Παρακολούθηση
Prof Amir Hussain
Prof Amir Hussain
School of Computing, Edinburgh Napier University, Scotland, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα napier.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of affective computing: From unimodal analysis to multimodal fusion
S Poria, E Cambria, R Bajpai, A Hussain
Information Fusion 37, 98-125, 2017
13932017
A novel ontology and machine learning driven hybrid cardiovascular clinical prognosis as a complex adaptive clinical system
K Farooq, A Hussain
Complex Adaptive Systems Modeling 4, 1-21, 2016
11892016
Applications of deep learning and reinforcement learning to biological data
M Mahmud, MS Kaiser, A Hussain, S Vassanelli
IEEE transactions on neural networks and learning systems 29 (6), 2063-2079, 2018
8302018
Convolutional MKL based multimodal emotion recognition and sentiment analysis
S Poria, I Chaturvedi, E Cambria, A Hussain
2016 IEEE 16th international conference on data mining (ICDM), 439-448, 2016
6532016
Fusing audio, visual and textual clues for sentiment analysis from multimodal content
S Poria, E Cambria, N Howard, GB Huang, A Hussain
Neurocomputing 174, 50-59, 2016
5742016
Group sparse regularization for deep neural networks
S Scardapane, D Comminiello, A Hussain, A Uncini
Neurocomputing 241, 81-89, 2017
5292017
Agent-based computing from multi-agent systems to agent-based models: a visual survey
M Niazi, A Hussain
Scientometrics 89 (2), 479, 2011
5202011
Unsupervised machine learning for networking: Techniques, applications and research challenges
M Usama, J Qadir, A Raza, H Arif, KLA Yau, Y Elkhatib, A Hussain, ...
IEEE Access 7, 65579-65615, 2019
4632019
The hourglass of emotions
E Cambria, A Livingstone, A Hussain
Cognitive Behavioural Systems: COST 2102 International Training School …, 2012
4572012
Senticnet: A publicly available semantic resource for opinion mining
E Cambria, R Speer, C Havasi, A Hussain
2010 AAAI fall symposium series, 2010
4432010
Sentic computing: Techniques, tools, and applications
E Cambria, A Hussain
Springer Science & Business Media, 2012
3832012
A Novel Two-Stage Deep Learning Model for Efficient Network Intrusion Detection
FA Khan, A Gumaei, A Derhab, A Hussain
IEEE Access, 2019
3472019
Big data and IoT-based applications in smart environments: A systematic review
Y Hajjaji, W Boulila, IR Farah, I Romdhani, A Hussain
Computer Science Review 39, 100318, 2021
3352021
Deep learning in mining biological data
M Mahmud, MS Kaiser, TM McGinnity, A Hussain
Cognitive Computation, 1-33, 2021
3312021
Senticnet 2: A semantic and affective resource for opinion mining and sentiment analysis
E Cambria, C Havasi, A Hussain
Twenty-Fifth International FLAIRS Conference, 2012
3292012
Multilingual Sentiment Analysis: State of the Art and Independent Comparison of Techniques (vol 8, pg 757, 2016)
K Dashtipour, S Poria, A Hussain, E Cambria, AYA Hawalah, A Gelbukh, ...
COGNITIVE COMPUTATION 8 (4), 772-775, 2016
326*2016
Comparing oversampling techniques to handle the class imbalance problem: a customer churn prediction case study
A Amin, S Anwar, A Adnan, M Nawaz, N Howard, J Qadir, A Hawalah, ...
IEEE Access 4, 7940-7957, 2016
3102016
Sentic LSTM: a hybrid network for targeted aspect-based sentiment analysis
Y Ma, H Peng, T Khan, E Cambria, A Hussain
Cognitive Computation 10, 639-650, 2018
2992018
Sentic computing
E Cambria, A Hussain
Cognitive Computation 7 (2), 183-185, 2015
2852015
Customer churn prediction in the telecommunication sector using a rough set approach
A Amin, S Anwar, A Adnan, M Nawaz, K Alawfi, A Hussain, K Huang
Neurocomputing 237, 242-254, 2017
2772017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20