Παρακολούθηση
Gema Rodríguez-Pérez
Gema Rodríguez-Pérez
Assistant Professor, University of British Columbia (Okanagan)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ubc.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reproducibility and credibility in empirical software engineering: A case study based on a systematic literature review of the use of the szz algorithm
G Rodríguez-Pérez, G Robles, JM González-Barahona
Information and Software Technology 99, 164-176, 2018
812018
How bugs are born: a model to identify how bugs are introduced in software components
G Rodríguez-Pérez, G Robles, A Serebrenik, A Zaidman, DM Germán, ...
Empirical Software Engineering 25, 1294-1340, 2020
482020
Perceived diversity in software engineering: a systematic literature review
G Rodríguez-Pérez, R Nadri, M Nagappan
Empirical Software Engineering 26, 1-38, 2021
372021
What if a Bug has a Different Origin? Making Sense of Bugs Without an Explicit Bug Introducing Commit
G Rodríguez-Pérez, A Zaidman, A Serebrenik, G Robles, ...
ESEM '18: Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on …, 2018
35*2018
A fine-grained data set and analysis of tangling in bug fixing commits
S Herbold, A Trautsch, B Ledel, A Aghamohammadi, TA Ghaleb, ...
Empirical Software Engineering 27 (6), 125, 2022
192022
Watch out for extrinsic bugs! a case study of their impact in just-in-time bug prediction models on the openstack project
G Rodriguez-Perez, M Nagappan, G Robles
IEEE Transactions on Software Engineering 48 (4), 1400-1416, 2020
172020
On the Relationship Between the Developer's Perceptible Race and Ethnicity and the Evaluation of Contributions in OSS
R Nadri, G Rodriguezperez, M Nagappan
IEEE Transactions on Software Engineering, 2021
162021
Insights into nonmerged pull requests in github: Is there evidence of bias based on perceptible race?
R Nadri, G Rodriguez-Perez, M Nagappan
IEEE Softw. 38 (2), 51-57, 2021
162021
Bugtracking: A tool to assist in the identification of bug reports
G Rodríguez-Pérez, JM Gonzalez-Barahona, G Robles, D Dalipaj, ...
Open Source Systems: Integrating Communities: 12th IFIP WG 2.13 …, 2016
142016
How much time did it take to notify a bug? two case studies: Elasticsearch and nova
G Rodriguez-Perez, G Robles, JM Gonzalez-Barahona
2017 IEEE/ACM 8th Workshop on Emerging Trends in Software Metrics (WETSoM …, 2017
122017
Large-scale manual validation of bug fixing commits: A fine-grained analysis of tangling
S Herbold, A Trautsch, B Ledel, A Aghamohammadi, TA Ghaleb, ...
arXiv preprint arXiv:2011.06244, 2020
92020
Towards an empirical model to identify when bugs are introduced
G Rodríguez Pérez
Universidad Rey Juan Carlos, 2018
12018
Relationship between diversity of collaborative group members’ race and ethnicity and the frequency of their collaborative contributions in GitHub
S Shameer, G Rodríguez-Pérez, M Nagappan
Empirical Software Engineering 28 (4), 1-31, 2023
2023
Towards Understanding Barriers and Mitigation Strategies of Software Engineers with Non-traditional Educational and Occupational Backgrounds
T Barnes, KJ Lee, C Tavares, G Rodríguez-Pérez, M Nagappan
arXiv preprint arXiv:2204.04318, 2022
2022
New Approach To Understand The Origins Of a Bug
G Rodriguez-Perez, G Robles, JM Gonzalez-Barahona
2017
Analyzing how the bugs are injected into the source code.
G Rodrıguez-Pérez
Gothenburg, Sweden, 30 May 2016, 25, 2016
2016
Indoor Localization Based on Wi-Fi Signal Strength Fingerprinting and Visual Features: Diploma Thesis
GR Pérez
G. Rodríguez Pérez, 2013
2013
Personality Traits of Members in Open Source Collaborative Groups and Their Collaborative Contributions
S Shameer, G Rodriguez-Perez, M Ghafurian, M Nagappan
FairWare 2022
S Alimadadi, C Bird, M Canellas, J Chakraborty, D Ford, L Hampton, ...
How bugs are born
G Rodríguez-Pérez, G Robles, A Serebrenik, A Zaidman, DM Germán, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20