Παρακολούθηση
Ingo Frommholz
Ingo Frommholz
University of Wolverhampton
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Annotations in digital libraries and collaboratories–facets, models and usage
M Agosti, N Ferro, I Frommholz, U Thiel
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 244-255, 2004
1142004
On textual analysis and machine learning for cyberstalking detection
I Frommholz, HM Al-Khateeb, M Potthast, Z Ghasem, M Shukla, E Short
Datenbank-Spektrum 16, 127-135, 2016
1022016
What can quantum theory bring to information retrieval
B Piwowarski, I Frommholz, M Lalmas, K Van Rijsbergen
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
982010
Machine learning solutions for controlling cyberbullying and cyberstalking
Z Ghasem, I Frommholz, C Maple
J Inf Secur Res 6 (2), 55-64, 2015
692015
Document-centered collaboration for scholars in the humanities–the COLLATE system
I Frommholz, H Brocks, U Thiel, E Neuhold, L Iannone, G Semeraro, ...
International conference on theory and practice of digital libraries, 434-445, 2003
612003
Supporting polyrepresentation in a quantum-inspired geometrical retrieval framework
I Frommholz, B Larsen, B Piwowarski, M Lalmas, P Ingwersen, ...
Proceedings of the third symposium on Information interaction in context …, 2010
562010
A hybrid approach to combat email-based cyberstalking
Z Ghasem, I Frommholz, C Maple
2015 Fourth International Conference on Future Generation Communication …, 2015
532015
DiLAS: a Digital Library Annotation Service.
M Agosti, H Albrechtsen, N Ferro, I Frommholz, P Hansen, N Orio, ...
IWAC, 91-101, 2005
482005
Introduction to the special issue on bibliometric-enhanced information retrieval and natural language processing for digital libraries (BIRNDL)
P Mayr, I Frommholz, G Cabanac, MK Chandrasekaran, K Jaidka, MY Kan, ...
International Journal on Digital Libraries 19 (2), 107-111, 2018
392018
Probabilistic, object-oriented logics for annotation-based retrieval in digital libraries
I Frommholz, N Fuhr
Digital Libraries, 2006. JCDL'06. Proceedings of the 6th ACM/IEEE-CS Joint …, 2006
382006
Classification of colloquial Arabic tweets in real-time to detect high-risk floods
W Alabbas, HM al-Khateeb, A Mansour, G Epiphaniou, I Frommholz
2017 International Conference On Social Media, Wearable And Web Analytics …, 2017
332017
How quantum theory is developing the field of information retrieval
D Song, M Lalmas, K Van Rijsbergen, I Frommholz, B Piwowarski, ...
2010 AAAI Fall Symposium Series, 2010
332010
Categorizing web documents in hierarchical catalogues
I Frommholz
Proceedings of ECIR-01, 23rd European Colloquium on Information Retrieval …, 2001
322001
COLLATE–A collaboratory supporting research on historic European films
U Thiel, H Brocks, I Frommholz, A Dirsch-Weigand, J Keiper, A Stein, ...
International Journal on Digital Libraries 4 (1), 8-12, 2004
292004
Supporting information access in next generation digital library architectures
I Frommholz, P Knezevic, B Mehta, C Niederée, T Risse, U Thiel
Digital Library Architectures: Peer-to-Peer, Grid, and Service-Orientation …, 2004
28*2004
Exploring a multidimensional representation of documents and queries (extended version)
B Piwowarski, I Frommholz, M Lalmas, K Van Rijsbergen
arXiv preprint arXiv:1002.3238, 2010
252010
Annotation-based document retrieval with four-valued probabilistic datalog
I Frommholz, U Thiel, T Kamps
Proceedings of the first SIGIR Workshop on the Integration of Information …, 2004
242004
Bibliometric-enhanced information retrieval: preface
G Cabanac, I Frommholz, P Mayr
Scientometrics 116 (2), 1225-1227, 2018
232018
Cluster-based polyrepresentation as science modelling approach for information retrieval
MK Abbasi, I Frommholz
Scientometrics 102, 2301-2322, 2015
212015
Developing a conceptual framework to evaluate e-government portals’ success
O Almalki, Y Duan, I Frommholz
Proceedings of the 13th European Conference on e-Government. University of …, 2013
212013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20