Παρακολούθηση
J. Isaac Miller
J. Isaac Miller
Department of Economics, University of Missouri
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα missouri.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Crude oil and stock markets: Stability, instability, and bubbles
JI Miller, RA Ratti
Energy economics 31 (4), 559-568, 2009
7712009
Extracting a common stochastic trend: Theory with some applications
Y Chang, JI Miller, JY Park
Journal of Econometrics 150 (2), 231-247, 2009
862009
Time-varying long-run income and output elasticities of electricity demand with an application to Korea
Y Chang, CS Kim, JI Miller, JY Park, S Park
Energy Economics 46, 334-347, 2014
742014
A new approach to modeling the effects of temperature fluctuations on monthly electricity demand
Y Chang, CS Kim, JI Miller, JY Park, S Park
Energy Economics 60, 206-216, 2016
472016
Testing for cointegration with temporally aggregated and mixed‐frequency time series
E Ghysels, JI Miller
Journal of Time Series Analysis 36 (6), 797-816, 2015
362015
Evaluating trends in time series of distributions: A spatial fingerprint of human effects on climate
Y Chang, RK Kaufmann, CS Kim, JI Miller, JY Park, S Park
Journal of Econometrics 214 (1), 274-294, 2020
35*2020
Mixed-frequency cointegrating regressions with parsimonious distributed lag structures
JI Miller
Journal of Financial Econometrics 12 (3), 584-614, 2014
31*2014
Disentangling temporal patterns in elasticities: A functional coefficient panel analysis of electricity demand
Y Chang, Y Choi, CS Kim, JI Miller, JY Park
Energy Economics 60, 232-243, 2016
302016
Nonlinearity, nonstationarity, and thick tails: How they interact to generate persistence in memory
JI Miller, JY Park
Journal of Econometrics 155 (1), 83-89, 2010
272010
Conditionally efficient estimation of long-run relationships using mixed-frequency time series
JI Miller
Econometric Reviews 35 (6), 1142-1171, 2016
212016
Long-Term Oil Price Forecasts: A New Perspective on Oil and the Macroeconomy
JI Miller, S Ni
Macroeconomic Dynamics, forthcoming, 2011
202011
Cointegrating regressions with messy regressors and an application to mixed‐frequency series
J Isaac Miller
Journal of Time Series Analysis 31 (4), 255-277, 2010
202010
On the size distortion from linearly interpolating low-frequency series for cointegration tests
E Ghysels, JI Miller
Essays in Honor of Peter CB Phillips, 2014
132014
Modelling residential demand for electricity in the US: a semiparametric panel data approach
J Miller
Unpublished Manuscript. Department of Economics, Rice University: Texas, 2002
132002
Forecasting regional long-run energy demand: A functional coefficient panel approach
Y Chang, Y Choi, CS Kim, JI Miller, JY Park
Energy Economics 96, 105117, 2021
52021
A nonlinear IV likelihood-based rank test for multivariate time series and long panels
JI Miller
Journal of Time Series Econometrics 2 (1), 2010
52010
Dating hiatuses: a statistical model of the recent slowdown in global warming and the next one
JI Miller, K Nam
Earth System Dynamics 11 (4), 1123-1132, 2020
42020
Testing Cointegrating Relationships Using Irregular and Non‐Contemporaneous Series with an Application to Paleoclimate Data
JI Miller
Journal of Time Series Analysis 40 (6), 936-950, 2019
42019
Implementing residual‐based KPSS tests for cointegration with data subject to temporal aggregation and mixed sampling frequencies
JI Miller, X Wang
Journal of Time Series Analysis 37 (6), 810-824, 2016
42016
Simple robust tests for the specification of high-frequency predictors of a low-frequency series
JI Miller
Econometrics and Statistics 5, 45-66, 2018
3*2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20