Παρακολούθηση
Pavlos Kefalas
Pavlos Kefalas
Ph.D. in Computer Science, Aristotle University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Preference dynamics with multimodal user-item interactions in social media recommendation
D Rafailidis, P Kefalas, Y Manolopoulos
Expert Systems with Applications 74, 11-18, 2017
662017
A time-aware spatio-textual recommender system
P Kefalas, Y Manolopoulos
Expert Systems with Applications 78, 396-406, 2017
572017
A graph-based taxonomy of recommendation algorithms and systems in LBSNs
P Kefalas, P Symeonidis, Y Manolopoulos
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 28 (3), 604-622, 2015
492015
Recommendations based on a heterogeneous spatio-temporal social network
P Kefalas, P Symeonidis, Y Manolopoulos
World Wide Web 21 (2), 345-371, 2018
312018
Deep learning in citation recommendation models survey
Z Ali, P Kefalas, K Muhammad, B Ali, M Imran
Expert Systems with Applications 162, 113790, 2020
302020
Recommendation of points-of-interest using graph embeddings
G Christoforidis, P Kefalas, A Papadopoulos, Y Manolopoulos
2018 IEEE 5th International Conference on Data Science and Advanced …, 2018
272018
New perspectives for recommendations in location-based social networks: Time, privacy and explainability
P Kefalas, P Symeonidis, Y Manolopoulos
Proceedings of the Fifth International Conference on Management of Emergent …, 2013
202013
A graph-based taxonomy of citation recommendation models
Z Ali, G Qi, P Kefalas, WA Abro, B Ali
Artificial Intelligence Review 53 (7), 5217-5260, 2020
182020
A tool for access to relational databases in natural language
N Papadakis, P Kefalas, M Stilianakakis
Expert Systems with Applications 38 (6), 7894-7900, 2011
182011
RELINE: point-of-interest recommendations using multiple network embeddings
G Christoforidis, P Kefalas, AN Papadopoulos, Y Manolopoulos
Knowledge and Information Systems 63 (4), 791-817, 2021
162021
Global citation recommendation employing generative adversarial network
Z Ali, G Qi, K Muhammad, P Kefalas, S Khusro
Expert Systems with Applications 180, 114888, 2021
122021
Recommending points of interest in LBSNs using deep learning techniques
G Christoforidis, P Kefalas, AN Papadopoulos, Y Manolopoulos
2019 IEEE International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and …, 2019
62019
Recommending friends and locations over a Heterogeneous Spatio-Temporal graph
P Kefalas, P Symeonidis
Model and Data Engineering, 271-284, 2015
42015
Software defect prediction employing BiLSTM and BERT-based semantic feature
MN Uddin, B Li, Z Ali, P Kefalas, I Khan, I Zada
Soft Computing, 1-15, 2022
22022
Advances in Algorithms for Time-dependent Recommender Systems
P Kefalas, Y Manolopoulos
2014 9th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2014
22014
Access to relational databases in natural language
N Papadakis, P Kefalas, A Apostolakis
IADIS International Conference Applied Computing, 2010
22010
On the current state of deep learning for news recommendation
N Amir, F Jabeen, Z Ali, I Ullah, AU Jan, P Kefalas
Artificial Intelligence Review, 1-44, 2022
12022
Digging into digital archives: the evolution of the digital economy in the UK
E Tranos, P Kefalas
Conference Paper, 2018
12018
A Distributed System for Discovery Knowledge Over Peer-To-Peer Network
N Papadakis, P Kefalas, A Delidakis
13th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft …, 2009
12009
SPR-SMN: scientific paper recommendation employing SPECTER with memory network
Z Ali, G Qi, P Kefalas, S Khusro, I Khan, K Muhammad
Scientometrics, 1-23, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20