Παρακολούθηση
Alan Farhan
Alan Farhan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα baylor.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Atomically engineered ferroic layers yield a room-temperature magnetoelectric multiferroic
JA Mundy, CM Brooks, ME Holtz, JA Moyer, H Das, AF Rébola, JT Heron, ...
Nature 537 (7621), 523-527, 2016
3272016
Direct observation of thermal relaxation in artificial spin ice
A Farhan, PM Derlet, A Kleibert, A Balan, RV Chopdekar, M Wyss, ...
Physical review letters 111 (5), 057204, 2013
2172013
Exploring hyper-cubic energy landscapes in thermally active finite artificial spin-ice systems
A Farhan, PM Derlet, A Kleibert, A Balan, RV Chopdekar, M Wyss, ...
Nature Physics 9 (6), 375-382, 2013
2142013
Thermal fluctuations in artificial spin ice
V Kapaklis, UB Arnalds, A Farhan, RV Chopdekar, A Balan, A Scholl, ...
Nature nanotechnology 9 (7), 514-519, 2014
1902014
Phase coexistence and electric-field control of toroidal order in oxide superlattices
AR Damodaran, JD Clarkson, Z Hong, H Liu, AK Yadav, CT Nelson, ...
Nature materials 16 (10), 1003-1009, 2017
1892017
Emergent magnetic monopole dynamics in macroscopically degenerate artificial spin ice
A Farhan, M Saccone, CF Petersen, S Dhuey, RV Chopdekar, YL Huang, ...
Science advances 5 (2), eaav6380, 2019
1282019
Thermalized ground state of artificial kagome spin ice building blocks
UB Arnalds, A Farhan, RV Chopdekar, V Kapaklis, A Balan, ...
Applied Physics Letters 101 (11), 2012
792012
Emergent dynamic chirality in a thermally driven artificial spin ratchet
S Gliga, G Hrkac, C Donnelly, J Büchi, A Kleibert, J Cui, A Farhan, E Kirk, ...
Nature materials 16 (11), 1106-1111, 2017
772017
Thermodynamics of emergent magnetic charge screening in artificial spin ice
A Farhan, A Scholl, CF Petersen, L Anghinolfi, C Wuth, S Dhuey, ...
Nature communications 7 (1), 12635, 2016
592016
Complex strain evolution of polar and magnetic order in multiferroic BiFeO3 thin films
Z Chen, Z Chen, CY Kuo, Y Tang, LR Dedon, Q Li, L Zhang, C Klewe, ...
Nature communications 9 (1), 3764, 2018
562018
Thermally induced magnetic relaxation in building blocks of artificial kagome spin ice
A Farhan, A Kleibert, PM Derlet, L Anghinolfi, A Balan, RV Chopdekar, ...
Physical Review B 89 (21), 214405, 2014
552014
Manipulating magnetoelectric energy landscape in multiferroics
YL Huang, D Nikonov, C Addiego, RV Chopdekar, B Prasad, L Zhang, ...
Nature communications 11 (1), 2836, 2020
502020
Nanoscale control of competing interactions and geometrical frustration in a dipolar trident lattice
A Farhan, CF Petersen, S Dhuey, L Anghinolfi, QH Qin, M Saccone, ...
Nature communications 8 (1), 995, 2017
442017
Magnetic charge and moment dynamics in artificial kagome spin ice
A Farhan, PM Derlet, L Anghinolfi, A Kleibert, LJ Heyderman
Physical Review B 96 (6), 064409, 2017
422017
Generation of high-resolution kagome lattice structures using extreme ultraviolet interference lithography
L Wang, B Terhalle, VA Guzenko, A Farhan, M Hojeij, Y Ekinci
Applied Physics Letters 101 (9), 2012
402012
Imaging magnetic vortex configurations in ferromagnetic nanotubes
M Wyss, A Mehlin, B Gross, A Buchter, A Farhan, M Buzzi, A Kleibert, ...
Physical Review B 96 (2), 024423, 2017
352017
Towards artificial Ising spin glasses: Thermal ordering in randomized arrays of Ising-type nanomagnets
M Saccone, A Scholl, S Velten, S Dhuey, K Hofhuis, C Wuth, YL Huang, ...
Physical Review B 99 (22), 224403, 2019
332019
Vortex circulation patterns in planar microdisk arrays
S Velten, R Streubel, A Farhan, N Kent, MY Im, A Scholl, S Dhuey, ...
Applied Physics Letters 110 (26), 2017
242017
Dipolar Cairo lattice: Geometrical frustration and short-range correlations
M Saccone, K Hofhuis, YL Huang, S Dhuey, Z Chen, A Scholl, ...
Physical Review Materials 3 (10), 104402, 2019
232019
Direct observation of a dynamical glass transition in a nanomagnetic artificial Hopfield network
M Saccone, F Caravelli, K Hofhuis, S Parchenko, YA Birkhölzer, S Dhuey, ...
Nature Physics 18 (5), 517-521, 2022
202022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20