Παρακολούθηση
Arnd Hartmanns
Arnd Hartmanns
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utwente.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Modest Toolset: An Integrated Environment for Quantitative Modelling and Verification
A Hartmanns, H Hermanns
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, 593-598, 2014
1852014
A Compositional Modelling and Analysis Framework for Stochastic Hybrid Systems
EM Hahn, A Hartmanns, H Hermanns, JP Katoen
Formal Methods in System Design, 1-42, 2012
1542012
JANI: quantitative model and tool interaction
CE Budde, C Dehnert, EM Hahn, A Hartmanns, S Junges, A Turrini
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 23rd …, 2017
1162017
A Modest Approach to Checking Probabilistic Timed Automata
A Hartmanns, H Hermanns
Quantitative Evaluation of Systems, 2009. QEST'09. Sixth International …, 2009
902009
Partial Order Methods for Statistical Model Checking and Simulation
J Bogdoll, LM Ferrer Fioriti, A Hartmanns, H Hermanns
Formal Techniques for Distributed Systems, 59-74, 2011
862011
The Quantitative Verification Benchmark Set
A Hartmanns, M Klauck, D Parker, T Quatmann, E Ruijters
TACAS. LNCS 11427, 0
72*
The 2019 Comparison of Tools for the Analysis of Quantitative Formal Models: (QComp 2019 Competition Report)
EM Hahn, A Hartmanns, C Hensel, M Klauck, J Klein, J Křetínský, ...
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2019
572019
A statistical model checker for nondeterminism and rare events
CE Budde, PR D’Argenio, A Hartmanns, S Sedwards
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2018
482018
Optimistic value iteration
A Hartmanns, BL Kaminski
International Conference on Computer Aided Verification, 488-511, 2020
462020
TOOLympics 2019: An overview of competitions in formal methods
E Bartocci, D Beyer, PE Black, G Fedyukovich, H Garavel, A Hartmanns, ...
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 25 Years …, 2019
402019
Simulation and Statistical Model Checking for Modestly Nondeterministic Models
J Bogdoll, A Hartmanns, H Hermanns
Measurement, Modelling, and Evaluation of Computing Systems and …, 2012
402012
A Comparative Analysis of Decentralized Power Grid Stabilization Strategies
A Hartmanns, H Hermanns, P Berrang
Winter Simulation Conference, 2012
32*2012
On correctness, precision, and performance in quantitative verification: QComp 2020 competition report
CE Budde, A Hartmanns, M Klauck, J Křetínský, D Parker, T Quatmann, ...
International Symposium on Leveraging Applications of Formal Methods, 216-241, 2020
282020
Multi-cost bounded reachability in MDP
A Hartmanns, S Junges, JP Katoen, T Quatmann
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2018
282018
Reachability and reward checking for stochastic timed automata
EM Hahn, A Hartmanns, H Hermanns
EASST electronic communications 70, 2014
272014
An efficient statistical model checker for nondeterminism and rare events
CE Budde, PR D’Argenio, A Hartmanns, S Sedwards
International journal on software tools for technology transfer 22 (6), 759-780, 2020
252020
ARCH-COMP18 Category Report: Stochastic Modelling.
A Abate, H Blom, N Cauchi, S Haesaert, A Hartmanns, K Lesser, M Oishi, ...
ARCH@ ADHS 54, 71-103, 2018
252018
A comparison of time-and reward-bounded probabilistic model checking techniques
EM Hahn, A Hartmanns
International Symposium on Dependable Software Engineering: Theories, Tools …, 2016
252016
Lightweight statistical model checking in nondeterministic continuous time
PR D’Argenio, A Hartmanns, S Sedwards
International Symposium on Leveraging Applications of Formal Methods, 336-353, 2018
242018
In the Quantitative Automata Zoo
A Hartmanns, H Hermanns
Science of Computer Programming 112, 3-23, 2015
242015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20