Παρακολούθηση
Marianna Antonelou
Marianna Antonelou
Associate Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Department of Biology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα biol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An update on red blood cell storage lesions, as gleaned through biochemistry and omics technologies
A D'Alessandro, AG Kriebardis, S Rinalducci, MH Antonelou, KC Hansen, ...
Transfusion 55 (1), 205-219, 2015
3502015
RBC‐derived vesicles during storage: ultrastructure, protein composition, oxidation, and signaling components
AG Kriebardis, MH Antonelou, KE Stamoulis, E Economou‐Petersen, ...
Transfusion 48 (9), 1943-1953, 2008
2452008
Progressive oxidation of cytoskeletal proteins and accumulation of denatured hemoglobin in stored red cells
AG Kriebardis, MH Antonelou, KE Stamoulis, E Economou‐Petersen, ...
Journal of cellular and molecular medicine 11 (1), 148-155, 2007
2212007
Intracellular clusterin inhibits mitochondrial apoptosis by suppressing p53-activating stress signals and stabilizing the cytosolic Ku70-Bax protein complex
IP Trougakos, M Lourda, MH Antonelou, D Kletsas, VG Gorgoulis, ...
Clinical cancer research 15 (1), 48-59, 2009
1942009
Aging and death signalling in mature red cells: from basic science to transfusion practice
MH Antonelou, AG Kriebardis, IS Papassideri
Blood Transfusion 8 (Suppl 3), s39, 2010
1682010
Red blood cell aging markers during storage in citrate‐phosphate‐dextrose–saline‐adenine‐glucose‐mannitol
MH Antonelou, AG Kriebardis, KE Stamoulis, E Economou‐Petersen, ...
Transfusion 50 (2), 376-389, 2010
1452010
Hypoxia modulates the purine salvage pathway and decreases red blood cell and supernatant levels of hypoxanthine during refrigerated storage
T Nemkov, K Sun, JA Reisz, A Song, T Yoshida, A Dunham, MJ Wither, ...
haematologica 103 (2), 361, 2018
1292018
Storage‐dependent remodeling of the red blood cell membrane is associated with increased immunoglobulin G binding, lipid raft rearrangement, and caspase activation
AG Kriebardis, MH Antonelou, KE Stamoulis, E Economou‐Petersen, ...
Transfusion 47 (7), 1212-1220, 2007
1282007
Effects of pre-storage leukoreduction on stored red blood cells signaling: a time-course evaluation from shape to proteome
MH Antonelou, VL Tzounakas, AD Velentzas, KE Stamoulis, ...
Journal of proteomics 76, 220-238, 2012
1132012
Glucose 6-phosphate dehydrogenase deficient subjects may be better “storers” than donors of red blood cells
VL Tzounakas, AG Kriebardis, HT Georgatzakou, ...
Free Radical Biology and Medicine 96, 152-165, 2016
1112016
Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation
AF Fragopoulou, A Samara, MH Antonelou, A Xanthopoulou, ...
Electromagnetic Biology and Medicine 31 (4), 250-274, 2012
1112012
Donor variation effect on red blood cell storage lesion: a multivariable, yet consistent, story
VL Tzounakas, HT Georgatzakou, AG Kriebardis, AI Voulgaridou, ...
Transfusion 56 (6), 1274-1286, 2016
942016
Cell-derived microparticles in stored blood products: innocent-bystanders or effective mediators of post-transfusion reactions?
A Kriebardis, M Antonelou, K Stamoulis, I Papassideri
Blood Transfusion 10 (Suppl 2), s25, 2012
902012
Donor‐variation effect on red blood cell storage lesion: A close relationship emerges
VL Tzounakas, AG Kriebardis, IS Papassideri, MH Antonelou
PROTEOMICS–Clinical Applications 10 (8), 791-804, 2016
832016
Membrane protein carbonylation in non-leukodepleted CPDA-preserved red blood cells
AG Kriebardis, MH Antonelou, KE Stamoulis, E Economou-Petersen, ...
Blood Cells, Molecules, and Diseases 36 (2), 279-282, 2006
782006
Oxidative stress-associated shape transformation and membrane proteome remodeling in erythrocytes of end stage renal disease patients on hemodialysis
MH Antonelou, AG Kriebardis, AD Velentzas, AC Kokkalis, ...
Journal of proteomics 74 (11), 2441-2452, 2011
622011
Uric acid variation among regular blood donors is indicative of red blood cell susceptibility to storage lesion markers: a new hypothesis tested
VL Tzounakas, HT Georgatzakou, AG Kriebardis, EG Papageorgiou, ...
Transfusion 55 (11), 2659-2671, 2015
592015
Insights into red blood cell storage lesion: toward a new appreciation
MH Antonelou, J Seghatchian
Transfusion and Apheresis Science 55 (3), 292-301, 2016
512016
Update on extracellular vesicles inside red blood cell storage units: adjust the sails closer to the new wind
MH Antonelou, J Seghatchian
Transfusion and Apheresis Science 55 (1), 92-104, 2016
502016
Metabolic linkage and correlations to storage capacity in erythrocytes from glucose 6-phosphate dehydrogenase-deficient donors
JA Reisz, VL Tzounakas, T Nemkov, AI Voulgaridou, IS Papassideri, ...
Frontiers in Medicine 4, 248, 2018
412018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20