P Nomikou, TI Anastasiou, JB Kristoffersen, ...
Scientific Reports 11 (1), 1336, 2021
172021
Microbial Mat–Related Structures in the Quaternary Cape Vani Manganese-Oxide (-Barite) Deposit, NW Milos Island, Greece
SP Kilias
172012
Fluid inclusion and stable isotope evidence for the genesis of quartz-scheelite veins, Metaggitsi area, central Chalkidiki Peninsula, N. Greece
SP Kilias, J Konnerup-Madsen
Mineralium Deposita 32, 581-595, 1997
171997
Biogenicity of an E arly Q uaternary iron formation, M ilos I sland, G reece
E Chi Fru, M Ivarsson, SP Kilias, PJ Frings, C Hemmingsson, C Broman, ...
Geobiology 13 (3), 225-244, 2015
162015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20