Παρακολούθηση
Jelena Bradic
Jelena Bradic
Full Professor of Statistics, Mathematics Department & Halicioglu Data Science Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.ucsd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Penalized composite quasi-likelihood for ultrahigh dimensional variable selection
J Bradic, J Fan, W Wang
Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology …, 2011
2012011
Regularization for Cox’s proportional hazards model with NP-dimensionality
J Bradic, J Fan, J Jiang
Annals of statistics 39 (6), 3092, 2011
1762011
Linear Hypothesis Testing in Dense High-Dimensional Linear Models
Y Zhu, J Bradic
Journal of the American Statistical Association: Theory and Methods 113 (524 …, 2018
922018
Cultivating disaster donors: A case application of scalable analytics on massive data
IO Ryzhov, B Han, J Bradic
Management Science, 2013
53*2013
Significance testing in non-sparse high-dimensional linear models
Y Zhu, J Bradic
Electronic Journal of Statistics 12 (2), 3312-3364, 2018
51*2018
A Tuning-free Robust and Efficient Approach to High-dimensional Regression (with a discussion)
L Wang, B Peng, J Bradic, R Li, Y Wu
Journal of the American Statistical Association: Theory and Methods, 2020
50*2020
Sparsity Double Robust Inference of Average Treatment Effects
J Bradic, S Wager, Y Zhu
https://arxiv.org/abs/1905.00744, 2019
472019
Confidence intervals for high-dimensional Cox model
Y Yu, J Bradic, RJ Samworth
Statistica Sinica, 2018
432018
Boosting in the presence of outliers: adaptive classification with non-convex loss functions
AH Li, J Bradic
Journal of the American Statistical Association: Theory and Methods 113 (522 …, 2018
382018
High-dimensional semi-supervised learning: in search for optimal inference of the mean
Y Zhang, J Bradic
https://arxiv.org/abs/1902.00772, 2019
322019
Uniform inference for high-dimensional quantile regression: linear functionals and regression rank scores
J Bradic, M Kolar
arXiv preprint arXiv:1702.06209, 55, 2017
282017
Testability of high-dimensional linear models with non-sparse structures
J Bradic, J Fan, Y Zhu
https://arxiv.org/abs/1802.09117, 2018
27*2018
Fair Policy Targeting
D Viviano, J Bradic
arXiv preprint arXiv: 2005.12395, 2020
26*2020
Synthetic learner: model-free inference on treatments over time
D Viviano, J Bradic
https://arxiv.org/abs/1904.01490, 2019
23*2019
Robustness in sparse high-dimensional linear models: Relative efficiency and robust approximate message passing
J Bradic
23*2016
Censored quantile regression forests
AH Li, J Bradic
https://arxiv.org/abs/1902.03327, 2019
212019
Minimax semiparametric learning with approximate sparsity
J Bradic, V Chernozhukov, WK Newey, Y Zhu
arXiv preprint arXiv:1912.12213, 2019
202019
Fixed effects testing in high-dimensional linear mixed models
J Bradic, G Claeskens, T Gueuning
Journal of the American Statistical Association: Theory & Methods, 2017
202017
Randomized maximum-contrast selection: subagging for large-scale regression
J Bradic
Electronic Journal of Statistics 10 (1), 121-170, 2016
20*2016
Structured estimation for the nonparametric Cox model
J Bradic, R Song
18*2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20