Παρακολούθηση
Mikael Asplund
Mikael Asplund
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Attitudes and perceptions of IoT security in critical societal services
M Asplund, S Nadjm-Tehrani
IEEE Access 4, 2130-2138, 2016
1172016
Exploiting bro for intrusion detection in a SCADA system
R Udd, M Asplund, S Nadjm-Tehrani, M Kazemtabrizi, M Ekstedt
Proceedings of the 2nd ACM International Workshop on Cyber-Physical System …, 2016
642016
Emerging information infrastructures: Cooperation in disasters
M Asplund, S Nadjm-Tehrani, J Sigholm
International Workshop on Critical Information Infrastructures Security, 258-270, 2008
612008
Blockchain-based event processing in supply chains—A case study at IKEA
T Sund, C Lööf, S Nadjm-Tehrani, M Asplund
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 65, 101971, 2020
382020
A partition-tolerant manycast algorithm for disaster area networks
M Asplund, S Nadjm-Tehrani
2009 28th IEEE International Symposium on Reliable Distributed Systems, 156-165, 2009
372009
Why is fingerprint-based indoor localization still so hard?
B Viel, M Asplund
2014 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication …, 2014
322014
Communication problems in crisis response
J Lundberg, M Asplund
8th International ISCRAM Conference, 2011
302011
Effects of colluding Sybil nodes in message falsification attacks for vehicular platooning
F Boeira, MP Barcellos, EP de Freitas, A Vinel, M Asplund
2017 IEEE Vehicular Networking Conference (VNC), 53-60, 2017
272017
A formal approach to autonomous vehicle coordination
M Asplund, A Manzoor, M Bouroche, S Clarke, V Cahill
International Symposium on Formal Methods, 52-67, 2012
262012
Anomaly detection and mitigation for disaster area networks
J Cucurull, M Asplund, S Nadjm-Tehrani
International Workshop on Recent Advances in Intrusion Detection, 339-359, 2010
242010
Timing-based anomaly detection in SCADA networks
CY Lin, S Nadjm-Tehrani, M Asplund
International Conference on Critical Information Infrastructures Security, 48-59, 2017
232017
Permissioned blockchains and distributed databases: A performance study
S Bergman, M Asplund, S Nadjm‐Tehrani
Concurrency and Computation: Practice and Experience 32 (12), e5227, 2020
212020
Vouch: A secure proof-of-location scheme for vanets
F Boeira, M Asplund, MP Barcellos
Proceedings of the 21st ACM International Conference on Modeling, Analysis …, 2018
182018
Trust evaluation for participatory sensing
A Manzoor, M Asplund, M Bouroche, S Clarke, V Cahill
International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing …, 2012
182012
Software-related energy footprint of a wireless broadband module
M Asplund, A Thomasson, EJ Vergara, S Nadjm-Tehrani
Proceedings of the 9th ACM international symposium on Mobility management …, 2011
172011
Resource footprint of a manycast protocol implementation on multiple mobile platforms
EJ Vergara, S Nadjm-Tehrani, M Asplund, U Zurutuza
2011 Fifth International Conference on Next Generation Mobile Applications …, 2011
172011
Wireless ad hoc dissemination for search and rescue
M Asplund, T de Lanerolle, C Fei, P Gautam, R Morelli, S Nadjm-Tehrani, ...
7th International ISCRAM Conference, 2010
162010
Decentralized proof of location in vehicular ad hoc networks
F Boeira, M Asplund, M Barcellos
Computer Communications 147, 98-110, 2019
152019
Measuring availability in optimistic partition-tolerant systems with data constraints
M Asplund, S Nadjm-Tehrani, S Beyer, P Galdamez
37th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and …, 2007
152007
Decentralized firmware attestation for in-vehicle networks
M Khodari, A Rawat, M Asplund, A Gurtov
Proceedings of the 5th on Cyber-Physical System Security Workshop, 47-56, 2019
122019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20