Παρακολούθηση
Marios Karaoulis
Marios Karaoulis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deltares.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Some low-frequency electrical methods for subsurface characterization and monitoring in hydrogeology
A Revil, M Karaoulis, T Johnson, A Kemna
Hydrogeology Journal 20 (4), 617-658, 2012
2632012
4D active time constrained resistivity inversion
MC Karaoulis, JH Kim, PI Tsourlos
Journal of Applied Geophysics 73 (1), 25-34, 2011
1202011
Image-guided inversion of electrical resistivity data
J Zhou, A Revil, M Karaoulis, D Hale, J Doetsch, S Cuttler
Geophysical Journal International 197 (1), 292-309, 2014
1112014
Complex conductivity of soils
A Revil, A Coperey, Z Shao, N Florsch, IL Fabricius, Y Deng, JR Delsman, ...
Water Resources Research 53 (8), 7121-7147, 2017
932017
Time-lapse three-dimensional inversion of complex conductivity data using an active time constrained (ATC) approach
M Karaoulis, A Revil, DD Werkema, BJ Minsley, WF Woodruff, A Kemna
Geophysical Journal International 187 (1), 237-251, 2011
912011
Low-frequency complex conductivity of sandy and clayey materials
A Revil, JD Eppehimer, M Skold, M Karaoulis, L Godinez, M Prasad
Journal of colloid and interface science 398, 193-209, 2013
702013
Seismoelectric coupling in unsaturated porous media: theory, petrophysics, and saturation front localization using an electroacoustic approach
A Revil, G Barnier, M Karaoulis, P Sava, A Jardani, B Kulessa
Geophysical Journal International 196 (2), 867-884, 2014
632014
IP4DI: A software for time-lapse 2D/3D DC-resistivity and induced polarization tomography
M Karaoulis, A Revil, P Tsourlos, DD Werkema, BJ Minsley
Computers & Geosciences 54, 164-170, 2013
632013
Improved time-lapse electrical resistivity tomography monitoring of dense non-aqueous phase liquids with surface-to-horizontal borehole arrays
C Power, JI Gerhard, P Tsourlos, P Soupios, K Simyrdanis, M Karaoulis
Journal of applied geophysics 112, 1-13, 2015
532015
4D time‐lapse ERT inversion: introducing combined time and space constraints
M Karaoulis, P Tsourlos, JH Kim, A Revil
Near Surface Geophysics 12 (1), 25-34, 2014
522014
Evaluating four-dimensional time-lapse electrical resistivity tomography for monitoring DNAPL source zone remediation
C Power, JI Gerhard, M Karaoulis, P Tsourlos, A Giannopoulos
Journal of contaminant hydrology 162, 27-46, 2014
502014
Thermoelectric self-potential and resistivity data localize the burning front of underground coal fires
A Revil, M Karaoulis, S Srivastava, S Byrdina
Geophysics 78 (5), B259-B273, 2013
502013
Characterization of groundwater and surface water mixing in a semiconfined karst aquifer using time‐lapse electrical resistivity tomography
SB Meyerhoff, RM Maxwell, A Revil, JB Martin, M Karaoulis, WD Graham
Water Resources Research 50 (3), 2566-2585, 2014
482014
Self-potential signals generated by the corrosion of buried metallic objects with application to contaminant plumes
JB Rittgers, A Revil, M Karaoulis, MA Mooney, LD Slater, EA Atekwana
Geophysics 78 (5), EN65-EN82, 2013
462013
Localization of a coal seam fire using combined self-potential and resistivity data
M Karaoulis, A Revil, D Mao
International Journal of Coal Geology 128, 109-118, 2014
452014
Electric potential source localization reveals a borehole leak during hydraulic fracturing
AK Haas, A Revil, M Karaoulis, L Frash, J Hampton, M Gutierrez, ...
Geophysics 78 (2), D93-D113, 2013
442013
Characterization of focused seepage through an earthfill dam using geoelectrical methods
SJ Ikard, A Revil, M Schmutz, M Karaoulis, A Jardani, M Mooney
Groundwater 52 (6), 952-965, 2014
432014
Imaging with cross-hole seismoelectric tomography
AH Araji, A Revil, A Jardani, BJ Minsley, M Karaoulis
Geophysical Journal International 188 (3), 1285-1302, 2012
382012
Large-scale, probabilistic salinity mapping using airborne electromagnetics for groundwater management in Zeeland, the Netherlands
JR Delsman, ES Van Baaren, B Siemon, W Dabekaussen, MC Karaoulis, ...
Environmental research letters 13 (8), 084011, 2018
362018
Petrophysical properties of saprolites from the Oak Ridge integrated field research challenge site, Tennessee
A Revil, M Skold, SS Hubbard, Y Wu, DB Watson, M Karaoulis
Geophysics 78 (1), D21-D40, 2013
332013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20