Παρακολούθηση
Kristján Leósson
Kristján Leósson
DTE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dte.ai - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Surface plasmon polariton based modulators and switches operating at telecom wavelengths
T Nikolajsen, K Leosson, SI Bozhevolnyi
Applied Physics Letters 85 (24), 5833-5835, 2004
7682004
Waveguiding in surface plasmon polariton band gap structures
SI Bozhevolnyi, J Erland, K Leosson, PMW Skovgaard, JM Hvam
Physical review letters 86 (14), 3008, 2001
6222001
Integrated optical components utilizing long-range surface plasmon polaritons
A Boltasseva, T Nikolajsen, K Leosson, K Kjaer, MS Larsen, ...
Journal of Lightwave technology 23 (1), 413, 2005
5242005
Polymer-based surface-plasmon-polariton stripe waveguides at telecommunication wavelengths
T Nikolajsen, K Leosson, I Salakhutdinov, SI Bozhevolnyi
Applied Physics Letters 82 (5), 668-670, 2003
3522003
Long lived coherence in self-assembled quantum dots
D Birkedal, K Leosson, JM Hvam
Physical review letters 87 (22), 227401, 2001
2982001
Net optical gain in a plasmonic waveguide embedded in a fluorescent polymer
MC Gather, K Meerholz, N Danz, K Leosson
Nature Photonics 4 (7), 457-461, 2010
2922010
Ultracompact metasurface in-line polarimeter
JPB Mueller, K Leosson, F Capasso
Optica 3 (1), 42-47, 2016
2342016
Long-range surface plasmon polariton nanowire waveguides for device applications
K Leosson, T Nikolajsen, A Boltasseva, SI Bozhevolnyi
Optics Express 14 (1), 314-319, 2006
1702006
Optical and structural properties of ultra‐thin gold films
A Kossoy, V Merk, D Simakov, K Leosson, S Kéna‐Cohen, SA Maier
Advanced Optical Materials 3 (1), 71-77, 2015
1522015
Localization and waveguiding of surface plasmon polaritons in random nanostructures
SI Bozhevolnyi, VS Volkov, K Leosson
Physical review letters 89 (18), 186801, 2002
1442002
In-line extinction modulator based on long-range surface plasmon polaritons
T Nikolajsen, K Leosson, SI Bozhevolnyi
Optics communications 244 (1-6), 455-459, 2005
1352005
Compact Bragg gratings for long-range surface plasmon polaritons
A Boltasseva, SI Bozhevolnyi, T Nikolajsen, K Leosson
Journal of Lightwave Technology 24 (2), 912, 2006
1292006
Polarization state generation and measurement with a single metasurface
NA Rubin, A Zaidi, M Juhl, RP Li, JPB Mueller, RC Devlin, K Leósson, ...
Optics express 26 (17), 21455-21478, 2018
1172018
Exciton localization and interface roughness in growth-interrupted GaAs/AlAs quantum wells
K Leosson, JR Jensen, W Langbein, JM Hvam
Physical Review B 61 (15), 10322, 2000
1112000
Optical anisotropy in vertically coupled quantum dots
P Yu, W Langbein, K Leosson, JM Hvam, NN Ledentsov, D Bimberg, ...
Physical Review B 60 (24), 16680, 1999
1081999
Engineering of optical and electronic band gaps in transition metal dichalcogenide monolayers through external dielectric screening
S Borghardt, JS Tu, F Winkler, J Schubert, W Zander, K Leosson, ...
Physical review materials 1 (5), 054001, 2017
1062017
Evanescent-wave fluorescence microscopy using symmetric planar waveguides
B Agnarsson, S Ingthorsson, T Gudjonsson, K Leosson
Optics express 17 (7), 5075-5082, 2009
1012009
Photonic bandgap structures for long-range surface plasmon polaritons
SI Bozhevolnyi, A Boltasseva, T Søndergaard, T Nikolajsen, K Leosson
Optics Communications 250 (4-6), 328-333, 2005
932005
Bend loss in surface plasmon polariton band-gap structures
SI Bozhevolnyi, VS Volkov, K Leosson, A Boltasseva
Applied Physics Letters 79 (8), 1076-1078, 2001
932001
Long-range dielectric-loaded surface plasmon polariton waveguides operating at telecommunication wavelengths
VS Volkov, Z Han, MG Nielsen, K Leosson, H Keshmiri, J Gosciniak, ...
Optics Letters 36 (21), 4278-4280, 2011
862011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20