Παρακολούθηση
Kiran Kumar Challa
Kiran Kumar Challa
Post Doctoral Researcher, Iowa State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iastate.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analysis and design of controller for two area thermal-hydro-gas AGC system
KK Challa, PSN Rao
2010 Joint International Conference on Power Electronics, Drives and Energy …, 2010
322010
Dynamic state and parameter estimation of synchronous generator from digital relay records
KK Challa, G Gurrala
Electric Power Systems Research 189, 106743, 2020
102020
Energy Efficient IPMSM drive with three-level diode clamped inverter using DSP
GS Lakshmi, KK Challa
2016 International Conference on Energy Efficient Technologies for …, 2016
62016
Development of a generalized scaled-down realistic substation laboratory model for smart grid research and education
G Gurrala, KK Challa, KB Rajesh
IEEE Access 10, 5424-5439, 2022
52022
Development of an experimental scaled-down frequency dependent transmission line model
KK Challa, G Gurrala
IEEE Access 9, 64639-64652, 2021
52021
An Intuitive Approach to Fit A frequency Dependent Equivalent Circuit for Transmission Line Models
KKC gurunath gurralla, Aeishwarya Baviskar
2018 20th National Power Systems Conference (NPSC), 2018
42018
An algorithm for fitting passive equivalent circuits for lumped parameter frequency dependent transmission line models
KK Challa, G Gurrala, P Mukherjee
IET Generation, Transmission & Distribution 15 (15), 2226-2239, 2021
22021
Scaled down model of WECC 3-machine 9-bus system with frequency-dependent lines
KK Challa, G Gurrala
2019 9th International Conference on Power and Energy Systems (ICPES), 1-6, 2019
22019
Reduced order model of a lumped parameter frequency dependent transmission line
G Gurrala, P Mukherjee, KK Challa
2019 9th International Conference on Power and Energy Systems (ICPES), 1-6, 2019
22019
Comparison of vector and matrix format tangential interpolation for FDNE
G Gurrala, KK Challa
Electric Power Systems Research 197, 107345, 2021
12021
Robust VAR Capability Curve of DER with Uncertain Renewable Generation
AS Kar, KK Challa, AK Bharati, A Singhal, V Ajjarapu
arXiv preprint arXiv:2405.12184, 2024
2024
Algorithms and Testbed for Synchronous Generator Parameter Estimation
KK Challa
2022
Analysis and Comparison of Facts Devices using MATLAB: UPFC and SVC
KK Challa, G Tadimalla, MP Chandra, P Jannawar
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13