Παρακολούθηση
Antonios Chatzisavvas
Antonios Chatzisavvas
PhD, Electrical & Computer Engineer, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improving automatic warehouse throughput by optimizing task allocation and validating the algorithm in a developed simulation tool
N Baras, A Chatzisavvas, D Ziouzios, M Dasygenis
Automation 2 (3), 116-126, 2021
32021
Utilizing Robotics for Learning English as a Foreign Language
D Ziouzios, A Chatzisavvas, A Chaschatzi, N Baras, T Bratitsis, ...
SHS Web of Conferences 102, 01013, 2021
22021
Radiography Images with Transfer Learning on Embedded System
T Sanida, A Sideris, A Chatzisavvas, M Dossis, M Dasygenis
2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2022
12022
Autonomous Unmanned Ground Vehicle in Precision Agriculture–The VELOS project
A Chatzisavvas, M Dasygenis, M Louta
2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2022
2022
High Throughput of Image Processing with Keccak Algorithm using Microprocessor on FPGA
A Sideris, T Sanida, A Chatzisavvas, M Dossis, M Dasygenis
2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2022
2022
A Routing and Task-Allocation Algorithm for Robotic Groups in Warehouse Environments
A Chatzisavvas, P Chatzitoulousis, D Ziouzios, M Dasygenis
Information 13 (6), 288, 2022
2022
A Mechatronic Robotic Design to Aid Educational Learning Objectives in Primary and Secondary Schools
D Ziouzios, A Chatzisavvas, N Baras, D Apostolou, M Dasygenis
Recent Advances in Manufacturing Modelling and Optimization: Select …, 2022
2022
Intelligent Pesticide and Irrigation Management in Precision Agriculture: The case of VELOS Project
M Louta, F Papathanasiou, P Damos, N Ploskas, M Dasygenis, ...
2022
An Emotional Intelligent Robot for primary education: The software development
D Ziouzios, A Chatzisavvas, N Baras, G Kapris, M Dasygenis
2021 6th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9