Παρακολούθηση
Dylan Shell
Dylan Shell
Department of Computer Science & Engineering, Texas A&M University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.tamu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The role of physical embodiment in human-robot interaction
J Wainer, DJ Feil-Seifer, DA Shell, MJ Mataric
ROMAN 2006-The 15th IEEE International Symposium on Robot and Human …, 2006
2942006
Embodiment and human-robot interaction: A task-based perspective
J Wainer, DJ Feil-Seifer, DA Shell, MJ Mataric
RO-MAN 2007-The 16th IEEE international symposium on robot and human …, 2007
2752007
Extending open dynamics engine for robotics simulation
E Drumwright, J Hsu, N Koenig, D Shell
Simulation, Modeling, and Programming for Autonomous Robots: Second …, 2010
1162010
Large-scale multi-robot task allocation via dynamic partitioning and distribution
L Liu, DA Shell
Autonomous Robots 33, 291-307, 2012
1002012
On foraging strategies for large-scale multi-robot systems
DA Shell, MJ Mataric
2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2006
992006
Assessing optimal assignment under uncertainty: An interval-based algorithm
L Liu, DA Shell
The International Journal of Robotics Research 30 (7), 936-953, 2011
922011
Modeling contact friction and joint friction in dynamic robotic simulation using the principle of maximum dissipation
E Drumwright, DA Shell
Algorithmic Foundations of Robotics IX: Selected Contributions of the Ninth …, 2011
772011
Optimal Market-based Multi-Robot Task Allocation via Strategic Pricing.
L Liu, DA Shell
Robotics: Science and Systems 9 (1), 33-40, 2013
612013
An evaluation of methods for modeling contact in multibody simulation
E Drumwright, DA Shell
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1695-1701, 2011
532011
A Midsummer Night’s Dream (with flying robots)
R Murphy, D Shell, A Guerin, B Duncan, B Fine, K Pratt, T Zourntos
Autonomous Robots 30, 143-156, 2011
452011
Unifying microscopic flocking motion models for virtual, robotic, and biological flock members
BT Fine, DA Shell
Autonomous Robots 35, 195-219, 2013
442013
Insights toward robot-assisted evacuation
DA Shell, MJ Matarić
Advanced Robotics 19 (8), 797-818, 2005
442005
Assignment algorithms for modeling resource contention in multirobot task allocation
C Nam, DA Shell
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 12 (3), 889-900, 2015
422015
Concise planning and filtering: hardness and algorithms
JM O’Kane, DA Shell
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 14 (4), 1666-1681, 2017
412017
Toward autonomous robotic containment booms: Visual servoing for robust inter-vehicle docking of surface vehicles
YH Kim, SW Lee, HS Yang, DA Shell
Intelligent Service Robotics 5, 1-18, 2012
362012
Principled approaches to the design of multi-robot systems
C Jones, D Shell, MJ Mataric, B Gerkey
Proc. of the Workshop on Networked Robotics, IEEE/RSJ International …, 2004
332004
When to do your own thing: Analysis of cost uncertainties in multi-robot task allocation at run-time
C Nam, DA Shell
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1249-1254, 2015
322015
Multi-Level Partitioning and Distribution of the Assignment Problem for Large-Scale Multi-Robot Task Allocation.
L Liu, DA Shell
Robotics: Science and Systems, 2011
322011
Analyzing the sensitivity of the optimal assignment in probabilistic multi-robot task allocation
C Nam, DA Shell
IEEE Robotics and Automation Letters 2 (1), 193-200, 2016
312016
A distributable and computation-flexible assignment algorithm: From local task swapping to global optimality
L Liu, DA Shell
302013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20