Παρακολούθηση
Maria Maistro
Maria Maistro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.ku.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards a formal framework for utility-oriented measurements of retrieval effectiveness
M Ferrante, N Ferro, M Maistro
Proceedings of the 2015 International Conference on The Theory of …, 2015
362015
Injecting user models and time into precision via Markov chains
M Ferrante, N Ferro, M Maistro
Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on Research …, 2014
262014
Overview of the NTCIR-15 we want web with CENTRE (WWW-3) task
T Sakai, S Tao, Z Zeng, Y Zheng, J Mao, Z Chu, Y Liu, M Maistro, Z Dou, ...
Proceedings of NTCIR-15. to appear, 2020
232020
Gamification for machine learning: The classification game
GM Di Nunzio, M Maistro, D Zilio
GamifIR@ SIGIR, 2016
222016
Overview of CENTRE@ CLEF 2018: a first tale in the systematic reproducibility realm
N Ferro, M Maistro, T Sakai, I Soboroff
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2018
212018
Overview of the NTCIR-14 CENTRE Task
T Sakai, N Ferro, I Soboroff, Z Zeng, P Xiao, M Maistro
Proceedings of the 14th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access …, 2019
172019
Understanding user behavior in job and talent search: an initial investigation
D Spina, M Maistro, Y Ren, S Sadeghi, W Wong, T Baldwin, L Cavedon, ...
2017 SIGIR Workshop on eCommerce, 1-5, 2017
152017
Unfolding off-the-shelf IR systems for reproducibility
E Di Buccio, GM Di Nunzio, N Ferro, D Harman, M Maistro, G Silvello
Proc. SIGIR Workshop on Reproducibility, Inexplicability, and …, 2015
152015
How to measure the reproducibility of system-oriented IR experiments
T Breuer, N Ferro, N Fuhr, M Maistro, T Sakai, P Schaer, I Soboroff
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2020
122020
Overview of the TREC 2020 health misinformation track
CLA Clarke, S Rizvi, MD Smucker, M Maistro, G Zuccon
TREC, 2020
122020
Overview of CENTRE@ CLEF 2019: sequel in the systematic reproducibility realm
N Ferro, N Fuhr, M Maistro, T Sakai, I Soboroff
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2019
112019
Continuation methods and curriculum learning for learning to rank
N Ferro, C Lucchese, M Maistro, R Perego
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and …, 2018
112018
CLEF 2021 Working Notes
G Faggioli, N Ferro, A Joly, M Maistro, F Piroi
Working Notes of CLEF, 2021
102021
CENTRE@ CLEF 2019
N Ferro, N Fuhr, M Maistro, T Sakai, I Soboroff
European Conference on Information Retrieval, 283-290, 2019
102019
Fullbrain: a social e-learning platform
M Biasini, V Carmignani, N Ferro, P Filianos, M Maistro, GM Di Nunzio
arXiv preprint arXiv:2212.01387, 2022
82022
repro_eval: A Python Interface to Reproducibility Measures of System-Oriented IR Experiments
T Breuer, N Ferro, M Maistro, P Schaer
European Conference on Information Retrieval, 481-486, 2021
82021
AWARE: exploiting evaluation measures to combine multiple assessors
M Ferrante, N Ferro, M Maistro
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 36 (2), 1-38, 2017
82017
On including the user dynamic in learning to rank
N Ferro, C Lucchese, M Maistro, R Perego
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2017
82017
A gamified approach to NaïVe Bayes classification: A case study for newswires and systematic medical reviews
GM Di Nunzio, M Maistro, F Vezzani
Companion proceedings of the the web conference 2018, 1139-1146, 2018
72018
CENTRE@ CLEF2018: Overview of the Replicability Task.
N Ferro, M Maistro, T Sakai, I Soboroff
CLEF (Working Notes), 2018
62018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20