Παρακολούθηση
Marios S Pattichis
Marios S Pattichis
Άλλα ονόματαM Pattichis, Marios Pattichis, Marios Stephanou Pattichis
Professor of Electrical and Computer Engineering, The University of New Mexico, Albuquerque
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unm.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless telemedicine systems: an overview
CS Pattichis, E Kyriacou, S Voskarides, MS Pattichis, R Istepanian, ...
IEEE Antennas and Propagation Magazine 44 (2), 143-153, 2002
5442002
Multiscale AM-FM methods for diabetic retinopathy lesion detection
C Agurto, V Murray, E Barriga, S Murillo, M Pattichis, H Davis, S Russell, ...
IEEE transactions on medical imaging 29 (2), 502-512, 2010
3222010
Fast localization and segmentation of optic disk in retinal images using directional matched filtering and level sets
H Yu, ES Barriga, C Agurto, S Echegaray, MS Pattichis, W Bauman, ...
IEEE Transactions on information technology in biomedicine 16 (4), 644-657, 2012
2282012
Foveated video quality assessment
S Lee, MS Pattichis, AC Bovik
Multimedia, IEEE Transactions on 4 (1), 129-132, 2002
1952002
Foveated video compression with optimal rate control
S Lee, MS Pattichis, AC Bovik
IEEE Transactions on Image Processing 10 (7), 977-992, 2001
1922001
Robust multispectral image registration using mutual-information models
JP Kern, MS Pattichis
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 45 (5), 1494-1505, 2007
1582007
Time-scale analysis of motor unit action potentials
CS Pattichis, MS Pattichis
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 46 (11), 1320-1329, 1999
1351999
M-health e-emergency systems: current status and future directions [wireless corner]
E Kyriacou, MS Pattichis, CS Pattichis, A Panayides, A Pitsillides
IEEE Antennas and Propagation Magazine 49 (1), 216-231, 2007
134*2007
Automatic detection of diabetic retinopathy and age-related macular degeneration in digital fundus images
C Agurto, ES Barriga, V Murray, S Nemeth, R Crammer, W Bauman, ...
Investigative ophthalmology & visual science 52 (8), 5862-5871, 2011
1302011
Medical imaging fusion applications: An overview
SP Constantinos, MS Pattichis, E Micheli-Tzanakou
Conference Record of Thirty-Fifth Asilomar Conference on Signals, Systems …, 2001
1222001
Multiscale amplitude-modulation frequency-modulation (AM–FM) texture analysis of multiple sclerosis in brain MRI images
CP Loizou, V Murray, MS Pattichis, I Seimenis, M Pantziaris, CS Pattichis
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 15 (1), 119-129, 2010
1172010
Multiscale AM-FM demodulation and image reconstruction methods with improved accuracy
V Murray, P Rodríguez, MS Pattichis
IEEE transactions on image processing 19 (5), 1138-1152, 2010
1112010
Classification of atherosclerotic carotid plaques using morphological analysis on ultrasound images
E Kyriacou, MS Pattichis, CS Pattichis, A Mavrommatis, CI Christodoulou, ...
Applied Intelligence 30, 3-23, 2009
1032009
Pipelined decision tree classification accelerator implementation in FPGA (DT-CAIF)
F Saqib, A Dutta, J Plusquellic, P Ortiz, MS Pattichis
IEEE Transactions on Computers 64 (1), 280-285, 2013
1002013
A multiscale optimization approach to detect exudates in the macula
C Agurto, V Murray, H Yu, J Wigdahl, M Pattichis, S Nemeth, ES Barriga, ...
IEEE Journal Of Biomedical and health informatics 18 (4), 1328-1336, 2014
912014
A review of noninvasive ultrasound image processing methods in the analysis of carotid plaque morphology for the assessment of stroke risk
EC Kyriacou, C Pattichis, M Pattichis, C Loizou, C Christodoulou, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 14 (4), 1027-1038, 2010
892010
Prediction of high-risk asymptomatic carotid plaques based on ultrasonic image features
EC Kyriacou, S Petroudi, CS Pattichis, MS Pattichis, M Griffin, S Kakkos, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 16 (5), 966-973, 2012
812012
An overview of recent health care support systems for eEmergency and mHealth applications
EC Kyriacou, CS Pattichis, MS Pattichis
2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2009
812009
Atherosclerotic plaque ultrasound video encoding, wireless transmission, and quality assessment using H. 264
A Panayides, MS Pattichis, CS Pattichis, CP Loizou, M Pantziaris, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 15 (3), 387-397, 2011
802011
Analyzing image structure by multidimensional frequency modulation
MS Pattichis, AC Bovik
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 29 (5), 753-766, 2007
802007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20