Παρακολούθηση
Marios Pattichis
Marios Pattichis
Professor of Electrical and Computer Engineering, The University of New Mexico, Albuquerque, NM, USA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unm.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless telemedicine systems: an overview
CS Pattichis, E Kyriacou, S Voskarides, MS Pattichis, R Istepanian, ...
IEEE Antennas and Propagation Magazine 44 (2), 143-153, 2002
5302002
Multiscale AM-FM methods for diabetic retinopathy lesion detection
C Agurto, V Murray, E Barriga, S Murillo, M Pattichis, H Davis, S Russell, ...
IEEE transactions on medical imaging 29 (2), 502-512, 2010
2872010
Fast localization and segmentation of optic disk in retinal images using directional matched filtering and level sets
H Yu, ES Barriga, C Agurto, S Echegaray, MS Pattichis, W Bauman, ...
IEEE Transactions on information technology in biomedicine 16 (4), 644-657, 2012
2162012
Foveated video quality assessment
S Lee, MS Pattichis, AC Bovik
Multimedia, IEEE Transactions on 4 (1), 129-132, 2002
1852002
Foveated video compression with optimal rate control
S Lee, MS Pattichis, AC Bovik
IEEE Transactions on Image Processing 10 (7), 977-992, 2001
1842001
Robust multispectral image registration using mutual-information models
JP Kern, MS Pattichis
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 45 (5), 1494-1505, 2007
1402007
M-health e-emergency systems: current status and future directions [wireless corner]
E Kyriacou, MS Pattichis, CS Pattichis, A Panayides, A Pitsillides
IEEE Antennas and Propagation Magazine 49 (1), 216-231, 2007
133*2007
Time-scale analysis of motor unit action potentials
CS Pattichis, MS Pattichis
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 46 (11), 1320-1329, 1999
1191999
Medical imaging fusion applications: An overview
SP Constantinos, MS Pattichis, E Micheli-Tzanakou
Conference Record of Thirty-Fifth Asilomar Conference on Signals, Systems …, 2001
1152001
Automatic detection of diabetic retinopathy and age-related macular degeneration in digital fundus images
C Agurto, ES Barriga, V Murray, S Nemeth, R Crammer, W Bauman, ...
Investigative ophthalmology & visual science 52 (8), 5862-5871, 2011
1142011
Multiscale AM-FM demodulation and image reconstruction methods with improved accuracy
V Murray, P Rodríguez, MS Pattichis
IEEE transactions on image processing 19 (5), 1138-1152, 2010
1032010
Multiscale amplitude-modulation frequency-modulation (AM–FM) texture analysis of multiple sclerosis in brain MRI images
CP Loizou, V Murray, MS Pattichis, I Seimenis, M Pantziaris, CS Pattichis
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 15 (1), 119-129, 2010
1022010
Classification of atherosclerotic carotid plaques using morphological analysis on ultrasound images
E Kyriacou, MS Pattichis, CS Pattichis, A Mavrommatis, CI Christodoulou, ...
Applied Intelligence 30 (1), 3-23, 2009
972009
A review of noninvasive ultrasound image processing methods in the analysis of carotid plaque morphology for the assessment of stroke risk
EC Kyriacou, C Pattichis, M Pattichis, C Loizou, C Christodoulou, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 14 (4), 1027-1038, 2010
872010
A multiscale optimization approach to detect exudates in the macula
C Agurto, V Murray, H Yu, J Wigdahl, M Pattichis, S Nemeth, ES Barriga, ...
IEEE Journal Of Biomedical and health informatics 18 (4), 1328-1336, 2014
792014
Pipelined decision tree classification accelerator implementation in FPGA (DT-CAIF)
F Saqib, A Dutta, J Plusquellic, P Ortiz, MS Pattichis
IEEE Transactions on Computers 64 (1), 280-285, 2013
782013
Atherosclerotic plaque ultrasound video encoding, wireless transmission, and quality assessment using H. 264
A Panayides, MS Pattichis, CS Pattichis, CP Loizou, M Pantziaris, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 15 (3), 387-397, 2011
772011
Analyzing image structure by multidimensional frequency modulation
MS Pattichis, AC Bovik
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 29 (5), 753-766, 2007
772007
Fingerprint classification using an AM-FM model
MS Pattichis, G Panayi, AC Bovik, SP Hsu
IEEE Transactions on Image Processing 10 (6), 951-954, 2001
772001
Prediction of high-risk asymptomatic carotid plaques based on ultrasonic image features
EC Kyriacou, S Petroudi, CS Pattichis, MS Pattichis, M Griffin, S Kakkos, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 16 (5), 966-973, 2012
732012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20