Παρακολούθηση
Kristian Kersting
Kristian Kersting
Professor of AI & ML, TU Darmstadt, Co-Director hessian.ai, DFKI, Germany, CLAIRE & ELLIS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.tu-darmstadt.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
TUDataset: A collection of benchmark datasets for learning with graphs
MN Christopher Morris, Nils M. Kriege, Franka Bause, Kristian Kersting ...
ICML 2020 Workshop on Graph Representation Learning and Beyond (GRL+ 2020), 2020
990*2020
Probabilistic Inductive Logic Programming
L De Raedt, K Kersting
Probabilistic Inductive Logic Programming - Theory and Applications, 1-27, 2008
4882008
Most likely heteroscedastic Gaussian process regression
K Kersting, C Plagemann, P Pfaff, W Burgard
Proceedings of the 24th international conference on Machine learning, 393-400, 2007
4492007
Adaptive Bayesian logic programs
K Kersting, L De Raedt
International Conference on Inductive Logic Programming, 104-117, 2001
3832001
Statistical relational artificial intelligence: Logic, probability, and computation
L De Raedt, K Kersting, S Natarajan, D Poole
Springer Nature, 2022
366*2022
Propagation kernels: efficient graph kernels from propagated information
M Neumann, R Garnett, C Bauckhage, K Kersting
Machine learning 102, 209-245, 2016
2722016
DeepDB: Learn from Data, not from Queries!
B Hilprecht, A Schmidt, M Kulessa, A Molina, K Kersting, C Binnig
PVLDB 13 (7), 2020
2452020
Lifted Probabilistic Inference with Counting Formulas.
B Milch, LS Zettlemoyer, K Kersting, M Haimes, LP Kaelbling
AAAI 8, 1062-1068, 2008
2432008
Probabilistic logic learning
L De Raedt, K Kersting
ACM SIGKDD Explorations Newsletter 5 (1), 31-48, 2003
2282003
Explanatory Interactive Machine Learning
S Teso, K Kersting
Proceedings of the 2nd AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society (AIES), 2019
2272019
Predicting player churn in the wild
F Hadiji, R Sifa, A Drachen, C Thurau, K Kersting, C Bauckhage
2014 ieee conference on computational intelligence and games, 1-8, 2014
2242014
Bayesian Logic Programming: Theory and Tool
K Kersting, L De Raedt
Introduction to Statistical Relational Learning, 291, 2007
2242007
Making deep neural networks right for the right scientific reasons by interacting with their explanations
P Schramowski, W Stammer, S Teso, A Brugger, F Herbert, X Shao, ...
Nature Machine Intelligence 2 (8), 476-486, 2020
2112020
Towards combining inductive logic programming with Bayesian networks
K Kersting, L De Raedt
International Conference on Inductive Logic Programming, 118-131, 2001
2032001
Large pre-trained language models contain human-like biases of what is right and wrong to do
P Schramowski, C Turan, N Andersen, CA Rothkopf, K Kersting
Nature Machine Intelligence 4 (3), 258-268, 2022
2022022
Counting belief propagation
K Kersting, B Ahmadi, S Natarajan
arXiv preprint arXiv:1205.2637, 2012
1922012
Gradient-based boosting for statistical relational learning: The relational dependency network case
S Natarajan, T Khot, K Kersting, B Gutmann, J Shavlik
Machine Learning 86, 25-56, 2012
1922012
Hyperspectral phenotyping on the microscopic scale: towards automated characterization of plant-pathogen interactions
M Kuska, M Wahabzada, M Leucker, HW Dehne, K Kersting, EC Oerke, ...
Plant methods 11, 1-15, 2015
1882015
Early drought stress detection in cereals: simplex volume maximisation for hyperspectral image analysis
C Römer, M Wahabzada, A Ballvora, F Pinto, M Rossini, C Panigada, ...
Functional Plant Biology 39 (11), 878-890, 2012
1792012
Introduction to statistical relational learning
D Koller, N Friedman, S Džeroski, C Sutton, A McCallum, A Pfeffer, ...
MIT press, 2007
1682007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20