Prokopis Prokopidis
Prokopis Prokopidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ilsp.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Universal Dependencies 1.2
J Nivre, Ž Agić, MJ Aranzabe, M Asahara, A Atutxa, M Ballesteros, J Bauer, ...
Universal Dependencies Consortium, 2015
1572015
Theoretical and practical issues in the construction of a Greek dependency treebank
P Prokopidis, E Desipri, M Koutsombogera, H Papageorgiou, S Piperidis
In Proc. of the 4th Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT, 2005
782005
Overview of the clef 2008 multilingual question answering track
P Forner, A Peñas, E Agirre, I Alegria, C Forăscu, N Moreau, P Osenova, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 262-295, 2008
662008
A Unified POS Tagging Architecture and its Application to Greek.
H Papageorgiou, P Prokopidis, V Giouli, S Piperidis
LREC, 2000
592000
Towards using web-crawled data for domain adaptation in statistical machine translation
P Pecina, A Toral, A Way, V Papavassiliou, P Prokopidis, M Giagkou
472011
A modular open-source focused crawler for mining monolingual and bilingual corpora from the web
V Papavassiliou, P Prokopidis, G Thurmair
Proceedings of the sixth workshop on building and using comparable corpora …, 2013
452013
A Robust Parser for Unrestricted Greek Text.
S Boutsis, P Prokopidis, V Giouli, S Piperidis
LREC, 2000
252000
A suite of natural language processing tools for Greek
P Prokopidis, B Georgantopoulos, H Papageorgiou
The 10th international conference of Greek linguistics, 2011
222011
Multi-level XML-based Corpus Annotation.
H Papageorgiou, P Prokopidis, V Giouli, I Demiros, A Konstantinidis, ...
LREC, 2002
212002
Domain adaptation of statistical machine translation with domain-focused web crawling
P Pecina, A Toral, V Papavassiliou, P Prokopidis, A Tamchyna, A Way, ...
Language resources and evaluation 49 (1), 147-193, 2015
202015
Universal dependencies 1.1
Ž Agic, MJ Aranzabe, A Atutxa, C Bosco, J Choi, MC de Marneffe, T Dozat, ...
LINDAT/CLARIN digital library at Institute of Formal and Applied Linguistics …, 2015
202015
Domain adaptation of statistical machine translation using web-crawled resources: a case study
P Pecina, A Toral, V Papavassiliou, P Prokopidis, J Van Genabith, ...
Proceedings of the 16th Annual Conference of the European Association for …, 2012
192012
Abu-matran at wmt 2015 translation task: Morphological segmentation and web crawling
R Rubino, TA Pirinen, M Espla-Gomis, N Ljubešić, SO Rojas, ...
Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation, 184-191, 2015
172015
Larraitz Uria, Viktor Varga, Veronika Vincze, Zdenek ˇZabokrtský, Daniel Zeman, and Hanzhi Zhu. 2015
J Nivre, MJA ˇZeljko Agic, M Asahara, A Atutxa, M Ballesteros, J Bauer, ...
Universal dependencies 1, 0
15
Comparing two acquisition systems for automatically building an English-Croatian parallel corpus from multilingual websites
M Espla-Gomis, F Klubička, N Ljubešić, S Ortiz-Rojas, V Papavassiliou, ...
122014
Multimodal, Multilingual Resources in the Subtitling Process.
S Piperidis, I Demiros, P Prokopidis, P Vanroose, A Hoethker, ...
LREC, 2004
112004
The ilsp/arc submission to the wmt 2016 bilingual document alignment shared task
V Papavassiliou, P Prokopidis, S Piperidis
Proceedings of the First Conference on Machine Translation: Volume 2, Shared …, 2016
92016
Crawl and crowd to bring machine translation to under-resourced languages
A Toral, M Esplá-Gomis, F Klubička, N Ljubešić, V Papavassiliou, ...
Language resources and evaluation 51 (4), 1019-1051, 2017
82017
Parallel global voices: a collection of multilingual corpora with citizen media stories
P Prokopidis, V Papavassiliou, S Piperidis
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
72016
Final Report on the Corpus Acquisition & Annotation subsystem and its components
P Prokopidis, V Papavassiliou, A Toral, M Poch, F Frontini, F Rubino, ...
62014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20