Παρακολούθηση
Mouritz Nolsøe Svenson
Mouritz Nolsøe Svenson
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.aau.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Indentation deformation mechanism of isostatically compressed mixed alkali aluminosilicate glasses
KG Aakermann, K Januchta, JAL Pedersen, MN Svenson, SJ Rzoska, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 426, 175-183, 2015
612015
Composition-structure-property relations of compressed borosilicate glasses
MN Svenson, TK Bechgaard, SD Fuglsang, RH Pedersen, AØ Tjell, ...
Physical Review Applied 2 (2), 024006, 2014
572014
Effects of Thermal and Pressure Histories on the Chemical Strengthening of Sodium Aluminosilicate Glass
MN Svenson, LM Thirion, RE Youngman, JC Mauro, M Bauchy, ...
Frontiers in Materials 3, 14, 2016
362016
Temperature-dependent densification of sodium borosilicate glass
MB Østergaard, RE Youngman, MN Svenson, SJ Rzoska, M Bockowski, ...
RSC Advances 5 (96), 78845-78851, 2015
342015
Volume and structural relaxation in compressed sodium borate glass
MN Svenson, RE Youngman, Y Yue, SJ Rzoska, M Bockowski, ...
Physical Chemistry Chemical Physics 18 (43), 29879-29891, 2016
302016
Pressure-Induced Changes in Interdiffusivity and Compressive Stress in Chemically Strengthened Glass
M Svenson, L Thirion, R Youngman, J Mauro, S Rzoska, M Bockowski, ...
ACS Appl. Mater. Interfaces 13 (6), 10436–10444, 2014
302014
Universal behavior of changes in elastic moduli of hot compressed oxide glasses
MN Svenson, M Guerette, L Huang, N Lönnroth, JC Mauro, SJ Rzoska, ...
Chemical Physics Letters 651, 88-91, 2016
282016
Raman spectroscopy study of pressure-induced structural changes in sodium borate glass
MN Svenson, M Guerette, L Huang, MM Smedskjaer
Journal of Non-Crystalline Solids 443, 130-135, 2016
262016
Accessing Forbidden Glass Regimes through High-Pressure Sub-Tg Annealing
MN Svenson, JC Mauro, SJ Rzoska, M Bockowski, MM Smedskjaer
Scientific Reports 7, 46631, 2017
122017
Pressure-induced structural transformations in phosphorus oxynitride glasses
MN Svenson, GL Paraschiv, F Muñoz, Y Yue, SJ Rzoska, M Bockowski, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 452, 153-160, 2016
82016
Structural Relaxation of Isostatically Compressed Sodium-Borate Glass
MN Svenson, MM Smedskjaer, Y Yue, RE Youngman, SJ Rzoska, ...
ACers GOMD-DGG Joint Annual Meeting, 2015
12015
Modelling the crystallisation of alkaline earth boroaluminosilicate glass ceramics
MN Svenson, K Agersted, PM Holm
Glass Technology - European Journal of Glass Science and Technology Part A …, 2014
12014
Impact of Compression on Structure and Properties of Borate Glasses
RE Youngman, M Svenson, K Januchta, MM Smedskjaer
9th International Conference on Borate Glasses, Crystals and Melts, 2017
2017
Pressure-Promoted Relaxation: Access to Forbidden Glassy States: Invited Talk
MM Smedskjær, MN Svenson
12th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology, 2017
2017
NMR Studies of Permanent Compression in Oxide Glasses: Invited Talk
RE Youngman, MN Svenson, JC Mauro, MM Smedskjær
Glass & Optical Materials Division Meeting 2016, 2016
2016
Unique Effects of Pressure and Thermal History: Implications for Glass Mechanics and Chemical Strengthening: Invited Talk
MM Smedskjær, M Bauchy, MN Svenson, JC Mauro, LM Thirion, ...
ACerS GOMD-DGG Joint Annual Meeting, 2015
2015
Pressure-Induced Changes in Inter-Diffusivity, Compressive Stress, and Hardness in Chemically Strengthened Glass
MN Svenson, LM Thirion, RE Youngman, JC Mauro, SJ Rzoska, ...
ACerS GOMD-DGG Joint Annual Meeting, 2015
2015
Structure and Properties of Glasses Compressed at Elevated Temperatures
RE Youngman, JC Mauro, MN Svenson, MM Smedskjær
14th International Conference on the Physics of Non-Crystalline Solids, 2015
2015
Unique Effects of Pressure and Thermal History: Implications for Glass Mechanics and Chemical Strengthening: Invited Talk
MM Smedskjær, M Bauchy, MN Svenson, JC Mauro, LM Thirion, ...
ACerS GOMD-DGG Joint Annual Meeting, 2015
2015
Pressure induced changes to titanium phosphate glass
N Lonnroth, R Youngman, MN Svenson, B Aitken, MM Smedskjær
ACerS GOMD-DGG Joint Annual Meeting, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20