Παρακολούθηση
Antonios Chatzisavvas
Antonios Chatzisavvas
PhD, Electrical & Computer Engineer, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improving automatic warehouse throughput by optimizing task allocation and validating the algorithm in a developed simulation tool
N Baras, A Chatzisavvas, D Ziouzios, M Dasygenis
Automation 2 (3), 116-126, 2021
82021
Autonomous Unmanned Ground Vehicle in Precision Agriculture–The VELOS project
A Chatzisavvas, M Dasygenis, M Louta
2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2022
62022
A routing and task-allocation algorithm for robotic groups in warehouse environments
A Chatzisavvas, P Chatzitoulousis, D Ziouzios, M Dasygenis
Information 13 (6), 288, 2022
62022
Intelligent Pesticide and Irrigation Management in Precision Agriculture: The Case of VELOS Project.
MD Louta, F Papathanasiou, P Damos, N Ploskas, M Dasygenis, ...
HAICTA, 91-99, 2022
52022
Radiography Images with Transfer Learning on Embedded System
T Sanida, A Sideris, A Chatzisavvas, M Dossis, M Dasygenis
2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2022
42022
High Throughput of Image Processing with Keccak Algorithm using Microprocessor on FPGA
A Sideris, T Sanida, A Chatzisavvas, M Dossis, M Dasygenis
2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2022
32022
Utilizing Robotics for Learning English as a Foreign Language
D Ziouzios, A Chatzisavvas, A Chaschatzi, N Baras, T Bratitsis, ...
SHS Web of Conferences 102, 01013, 2021
32021
Path planning for agricultural ground robots–Review
A Chatzisavvas, M Louta, M Dasygenis
AIP Conference Proceedings 2909 (1), 2023
12023
Implementation of Agricultural Path Planning with Unmanned Ground Vehicles (UGV) based on Enhanced A* Algorithm
A Chatzisavvas, M Louta, M Dasygenis
2023 12th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2023
12023
Optimizing Mobile Robot Navigation Based on A-Star Algorithm for Obstacle Avoidance in Smart Agriculture
A Chatzisavvas, M Dossis, M Dasygenis
Electronics 13 (11), 2057, 2024
2024
Area Allocation for Electric Vehicle Coverage Path Planning
N Baras, A Chatzisavvas, D Ziouzios, I Vanidis, M Dasygenis
2023 8th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2023
2023
Improving the Efficiency of Modern Warehouses Using Smart Battery Placement
N Baras, A Chatzisavvas, D Ziouzios, I Vanidis, M Dasygenis
Future Internet 15 (11), 353, 2023
2023
An Advanced Robotic System Utilizing Convolutional Neural Networks for Recycling
D Ziouzios, A Chatzisavvas, G Fragulis, M Dasygenis
International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence, Ethics …, 2023
2023
A Mechatronic Robotic Design to Aid Educational Learning Objectives in Primary and Secondary Schools
D Ziouzios, A Chatzisavvas, N Baras, D Apostolou, M Dasygenis
Recent Advances in Manufacturing Modelling and Optimization: Select …, 2022
2022
An Emotional Intelligent Robot for primary education: The software development
D Ziouzios, A Chatzisavvas, N Baras, G Kapris, M Dasygenis
2021 6th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15