Παρακολούθηση
Julia Hirschberg
Julia Hirschberg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ToBI: A standard for labeling English prosody.
KEA Silverman, ME Beckman, JF Pitrelli, M Ostendorf, CW Wightman, ...
ICSLP 2, 867-870, 1992
17291992
V-measure: A conditional entropy-based external cluster evaluation measure
A Rosenberg, J Hirschberg
Proceedings of the 2007 joint conference on empirical methods in natural …, 2007
15812007
Advances in natural language processing
J Hirschberg, CD Manning
Science 349 (6245), 261-266, 2015
10522015
A theory of scalar implicature
JB Hirschberg
8361985
The original tobi system and the
ME Beckman, J Hirschberg, S Shattuck-Hufnagel
Prosodic typology: The phonology of intonation and phrasing 1 (9), 2006
6692006
Detecting hate speech on the world wide web
W Warner, J Hirschberg
Proceedings of the second workshop on language in social media, 19-26, 2012
6312012
Tonal alignment patterns in Spanish
P Prieto, J Van Santen, J Hirschberg
Journal of phonetics 23 (4), 429-451, 1995
4941995
The ToBI annotation conventions
ME Beckman, J Hirschberg
Ohio State University, 1994
4891994
Implicating uncertainty: The pragmatics of fall-rise intonation
G Ward, J Hirschberg
Language, 747-776, 1985
4821985
Evaluation of prosodic transcription labeling reliability in the ToBI framework
JF Pitrelli, ME Beckman, J Hirschberg
ICSLP 1994: Third International Conference on Spoken Language Processing, 1994
4741994
Empirical studies on the disambiguation of cue phrases
J Hirschberg, D Litman
Computational linguistics 19 (3), 501-530, 1993
4471993
The intonational structuring of discourse
J Hirschberg, J Pierrehumbert
24th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 136-144, 1986
3841986
Artificial intelligence and life in 2030: the one hundred year study on artificial intelligence
P Stone, R Brooks, E Brynjolfsson, R Calo, O Etzioni, G Hager, ...
Stanford University, 2016
3812016
Some intonational characteristics of discourse structure
B Grosz, J Hirschberg
ICSLP 1992: Second International Conference on Spoken Language Processing, 1992
3721992
Pitch accent in context predicting intonational prominence from text
J Hirschberg
Artificial Intelligence 63 (1-2), 305-340, 1993
3621993
The character, value, and management of personal paper archives
S Whittaker, J Hirschberg
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 8 (2), 150-170, 2001
3132001
Measuring acoustic-prosodic entrainment with respect to multiple levels and dimensions.
R Levitan, J Hirschberg
ACL 2011: Proceedings of the Association for Computational LInguistics …, 2011
3112011
Automatic classification of intonational phrase boundaries
MQ Wang, J Hirschberg
Computer Speech & Language 6 (2), 175-196, 1992
3021992
Artificial intelligence and life in 2030
P Stone, R Brooks, E Brynjolfsson, R Calo, O Etzioni, G Hager, ...
One Hundred Year Study on Artificial Intelligence: Report of the 2015-2016 …, 2016
2902016
A corpus-based study of repair cues in spontaneous speech
CH Nakatani, J Hirschberg
JOURNAL-ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA 95, 1603-1616, 1994
2861994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20