Παρακολούθηση
Greg A Breed
Greg A Breed
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alaska.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tracking apex marine predator movements in a dynamic ocean
BA Block, ID Jonsen, SJ Jorgensen, AJ Winship, SA Shaffer, SJ Bograd, ...
Nature 475 (7354), 86-90, 2011
13272011
Spatial memory and animal movement
WF Fagan, MA Lewis, M Auger‐Méthé, T Avgar, S Benhamou, G Breed, ...
Ecology letters 16 (10), 1316-1329, 2013
5062013
Cumulative human impacts on marine predators
SM Maxwell, EL Hazen, SJ Bograd, BS Halpern, GA Breed, B Nickel, ...
Nature communications 4 (1), 2688, 2013
3132013
Sex‐specific, seasonal foraging tactics of adult grey seals (Halichoerus grypus) revealed by state–space analysis
GA Breed, ID Jonsen, RA Myers, WD Bowen, ML Leonard
Ecology 90 (11), 3209-3221, 2009
2722009
Sexual segregation of seasonal foraging habitats in a non-migratory marine mammal
GA Breed, WD Bowen, JI McMillan, ML Leonard
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 273 (1599), 2319-2326, 2006
2492006
New insights into pelagic migrations: implications for ecology and conservation
DP Costa, GA Breed, PW Robinson
Annual review of ecology, evolution, and systematics 43, 73-96, 2012
2082012
Biological effects of Mississippi River nitrogen on the northern Gulf of Mexico—a review and synthesis
MJ Dagg, GA Breed
Journal of Marine Systems 43 (3-4), 133-152, 2003
2002003
Climate-driven changes in northeastern US butterfly communities
GA Breed, S Stichter, EE Crone
Nature climate change 3 (2), 142-145, 2013
1982013
Using satellite tracking to optimize protection of long-lived marine species: olive ridley sea turtle conservation in Central Africa
SM Maxwell, GA Breed, BA Nickel, J Makanga-Bahouna, E Pemo-Makaya, ...
PloS one 6 (5), e19905, 2011
1682011
Diet choice in an omnivorous salt-marsh crab: different food types, body size, and habitat complexity
TL Buck, GA Breed, SC Pennings, ME Chase, M Zimmer, TH Carefoot
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 292 (1), 103-116, 2003
1342003
An organic carbon budget for the Mississippi River turbidity plume and plume contributions to air-sea CO2 fluxes and bottom water hypoxia
RE Green, TS Bianchi, MJ Dagg, ND Walker, GA Breed
Estuaries and Coasts 29, 579-597, 2006
1222006
Sustained disruption of narwhal habitat use and behavior in the presence of Arctic killer whales
GA Breed, CJD Matthews, M Marcoux, JW Higdon, B LeBlanc, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (10), 2628-2633, 2017
1052017
State-space methods for more completely capturing behavioral dynamics from animal tracks
GA Breed, DP Costa, ID Jonsen, PW Robinson, J Mills-Flemming
Ecological Modelling 235, 49-58, 2012
1012012
Evaluating the potential for grey seal predation to explain elevated natural mortality in three fish species in the southern Gulf of St. Lawrence
HP Benoît, DP Swain, WD Bowen, GA Breed, MO Hammill, V Harvey
Marine Ecology Progress Series 442, 149-167, 2011
852011
Behavioral signature of intraspecific competition and density dependence in colony‐breeding marine predators
GA Breed, W Don Bowen, ML Leonard
Ecology and evolution 3 (11), 3838-3854, 2013
642013
Incorrect likelihood methods were used to infer scaling laws of marine predator search behaviour
AM Edwards, MP Freeman, GA Breed, ID Jonsen
Public Library of Science 7 (10), e45174, 2012
642012
Electronic tracking tag programming is critical to data collection for behavioral time‐series analysis
GA Breed, DP Costa, ME Goebel, PW Robinson
Ecosphere 2 (1), 1-12, 2011
642011
Sedimentation, carbon export and food web structure in the Mississippi River plume described by inverse analysis
GA Breed, GA Jackson, TL Richardson
Marine Ecology Progress Series 278, 35-51, 2004
622004
Killer whale presence drives bowhead whale selection for sea ice in Arctic seascapes of fear
CJD Matthews, GA Breed, B LeBlanc, SH Ferguson
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (12), 6590-6598, 2020
612020
Convergence of biannual moulting strategies across birds and mammals
RS Beltran, JM Burns, GA Breed
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 285 (1878), 20180318, 2018
572018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20