Παρακολούθηση
Marc van Kreveld
Marc van Kreveld
Professor of Computer Science, Utrecht University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uu.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computational geometry: algorithms and applications
M de Berg, O Cheong, M van Kreveld, M Overmars
Springer, 2008
12274*2008
Contour trees and small seed sets for isosurface traversal
M van Kreveld, R van Oostrum, C Bajaj, V Pascucci, D Schikore
Proceedings of the thirteenth annual symposium on Computational geometry …, 1997
4701997
Computing longest duration flocks in trajectory data
J Gudmundsson, M Van Kreveld
Proceedings of the 14th annual ACM international symposium on Advances in …, 2006
3752006
Efficient detection of patterns in 2D trajectories of moving points
J Gudmundsson, M van Kreveld, B Speckmann
GeoInformatica 11 (2), 195-215, 2007
338*2007
Label placement by maximum independent set in rectangles
PK Agarwal, MJ van Kreveld
Computational Geometry 11, 209-218, 1998
2961998
Finding REMO—detecting relative motion patterns in geospatial lifelines
PF Fisher, P Laube, M van Kreveld, S Imfeld
Developments in Spatial Data Handling: 11 th International Symposium on …, 2005
2912005
An algorithmic framework for segmenting trajectories based on spatio-temporal criteria
M Buchin, A Driemel, M van Kreveld, V Sacristán
Proceedings of the 18th SIGSPATIAL International Conference on Advances in …, 2010
242*2010
Spatial information retrieval and geographical ontologies an overview of the SPIRIT project
CB Jones, R Purves, A Ruas, M Sanderson, M Sester, M Van Kreveld, ...
Proceedings of the 25th annual international ACM SIGIR conference on …, 2002
2282002
Point set labeling with sliding labels
M van Kreveld, T Strijk, A Wolff
Computational Geometry 13 (1), 21-47, 1999
2201999
On rectangular cartograms
M van Kreveld, B Speckmann
Computational Geometry 37 (3), 175-187, 2007
2102007
Topologically correct subdivision simplification using the bandwidth criterion
M de Berg, M van Kreveld, S Schirra
Cartography and Geographic Information Systems 25 (4), 243-257, 1998
188*1998
Efficient ray shooting and hidden surface removal
M de Berg, D Halperin, M Overmars, J Snoeyink, M van Kreveld
Algorithmica 12 (1), 30-53, 1994
1451994
Largest and smallest convex hulls for imprecise points
M Löffler, M van Kreveld
Algorithmica 56 (2), 235, 2010
1442010
Trekking in the Alps without freezing or getting tired
M de Berg, M van Kreveld
Algorithmica 18 (3), 306-323, 1997
128*1997
Digital elevation models and TIN algorithms
M van Kreveld
Algorithmic Foundations of Geographic Information Systems, 37-78, 1997
120*1997
Schematization of Road Networks
S Cabello, M de Berg, S van Dijk, M van Kreveld, T Strijk
Proc. 17th ACM Symposium on Computational Geometry, 2001
116*2001
Largest bounding box, smallest diameter, and related problems on imprecise points
M Löffler, M van Kreveld
Computational Geometry 43 (4), 419-433, 2010
1142010
Web-based delineation of imprecise regions
A Arampatzis, M van Kreveld, I Reinbacher, CB Jones, S Vaid, P Clough, ...
Computers, Environment and Urban Systems 30 (4), 436-459, 2006
1092006
Kelp diagrams: Point set membership visualization
K Dinkla, MJ Van Kreveld, B Speckmann, MA Westenberg
Computer Graphics Forum 31 (3pt1), 875-884, 2012
1072012
Finding long and similar parts of trajectories
K Buchin, M Buchin, M van Kreveld, J Luo
Proceedings of the 17th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2009
1072009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20